Skrevet af

8. november, 2011

FAIFE er en komite og et kontor under den internationale Biblioteksforening, IFLA. FAIFE arbejder for at sikre fri adgang til information og ytringsfrihed i et biblioteksperspektiv. Udgangspunktet for FAIFEs arbejde er artikel 19 i FNs deklaration om menneskerettigheder hvori der står, at alle har ret til at danne og udtrykke sin egen mening og formidle denne, som man ønsker.

FAIFEs arbejde
FAIFE udgiver hvert år en rapport, der indsamler oplysninger om, hvordan forholdene for ytringsfrihed er verden over. Indtil nu har lande fra hele verden rapporteret om biblioteker og intellektuel og frihed og senest om internet censur. FAIFE har desuden fået en del resolutioner igennem i IFLA. De er med til at udbrede viden om ytringsfrihed og til at påvirke beslutningstagere på området.

FAIFE reagerer også, når de får kendskab til specifikke situationer, hvor fri adgang til information er blevet krænket. Det gælder f.eks. tilfælde i Frankrig, hvor lokale politikere på den ekstreme højrefløj har forsøgt at censurere bibliotekernes bogindkøb. FAIFE har også udarbejdet en rapport om biblioteksforholdene i Kosovo og har også involveret sig i arbejdet med at opbygge biblioteker i Afghanistan.

‘Sammen om lesing’ – ny norsk læsestrategi 2024-2030

Norske børn og unge læser dårligere end tidligere, og derfor har den norske regering lanceret en ny læsestrategi

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Helping libraries help Europeans

Europæiske biblioteksforeninger udgiver manifest til EP-valget, bl.a. om at sikre lige adgang til kultur og uddannelse.

Valg i EBLIDA

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDAs nomineringsfase er overstået, nu skal der vælges både EBLIDA præsident og medlemmer til Executiv Committee. Der kan stemmes ...

Amerikanske unge har genfundet biblioteket

Unge amerikanere, som over there gerne omtales som Gen Z, bruger bibliotekerne i højere grad end de ældre generationer. En rapport fra den Amerikanske Biblioteksforening, ALA, ...

Ny direktør for EBLIDA

Den 1. februar 2024 er første arbejdsdag for EBLIDAs nye direktør Mikkel Christoffersen. Han efterfølger Giuseppe Vitiello, som forlod EBLIDA i december 2023. Mikkel ...

IFLA 2024 i Dubai er aflyst

IFLA meddeler, at the Emirates Library and Information Association har trukket deres invitation om at afholde IFLA 2024 i Dubai tilbage. Planerne om at IFLA 2024 skulle afholdes i ...

Thailandske politikere i Danmark for at høre om demokrati og biblioteker

I slutningen af august 2023 var en gruppe politikere fra det thailandske parti ’Move Forward Party’ på besøg i Danmark for at høre mere om dansk demokrati, herunder om ...