Folkebibliotekerne og deres mange brugere har bidraget til Kulturministeriets Danmarkskanon

Skrevet af

7. november, 2016

Inspireret af kulturministerens Danmarkskanon har Danmarks Biblioteksforening siden august sammen med landets 430 biblioteker kørt kampagnen #HvadErDansk

Kampagnen har indeholdt mange forskellige arrangementer fra traditionelle debatmøder, skoleklasser som har været på gaden og indsamlet borgernes bud, en kæmpe kolonihave midt i bibliotekerne med postkasser til de mange bud, sangaftener fra den danske sangskat, fællesspisninger mm.  Danmarks Biblioteksforening har tillige uddelt mange tusinde postkort og stillet postkasser op på alle landets biblioteker. Indtil nu er der indsamlet 2374 postkort, som indgår som et samlet bud til Danmarkskanonen.

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen (A) siger:
”Bibliotekerne er vokset ud af den folkeoplysende tradition i Danmark, og mange steder er biblioteket det eneste ikke-kommercielle rum, hvor mennesker mødes og demokratiske samtaler opstår. Alt det som ligger til grund for vores folkestyre og demokrati. Det er dansk. Det er derfor også med stolthed jeg kan konstatere, hvor stort og fantastisk et stykke arbejde bibliotekerne har lagt i opgaven med at berige Danmarkskanonen. En opgave som bibliotekerne naturligvis har en vigtig aktie i, eftersom biblioteket er landets mest besøgte kulturinstitution med flere end 36 mio. årlige besøg.”

Kulturminister Bertel Haarder siger:
”Jeg er begejstret for den iver og interesse for Danmarkskanonen, som bibliotekerne og deres brugere har lagt for dagen. Jeg vil gerne rette en stor tak til bibliotekerne og ikke mindst deres engagerede brugere for at være med til at kvalificere Danmarkskanonen.”

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...