Film og TV på biblioteket

Skrevet af

13. april, 2010

Som bekendt fortæller advarselsteksten på et videogram (spillefilm på DVD eller VHS kassette), som købes ellers lejes i detailhandlen, at det kun må anvendes til privat brug i private hjem. Loven om ophavsret beskytter rettighedshaverne mod misbrug af spillefilm, det vil sige fremvisning af film i offentlige fora uden særlig tilladelse hertil. En filmfremvisning på et bibliotek er pr. definition en offentlig fremvisning.

Nye muligheder
Hidtil har bibliotekerne kun i meget begrænset grad haft mulighed for at bruge sine samlinger af spillefilm til visning indenfor bibliotekets vægge. Bibliotekerne får nu med denne aftale helt nye muligheder for at tiltrække brugere. Med filmmediet som værktøj vil der kunne laves langt flere arrangementer og events for de medievante brugere.

Licensen giver mulighed for at vise tusindvis af spillefilm fra de største producenter i Hollywood til mindre og uafhængige producenter og distributører. Heriblandt Universal, Paramount, 20th Century Fox, Walt Disney, Pixar, Touchstone, BuenaVista, Scanbox, Sandrew Metronome, SF-Film med flere. Således er der flere hundrede danske titler med i pakken.

Hvilke film kan bruges?
Det kan både bibliotekets egne filmsamlinger og film, som købes eller lejes i detailhandlen.
Har biblioteket tegnet en licens hos MPLC, kan alle film, udgivet af de ovenfor nævnte producenter, vises i bibliotekets lokaler, uanset om filmene er købt før eller efter indgåelse af aftalen med MPLC.

Ingen rapportering
Det er ikke nødvendigt at indrapportere filmfremvisningerne, da licensaftalen giver mulighed for ubegrænset antal fremvisninger fra de med MPLC affilierede producenter og distributører.

Restriktioner
– er der få af. I sagens natur er der enkelte begrænsninger for graden af frihed. Her kommer de som der oftest spørges til:

  • Biblioteket må ikke tage entré for visningerne.
  • Biblioteket må ikke annoncere med fremvisningerne (dog må biblioteket gerne vise trailere og hænge opslag op med omtale af filmen på biblioteket.
  • Der må ikke vises film for grupper større end 70 personer.

Læs flere anvisninger til hvordan der kan annonceres lige her.

TV på biblioteket – AV-pakken
Som noget nyt er der fra 2012 kommet filmmusik knyttet til bl.a. MPLCs filmservice med i AV-Pakken. Denne tilføjelse har ikke haft betydning for prisen og skal derfor betragtes som en betydelig værdiforøgelse. Biblioteker med abonnement på MPLCs filmservice kan nu, med abonnement på AV-Pakken, lovligt fremvise filmene med lyd, hvilket ikke tidligere har været lovligt
.
Læs mere om AV-pakken.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...