Finansloven skærer en tredjedel af bibliotekernes udviklingspulje

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

1 oktober, 2015

Det statslige tilskud til folkebibliotekerne i Danmark er allerede meget begrænset, så situationen bliver blot værre, når Finansloven for 2016 nu foreslår at beskære de udviklingsmidler, der er sat af til bibliotekerne, med over 30%.

Langt hovedparten af udgifterne til folkebibliotekerne bliver finansieret i kommunerne, men staten og kulturministeriet har traditionelt spillet en vigtig rolle i forhold til at skabe en fælles og nødvendig udvikling på biblioteksområdet.

"Hvert år har vi i Danmarks Biblioteksforening sammen med KL udpeget nogle indsatsmål, som bibliotekerne har kunne søge udviklingsmidler til. Selvom det har været en begrænset pulje på 20 mio. kr. har det været et godt sigtepunkt for de 98 kommuners biblioteks- og skolevæsener, når der har skulle tænkes i fælles udviklingsprojekter" siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (S) og fortsætter:
”Jeg synes det er så ærgerligt, når en statslig politik bremser udvikling og investering i vidensinstitutioner, som vi ser med universiteter og nu altså også biblioteker”

Han følges op af Bibliotekschefforeningens formand Mogens Vestergaard: ”Beskæringen af udviklingsmidlerne fra 20 mio. kr. til nu kun ca. 13 mio. kr. synes muligvis ikke af meget, når den samlede årlige udgift til bibliotekerne ude i kommunerne er over 2,5 mia. kr., men netop det at staten viser, at det nytter at udvikle i fælleskab har været et vigtigt signal, som har startet mange af de innovative løsninger vi kender fra bibliotekssektoren i dag. 

Fra de mange digitale løsninger til udviklingen af de rum og services, som Danmarks mest besøgte kulturinstitution biblioteket har udviklet. Gang på gang er bibliotekerne blevet fremhævet som foregangsmænd i forhold til omstilling, udvikling, teknologisk udvikling osv. – blandt takket være udviklingsmidlerne. Derfor er der også så ærgerligt at man vælger at beskære en i forvejen meget lille pulje med en tredjedel" slutter formanden for Bibliotekschefforeningen, Mogens Vestergaard.

For yderligere oplysninger, kontakt
Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Mogens Vestergaard, tlf. 3084 1228

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...