Folkebiblioteket sikrer den demokratiske dannelse

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

28 marts, 2014

Op imod 500 kulturpolitikere og fagfolk fra hele landet er samlet i Vejle, når kulturminister Marianne Jelved i dag besøger årsmødet. ”Folkebiblioteket er en af vores vigtigste kulturinstitutioner. På biblioteket kan vi hente næring til vores personlige og demokratiske dannelse. Det gælder både for børn og voksne. Og folkebiblioteket er samtidig det åndehul, hvor vi kan være fælles om oplysning og oplevelser.” siger Kulturminister Marianne Jelved forud for sit besøg 

På årsmødet besøger hun blandt andet udstillingen for ”Danmark Læser”, et projekt hun har iværksat for at få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne og giver demokratisk forståelse.

Her spiller folkebibliotekerne en nøglerolle, og derfor kræver det kommunal opbakning, hvis vi sammen skal få flere til at læse. Danmark Læser er også et af temaerne på årsmødet, hvor biblioteksforeningen bl.a. løfter sløret for en undersøgelse, der viser at enlige forældre læser mere skønlitteraturen kernefamilier. De enlige begrunder det med at læsningen føles som kontakt med andre voksne, som de ellers ikke har tid til som eneforældre, en undersøgelse som understøtter Kulturministerens ide om at læsning medfører demokratisk deltagelse

Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formand Steen B. Andersen siger i forlængelse af kulturministerens besøg på årsmødet:
”Folkebibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution, og selvom der udlånes færre fysiske bøger, modsvares det af den voldsomme vækst der er i udlån af e-bøger. Og besøgstallet stiger stadig, fordi bibliotekerne i mange lokalsamfund er det sidste ikke-kommercielle mødested, hvor borgerne kan komme helt uforpligtende, og samtidig få hjælp og vejledning.”

Steen B. Andersen fortsætter:
”Bibliotekerne er dog også under pres fordi mange kommuner vælger at spare, på trods af at bibliotekerne løser stadig flere opgaver som indgangen til det digitale samfund, men vi kan ikke blive ved med at løse alle opgaverne og samtidige skære ned. Burde nogle af de besparelser, som samfundet har ved at digitalisere alt offentlig service, ikke blive kanaliseret ud til bibliotekerne, for der er trods alt her borgerne kommer når de skal have hjælp?” slutter den nyvalgte formand for Danmarks Biblioteksforening.

 For yderligere oplysninger kontakt venligst Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...