Folkebiblioteket sikrer den demokratiske dannelse

Skrevet af

28. marts, 2014

Op imod 500 kulturpolitikere og fagfolk fra hele landet er samlet i Vejle, når kulturminister Marianne Jelved i dag besøger årsmødet. ”Folkebiblioteket er en af vores vigtigste kulturinstitutioner. På biblioteket kan vi hente næring til vores personlige og demokratiske dannelse. Det gælder både for børn og voksne. Og folkebiblioteket er samtidig det åndehul, hvor vi kan være fælles om oplysning og oplevelser.” siger Kulturminister Marianne Jelved forud for sit besøg 

På årsmødet besøger hun blandt andet udstillingen for ”Danmark Læser”, et projekt hun har iværksat for at få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne og giver demokratisk forståelse.

Her spiller folkebibliotekerne en nøglerolle, og derfor kræver det kommunal opbakning, hvis vi sammen skal få flere til at læse. Danmark Læser er også et af temaerne på årsmødet, hvor biblioteksforeningen bl.a. løfter sløret for en undersøgelse, der viser at enlige forældre læser mere skønlitteraturen kernefamilier. De enlige begrunder det med at læsningen føles som kontakt med andre voksne, som de ellers ikke har tid til som eneforældre, en undersøgelse som understøtter Kulturministerens ide om at læsning medfører demokratisk deltagelse

Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formand Steen B. Andersen siger i forlængelse af kulturministerens besøg på årsmødet:
”Folkebibliotekerne er den langt mest besøgte kulturinstitution, og selvom der udlånes færre fysiske bøger, modsvares det af den voldsomme vækst der er i udlån af e-bøger. Og besøgstallet stiger stadig, fordi bibliotekerne i mange lokalsamfund er det sidste ikke-kommercielle mødested, hvor borgerne kan komme helt uforpligtende, og samtidig få hjælp og vejledning.”

Steen B. Andersen fortsætter:
”Bibliotekerne er dog også under pres fordi mange kommuner vælger at spare, på trods af at bibliotekerne løser stadig flere opgaver som indgangen til det digitale samfund, men vi kan ikke blive ved med at løse alle opgaverne og samtidige skære ned. Burde nogle af de besparelser, som samfundet har ved at digitalisere alt offentlig service, ikke blive kanaliseret ud til bibliotekerne, for der er trods alt her borgerne kommer når de skal have hjælp?” slutter den nyvalgte formand for Danmarks Biblioteksforening.

 For yderligere oplysninger kontakt venligst Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...