FAIFE

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

8 november, 2011

FAIFE er en komite og et kontor under den internationale Biblioteksforening, IFLA. FAIFE arbejder for at sikre fri adgang til information og ytringsfrihed i et biblioteksperspektiv. Udgangspunktet for FAIFEs arbejde er artikel 19 i FNs deklaration om menneskerettigheder hvori der står, at alle har ret til at danne og udtrykke sin egen mening og formidle denne, som man ønsker.

FAIFEs arbejde
FAIFE udgiver hvert år en rapport, der indsamler oplysninger om, hvordan forholdene for ytringsfrihed er verden over. Indtil nu har lande fra hele verden rapporteret om biblioteker og intellektuel og frihed og senest om internet censur. FAIFE har desuden fået en del resolutioner igennem i IFLA. De er med til at udbrede viden om ytringsfrihed og til at påvirke beslutningstagere på området.

FAIFE reagerer også, når de får kendskab til specifikke situationer, hvor fri adgang til information er blevet krænket. Det gælder f.eks. tilfælde i Frankrig, hvor lokale politikere på den ekstreme højrefløj har forsøgt at censurere bibliotekernes bogindkøb. FAIFE har også udarbejdet en rapport om biblioteksforholdene i Kosovo og har også involveret sig i arbejdet med at opbygge biblioteker i Afghanistan.

Skal du/I med på EBLIDA Conference 2017 i Aarhus?

EBLIDA er den europæiske biblioteksorganisation, hvis primære formål er at lave lobby på EU-niveau i sager, der har indflydelse på bibliotekerne. Det drejer sig især om ...

IFLA

IFLA er en international biblioteksforening, der har biblioteksforeninger, biblioteker og andre biblioteksinstitutioner som medlemmer. IFLA har tre mål. Foreningen vil fremme ...