Har de store forlag meldt sig ud af fremtidens e-bogsmarked?

Skrevet af

16. december, 2015

Endnu engang har et par af de store bogforlag trukket sig ud af de danske bibliotekers e-bogsportal eReolen. Det er ikke første gang, også i 2013 trak forlagene Gyldendal og Politikens Forlag sig fra samarbejdet med eReolen, da forlagene ikke var tilfredse med økonomien i aftalen. Forlagene ville i stedet afprøve den model de selv foretrak, og lavede derfor platformen Ebib. Her viste økonomien sig dog heller ikke tilfredsstillende for forlagene, som derfor vendte tilbage til eReolen. Men ikke længe, for i går, den 15. december smuttede de to forlag igen. Det skete ugen efter det tredje store forlag, Lindhardt og Ringhof, med begejstring indgik en ny flerårig aftale med eReolen.

”Det er en lidt trættende rituel stammedans vi her er vidne til fra nogle få forlag, som hver gang eReolen skal forhandle vilkår og ikke mindst pris for e-bogsudlån truer med at fjerne deres e-bøger. Det ville svare til at vi hvert år skulle ud og fjerne fysiske bøger fra bibliotekernes hylder, eller hente dem i folks hjem fordi forlaget ikke længere vil sælge deres bøger til biblioteket ”siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (A), og fortsætter:

”Det kan forlagene jo heldigvis ikke med de fysiske bøger, for der har vi en lovgivning, som sikrer bibliotekerne ret til at købe dem og udlåne dem til borgerne. Imidlertid har bibliotekerne ikke den samme ret til at købe e-bøger, hvilket også er årsagen til at vi endnu engang står i en situation hvor to store forlag har trukket deres bøger, så borgene ikke kan låne dem”

Bibliotekerne har siden 1947 via en aftale med forfatterne og politikerne haft ret til at købe og udlåne fysiske bøger, til glæde og gavn for borgerne. En ret som politisk er bakket op, så der ydes en kulturstøtte, biblioteksafgift, til de danske forfattere hvis bøger står på hylderne på de danske biblioteker. I 2015 bliver der udbetalt knap 175 mio. kr. i biblioteksafgift til forfatterne. En afgift som netop nu bliver forhandlet i Folketinget, hvor Danmarks Biblioteksforening har foreslået at der også udbetales afgift til de digitale bøger, men heller ikke det har forlagene støttet.

”Jeg er forundret over at vi igen skal opleve et par af de store forlag trække sig helt ud. Over 200 forlag er stadig med og tilfredse med eReolens vilkår. Bibliotekernes formål har altid været at udlåne bøger til borgerne, og det formål ændrer sig ikke, fordi bøgerne nu også er digitale” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (A), og fortsætter:

”Bibliotekernes repræsentanter har ved forhandlingsbordet ihærdigt forsøgt at finde fremtidsorienterede løsninger vedrørende eReolen, og i Biblioteksforeningen opfordrer vi endnu engang forlagene til at overveje at indgå i en fælles løsning. Præcis sådan som over 200 andre forlag har valgt at gøre.”

”I den nuværende løsning er der lagt rigtig mange hensyn ind for at forlag og forfattere kan have en god forretning ud af at lade bibliotekerne udlåne deres bøger. Bibliotekerne betaler faktisk en hel del hver gang en borger låner en e-bog, der er store begrænsninger på hvor mange e-bøger en borger kan låne og meget ofte må man stå i digital kø til de nye og populære titler i lang tid, alt sammen for at styrke det kommercielle marked.

Derfor virker det en anelse absurd, at et par af de allerstørste forlag ikke vil være med. De færreste er jo i tvivl om, at bibliotekerne er blandt landets bedste litteraturformidlere for de fysiske bøger og givetvis også er for de digitale bøger. Derfor må det være i alles interesse at få en aftale på plads hvor alle er med. I det lange løb tror jeg faktisk, at de to store forlag risikerer at blive mindre på e-bogsmarkedet, hvis de ikke melder sig ind i samarbejdet med eReolen igen, og kigger fremad, i stedet for at ønske sig forretningsmodeller, som hører en anden tid til end fremtiden” slutter Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening.

Se desuden ”Bibliotekerne vil ændre biblioteksafgiften til gavn for vækstlaget
 

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...