Finansloven skærer en tredjedel af bibliotekernes udviklingspulje

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

1 oktober, 2015

Det statslige tilskud til folkebibliotekerne i Danmark er allerede meget begrænset, så situationen bliver blot værre, når Finansloven for 2016 nu foreslår at beskære de udviklingsmidler, der er sat af til bibliotekerne, med over 30%.

Langt hovedparten af udgifterne til folkebibliotekerne bliver finansieret i kommunerne, men staten og kulturministeriet har traditionelt spillet en vigtig rolle i forhold til at skabe en fælles og nødvendig udvikling på biblioteksområdet.

"Hvert år har vi i Danmarks Biblioteksforening sammen med KL udpeget nogle indsatsmål, som bibliotekerne har kunne søge udviklingsmidler til. Selvom det har været en begrænset pulje på 20 mio. kr. har det været et godt sigtepunkt for de 98 kommuners biblioteks- og skolevæsener, når der har skulle tænkes i fælles udviklingsprojekter" siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (S) og fortsætter:
”Jeg synes det er så ærgerligt, når en statslig politik bremser udvikling og investering i vidensinstitutioner, som vi ser med universiteter og nu altså også biblioteker”

Han følges op af Bibliotekschefforeningens formand Mogens Vestergaard: ”Beskæringen af udviklingsmidlerne fra 20 mio. kr. til nu kun ca. 13 mio. kr. synes muligvis ikke af meget, når den samlede årlige udgift til bibliotekerne ude i kommunerne er over 2,5 mia. kr., men netop det at staten viser, at det nytter at udvikle i fælleskab har været et vigtigt signal, som har startet mange af de innovative løsninger vi kender fra bibliotekssektoren i dag. 

Fra de mange digitale løsninger til udviklingen af de rum og services, som Danmarks mest besøgte kulturinstitution biblioteket har udviklet. Gang på gang er bibliotekerne blevet fremhævet som foregangsmænd i forhold til omstilling, udvikling, teknologisk udvikling osv. – blandt takket være udviklingsmidlerne. Derfor er der også så ærgerligt at man vælger at beskære en i forvejen meget lille pulje med en tredjedel" slutter formanden for Bibliotekschefforeningen, Mogens Vestergaard.

For yderligere oplysninger, kontakt
Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Mogens Vestergaard, tlf. 3084 1228

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...