Film og TV på biblioteket

Skrevet af

13. april, 2010

Som bekendt fortæller advarselsteksten på et videogram (spillefilm på DVD eller VHS kassette), som købes ellers lejes i detailhandlen, at det kun må anvendes til privat brug i private hjem. Loven om ophavsret beskytter rettighedshaverne mod misbrug af spillefilm, det vil sige fremvisning af film i offentlige fora uden særlig tilladelse hertil. En filmfremvisning på et bibliotek er pr. definition en offentlig fremvisning.

Nye muligheder
Hidtil har bibliotekerne kun i meget begrænset grad haft mulighed for at bruge sine samlinger af spillefilm til visning indenfor bibliotekets vægge. Bibliotekerne får nu med denne aftale helt nye muligheder for at tiltrække brugere. Med filmmediet som værktøj vil der kunne laves langt flere arrangementer og events for de medievante brugere.

Licensen giver mulighed for at vise tusindvis af spillefilm fra de største producenter i Hollywood til mindre og uafhængige producenter og distributører. Heriblandt Universal, Paramount, 20th Century Fox, Walt Disney, Pixar, Touchstone, BuenaVista, Scanbox, Sandrew Metronome, SF-Film med flere. Således er der flere hundrede danske titler med i pakken.

Hvilke film kan bruges?
Det kan både bibliotekets egne filmsamlinger og film, som købes eller lejes i detailhandlen.
Har biblioteket tegnet en licens hos MPLC, kan alle film, udgivet af de ovenfor nævnte producenter, vises i bibliotekets lokaler, uanset om filmene er købt før eller efter indgåelse af aftalen med MPLC.

Ingen rapportering
Det er ikke nødvendigt at indrapportere filmfremvisningerne, da licensaftalen giver mulighed for ubegrænset antal fremvisninger fra de med MPLC affilierede producenter og distributører.

Restriktioner
– er der få af. I sagens natur er der enkelte begrænsninger for graden af frihed. Her kommer de som der oftest spørges til:

  • Biblioteket må ikke tage entré for visningerne.
  • Biblioteket må ikke annoncere med fremvisningerne (dog må biblioteket gerne vise trailere og hænge opslag op med omtale af filmen på biblioteket.
  • Der må ikke vises film for grupper større end 70 personer.

Læs flere anvisninger til hvordan der kan annonceres lige her.

TV på biblioteket – AV-pakken
Som noget nyt er der fra 2012 kommet filmmusik knyttet til bl.a. MPLCs filmservice med i AV-Pakken. Denne tilføjelse har ikke haft betydning for prisen og skal derfor betragtes som en betydelig værdiforøgelse. Biblioteker med abonnement på MPLCs filmservice kan nu, med abonnement på AV-Pakken, lovligt fremvise filmene med lyd, hvilket ikke tidligere har været lovligt
.
Læs mere om AV-pakken.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...