FN Verdensmål 2030: Hvad gør bibliotekerne for at nå dem?

Skrevet af

1 januar, 1970

Bæredygtig udvikling kommer ikke af sig selv. I forlængelse af FN’s Millennium Goals, med tidsbestemte mål for fattigdoms-, uddannelses- og sundhedsindsats vedtog FN i 2015 den såkaldte 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling inkl. de tilhørende 17 verdensmål. Målene ’Sustainable Development Goals’ (SDG) omhandler bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt og har både en national og en international dimension, og omhandler langt fra alene verdens udviklingslande. De gælder også på vore breddegrader.

Konkret vedtog regeringen således i marts sidste år en handlingsplan, der f.eks. henstiller til, at ny dansk lovgivning, når det er relevant, skal vurderes i forhold til verdensmålene. Og som tidligere finansminister og formand for FN’s generalforsamling, Mogens Lykketoft, ihærdigt understregede på DB Topmødet sidste år, er der med vedtagelsen måske grund til en forsigtig optimisme, men under alle omstændigheder i alle tilfælde nok at tage fat på. For os alle. Verdensmålene er efterfølgende også kommet på dagsordenen i danske kommuner, og nu er turen kommet til bibliotekerne.

– FN’s verdensmål giver bibliotekerne muligheder for at sætte mange af de aktiviteter og services, der arbejdes med, ind i en global og bæredygtig sammenhæng, og samtidig udfordres bibliotekerne også af målene til at overveje aktiviteter på relevante områder, hvor der ikke hidtil har været aktiviteter. Bibliotekerne har derved muligheder for at påvirke kommunernes dagsordener og arbejde for at kommunerne i stadig større udstrækning relaterer sine aktiviteter i forhold til de globale mål. Mange kommuner har indarbejdet SDG’ere i forskellige politikfelter, og der plads til, at bibliotekerne kan bidrage til konkrete muligheder for aktiviteter og synliggørelse, fastslår Knud Schulz, dansk medlem af IFLA Governing Board.

- IFLA har i startprocessen været involveret i formulering af flere af SDG’erne og de 169 undermål. IFLA (den internationale biblioteksorganisation, red) har efterfølgende selv etableret aktiviteter med et ’International Advocacy Programme’ (IAP) for at støtte bibliotekernes rolle i opnåelsen af SDG-målene. Adgangen til information anses som en hjørnesten i bibliotekernes bidrag (16.10). Alle SDG-målene kan ud fra et biblioteksperspektiv betragtes som relevante indsatsområder, hvor bibliotekerne afhængigt af lokale/kommunale fokuseringer af politik og interesser kan bidrage. I en dansk sammenhæng vil jeg vurdere, at der skal et lokalt perspektiv ind i udvælgelsen af hvilke af de 169 mål, der må være de mest relevante, mener Knud Schulz. På et IAP-møde i juni i New York, med Brooklyn Public Library og New York Public Library som værter, fremhævedes 2019 som et ’Crucial Year’, hvor uddannelse, beskæftigelse og adgang til information skal på dagsordenen. Som det i den sammenhæng blev understreget, er vi kun ved begyndelsen. 2019 bliver et afgørende år for biblioteker til for alvor til at bidrage til FN-diskussionerne. Især omkring SDG 4 (Quality Education), 8 (Decent Work) og 16 (Access to Information). IAP Convening-mødet var en del af det forberedende arbejde, IFLA har igangsat.

– Kommunerne udarbejder løbende nye planer for de kommunale aktiviteter herunder biblioteksaktiviteterne, hvor det i flere sammenhænge kan være relevant at indarbejde biblioteksaktiviteter. Barrieren er i denne sammenhæng, måske ikke hvad der kan etableres af sammenhænge og aktiviteter, men nærmere manglende kendskab til SDG’ernes indhold og evnen til at omsætte disse til relevante aktiviteter, der både øjer fokus på kommunens og bibliotekernes værdi, påpeger Knud Schulz, til sidste år bibliotekschef i Aarhus.

■ Danmarks Biblioteksforening følger op, i december i foreningens internationale udvalg, og efter nytår på DB Forretningsudvalgets første møde. Som Knud Schulz fremhæver, det drejer sig for bibliotekerne både om at skabe kendskab til Verdensmålene og deres betydning, og samtidig til i kommuners og bibliotekers virksomhed aktivt at vurdere, hvor der skal sættes ind og hvordan, og så i øvrigt sikre det faktisk udføres. Som en af de væsentlige veje til et fælles mere bæredygtigt samfund.

Læs mere på http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene og https://www.ifla.org/ldp/iap

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...