EU-domstolen: bibliotekerne har ikke ret til at udlåne fysiske bøger

Skrevet af

1. april, 2017

EU-Domstolen i Luxembourg har tidligere i 2016 afgjort, at der principielt ikke er nogen forskel mellem f.eks. en papirbog og en e-bog. Denne afgørelse er imidlertid blevet anket fra flere sider, og EU-domstolen har nu præciseret dommen, hvilket kan få fatale konsekvenser for det bibliotek vi kender i dag.

Dommen
”Given the importance of the public lending of digital books, and in order to safeguard both the effectiveness of the derogation for public lending referred to in Article 6(1) of Directive 2006/115 (‘the public lending exception’) and the contribution of that exception to cultural promotion, it cannot therefore be ruled out that Article 6(1) of Directive 2006/115 may apply where the operation carried out by a publicly accessible library, in view of, inter alia, the conditions set out in Article 2(1)(b) of that directive, has essentially similar characteristics to the lending of printed works”. Se mere i the Court's judgment of 10 November 2016 (C-174/15)

Konsekvenserne
Dette betyder blandt andet, at biblioteker i hele Europa nu skal opkræve gebyr hver gang der udlånes en fysisk bog – hvis altså forlagene accepterer, at bibliotekerne fortsat kan købe og udlåne bøger. Dette er nemlig nu meget tvivlsomt, da de fysiske bøger med den nye dom er blevet paralleliseret med e-bøgerne, som bibliotekerne ikke har ret til at købe og udlåne.

Bibliotekerne har i dag ret til at købe og udlåne alle fysiske bøger, og politisk har man samtidig valgt at lave en biblioteksafgift som kulturstøtte til de forfattere hvis bøger står på bibliotekerne. Men det kan altså være slut nu.  

Fremtiden
”Dette er begyndelsen til enden på det klassiske bibliotek, som i mere end hundrede år har været en af grundstenene for demokratiet, og for dannelsen af borgere i Europa, og resten af verden for den sags skyld. Med den nye gebyrpligt på trykte materialer, vil udlånet på bibliotekerne givetvis styrtdykke.

Da udvalget af digitalt udgivet materiale fortsat ligger på et beskedent niveau, står vi faktisk i en situation, hvor det er det digitalt udgivne materiale der alene vil definere borgernes adgang til viden, information og læring” siger Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening i sin første umiddelbare kommentar til den reviderede EU-domstolsafgørelse.

”Vi vil hurtigst muligt tage kontakt til alle partier i Folketinget, med henblik på at tydeliggøre konsekvenserne af afgørelsen for alle. Afgørelsen er et markant brud med en årelang tradition om at give alle fri og lige adgang til viden og information, hvilket er selve grundstenen for vores demokrati.

Hvis vi ikke reagerer mod denne afgørelse, er vi med til at skylle vores demokratiske fundament ud med badevandet. Folkebibliotekerne folkeoplysende rolle i forhold til at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet bl.a. ved at give adgang til bøger som en forudsætning for folkets deltagelse i folkestyret er i den grad truet” slutter formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen.

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen. B Andersen (A), tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Læs mere

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...