Fokus på det digitale bibliotek, læselyst/præferencer og indsats overfor ældre

Skrevet af

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

24 marts, 2017

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i 2016 haft fokus på tre større vidensprojekter og udvidet på personaledelen.

Projekterne undersøger og dokumenterer både bibliotekernes kernekompetencer og skaber samtidig viden og debat om nye roller.

Tænketanken arbejder i 2017 videre med modeller for tænketankens egen fortsættelse og for kommende projekter, der kan skabe indsigt i bibliotekernes fremtidige rolle.

Undersøgelse: Digitale strategier for fremtiden
I april 2017 udkommer Tænketankens store undersøgelse af det digitale bibliotek. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og skal skabe et anvendelsesorienteret vidensgrundlag om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel og behov, der kan omsættes til lokale digitale udviklingsstrategier. Strategier som kan bidrage til at udvikle og ikke mindst formidle det digitale bibliotekstilbud, så det svarer til borgernes faktiske behov og kompetencer i den lokale kontekst.
Projektets out-put, en hovedrapport, omfatter en segmentering af borgerne,  tværgående findings og opdeling af kommunetyper. Resultaterne er en kombination af kvalitative og kvantitative data. Rapporten lanceres på en konference i april måned 2017 og følges op af tre lokale workshops (arrangeret sammen med centralbibliotekerne) før sommerferien.

Vidensprojekt: Ældrefællesskaber og biblioteket
Fire biblioteker og fire almene boligområder i Varde, Odense, Slagelse og København indgår i et nyt samarbejde om at bryde ensomhed og øge livskvalitet hos ældre ensomme. Omdrejningspunktet er, hvordan kulturelle aktiviteter kan anvendes til at bidrage til at bryde ensomhed
med folkebiblioteket som katalysator for en sådan udvikling.
Projektet vil over halvandet år skabe ny indsigt og erfaringer om, hvordan kulturen systematisk kan anvendes i forhold til at mindske ensomhed samt øge livskvalitet og sundhed hos ældre. Der afholdes national  konference slutningen af 2017. Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 4. mio. kroner og resultaterne præsenteres i slutningen af 2017.

En generation af stærke læsere – greb til læselyst
Læsning er en af de vigtigste grundkompentencer i forhold til læring generelt. Men omkring 20% af danske børn går ud af grundskolen som svage læsere. Der efterspørges nye initiativer og tiltag, som kan bidrage til at styrke børns læsekompetencer. Folkebibliotekerne spiller en helt central rolle for at kunne påvirke og styrke børns læsekompetencer. Men der mangler viden om, hvad der virker og hvorfor, og som samtidig tager højde for den ændrede medievirkelighed.
Dette semiforskningsprojekt skal derfor udvikle et helt nyt og praksisanvendeligt videngrundlag om læselyst til folkebiblioteker og skoler, der kan være med til at skabe flere og bedre læsere for børn på mellemtrinnet og 7. klasse. Det bliver en af de største undersøgelser af sin art med mere end 8.000 deltagende børn fra skoler over hele landet.
Resultater lanceres på en konference i starten af 2018 og efterfølgende lokale workshops sammen med Centralbibliotekerne. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Studerendes tekstpræferencer 2016
Tænketanken har gennemført en undersøgelse af studerendes digitale og fysiske tekstpræferencer. Undersøgelsen,  der er foretaget af Epinion og Moos-Bjerre Analysefor Tænketanken Fremtidens Biblioteker blandt 506 studerende på mellemlang og lang videregående uddannelse
viser, at mere end hver 4. studerende i dag vælger digitalt studiemateriale. Der er dog store forskelle på hvilken form for studiemateriale, der er er tale om: 79% foretrækker fysiske lærebøger og 43% foretrækker artikler i elektronisk udgave.

Next Generation
Tænketanken omfatter NG, dvs. temabaserede netværksmøder  ca. hver anden måned med ca. 30 medlemmer. Netværket deltog bl.a. med en workshop på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2016.
Tænketanken har udvidet organisationen med to medarbejdere i midlertidige projektstillinger: En projektleder ifm. ældreprojektet og en analysemedarbejder. Tænketanken har i det forløbne år fået ny hjemmeside og er aktivt tilstede på facebook og twitter.

Lotte Hviid Dhyrbye
Leder af Tænketanken

Formanden har ordet
1
BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Fortællingen om det moderne bibliotek
» National kampagne – en genvej til ny lov og strategi
» Digitalisering for alle er et mål i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020. Biblioteket er svaret!
» DB OPFORDRING
2
BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Biblioteket og bosætningen
» Biblioteket og integrationen
» Biblioteket og mønsterbryderne
3
E-BØGERNE & MEDIEUDVIKLINGEN
» Adgang handler også om Copyright
» Skønlitteratur på fremmarch
» Musikkens formidlingsudfordringer
» DB OPFORDRING
4
INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2016 og EU's Digital-Single-Market proces
» IFLA 2016 og udmøntning af FN 2030-agendaen
» Øvrigt internationalt
5
KOMMUNIKATION & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
  DB sætter dagsordenen
» Via debat og idéudveksling
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6
FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet på Bornholm
» Kulturmødet på Mors
» BogForum 2016
7
DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudviklingen
» Resultatopgørelse for 2016
TÆNKETANKEN
» Fokus på det digitale bibliotek, læselyst/præferencer og indsats overfor ældre

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...