Giv borgerne digitalt kompetenceløft med en bred bibliotekssatsning

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 september, 2016

Digitale kompetencer og digital dannelse er vigtigere end nogensinde, og de danske folkebiblioteker spiller en stadig mere central rolle som borgernes indgang til den digitale verden.

Også i Sverige har man fokus på at få borgerne digitalt kvalificeret. I det første udspil fra "Utredningen för en nationell biblioteksstrategi" foreslås det, at den svenske regering afsætter 25 millioner kr årligt i tre år for at gennemføre en bred satsning på digital kompetencestyrkelse for hele befolkningen.

Årets Gates-Pris gik til et netværk af e-biblioteker i Sri Lanka

Bill and Melinda Gates særlige bibliotekspris – Access to Learning Award (ATLA) – er i år gået til The e-Library Nenasala Program i Sri Lanka. Et af regeringen ...

Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid

Fra i år kommunikerer alle virksomheder digitalt med det offentlige, og fra november 2014 er det borgernes tur. Hvad betyder det og hvordan skabes den bredest mulige ...