Finansloven skærer en tredjedel af bibliotekernes udviklingspulje

Skrevet af

1. oktober, 2015

Det statslige tilskud til folkebibliotekerne i Danmark er allerede meget begrænset, så situationen bliver blot værre, når Finansloven for 2016 nu foreslår at beskære de udviklingsmidler, der er sat af til bibliotekerne, med over 30%.

Langt hovedparten af udgifterne til folkebibliotekerne bliver finansieret i kommunerne, men staten og kulturministeriet har traditionelt spillet en vigtig rolle i forhold til at skabe en fælles og nødvendig udvikling på biblioteksområdet.

"Hvert år har vi i Danmarks Biblioteksforening sammen med KL udpeget nogle indsatsmål, som bibliotekerne har kunne søge udviklingsmidler til. Selvom det har været en begrænset pulje på 20 mio. kr. har det været et godt sigtepunkt for de 98 kommuners biblioteks- og skolevæsener, når der har skulle tænkes i fælles udviklingsprojekter" siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (S) og fortsætter:
”Jeg synes det er så ærgerligt, når en statslig politik bremser udvikling og investering i vidensinstitutioner, som vi ser med universiteter og nu altså også biblioteker”

Han følges op af Bibliotekschefforeningens formand Mogens Vestergaard: ”Beskæringen af udviklingsmidlerne fra 20 mio. kr. til nu kun ca. 13 mio. kr. synes muligvis ikke af meget, når den samlede årlige udgift til bibliotekerne ude i kommunerne er over 2,5 mia. kr., men netop det at staten viser, at det nytter at udvikle i fælleskab har været et vigtigt signal, som har startet mange af de innovative løsninger vi kender fra bibliotekssektoren i dag. 

Fra de mange digitale løsninger til udviklingen af de rum og services, som Danmarks mest besøgte kulturinstitution biblioteket har udviklet. Gang på gang er bibliotekerne blevet fremhævet som foregangsmænd i forhold til omstilling, udvikling, teknologisk udvikling osv. – blandt takket være udviklingsmidlerne. Derfor er der også så ærgerligt at man vælger at beskære en i forvejen meget lille pulje med en tredjedel" slutter formanden for Bibliotekschefforeningen, Mogens Vestergaard.

For yderligere oplysninger, kontakt
Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Mogens Vestergaard, tlf. 3084 1228

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...