FV15: De Konservative og bibliotekerne

Skrevet af

1. juni, 2015

Det er sjældent kulturen som står øverst på dagsordenen til et Folketingsvalg, hvilket er ærgerligt i betragtning af, hvor stor en rolle kultur spiller i rigtig mange borgeres hverdag, og for udviklingen af det demokratiske samfund.

Danmarks Biblioteksforenings kulturmagasin 'Danmarks Biblioteker' har derfor stillet de politiske partiers kulturordførere fem aktuelle spørgsmål om hvorfor biblioteket er vigtigt. DB præsenterer kulturordførernes svar de næste dage.

Ved redaktionens afslutning er der fortsat ikke modtaget svar fra kulturordførerne fra Enhedslisten og Liberal Alliance.
 

Det Konservative Folkeparti og bibliotekerne
Kulturordfører Lars Barfoed
———————————————

Hvorfor er folkebiblioteket vigtigt i dag?
Folkebibliotekerne er vigtige af flere grunde. Grundlæggende for at formidle litteratur – ikke mindst dansk litteratur og for at tilbyde et sted til fordybelse og studier.

Holder lov om biblioteker, eller skal den revideres?
De seneste 15 år er der sket en rivende udvikling i vores adgang til information. Det bør give anledning til at overveje en revision af loven om biblioteker. Der kan både være nye områder, hvor biblioteket bør spille en rolle, og der kan være områder, hvor biblioteket er overhalet indenom af udviklingen.

Hvordan ser du/dit parti på bibliotekernes begrænsede indkøbs- og formidlingsmuligheder på det digitale område?
Jeg har ikke taget stilling til, om der er behov for ændringer af ophavsretreguleringen for så vidt angår biblioteker, men følger udviklingen i fortsættelse af EU-kommissionens høring i 2014.

Er store forskelle i biblioteksniveauet fra kommune til kommune ok?
Vi må acceptere forskelle i serviceniveau på biblioteksområdet som på andre områder. Det er en konsekvens af det kommunale selvstyre.

Hvilke store kulturopgaver skal der arbejdes med i de næste fire år?
En stor opgave i de nærmeste år er at sikre kulturarven gennem en digitalisering. Det har vidtrækkende betydning generationer frem i tiden.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...