Hent debatpjece fra Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Skrevet af

9. maj, 2023

Der er mange svar på samfundets udfordringer i kulturen. For velfærdssamfundets udvikling og opgaver gælder, at de ikke lader sig løse inden for ét område, men kun gennem målrettet fokus og samarbejde. Her spiller bibliotekerne allerede en rolle lokalt, men har endnu større potentiale som drivkraft for innovation på tværs af sektorer og civilsamfund. En drivkraft for personlig og lokal udvikling.

Vi lever i en tid hvor social og sundhedsmæssig ulighed vokser. Stadig flere danskere føler sig isolerede, ensomme og på kanten af fællesskabet. Mange af yderområderne i Danmark affolkes og efterlader halvtomme landsbyer med svære kår for fællesskab og lokalsamfund, og den urbane ensomhed er et problem i de større byer.

Gruppen af børn og unge som mistrives, er stigende. Flere presses af hverdagens krav og forventninger fra skolen, vennerne og ikke mindst sociale medier. Digitalt hægtes nogle samfundsgrupper af og ender uden for store dele af vores samfund.

Her kan folkebiblioteket, med fri og lige adgang til en bred vifte af tilbud til alle samfundsgrupper, spille en vigtig rolle. Kulturen og litteraturen kan nemlig få os til at stoppe op, tænke efter, være i tvivl – og tilmed trives i det, og biblioteket er for mange indgangen til at deltage i samfundet.

Folkebiblioteket, landets mest benyttede kulturinstitution, findes i alle kommuner, har digitale tilbud til alle og oplever en voksende betydning som lokalsamfundets fælles åbne sted, hvor møder mellem mennesker finder nye veje. Med over 30 mio. årlige besøgende har biblioteket en kæmpe rækkevidde og stort potentiale for at være en aktiv del af regeringens ambitioner om ”et kulturliv, som alle danskere er en del af. Både den smalle og den brede kultur skal ud i hele landet. Kulturen er ikke forbeholdt en speciel alder, postnummer eller økonomisk formåen.”

Udfordringen er, at de lovgivningsmæssige rammer for bibliotekerne er så løse, at der opstår uforholdsmæssig store forskelle i bibliotekstilbuddet lokalt, hvilket ikke mindst rammer børn og unge, og derfor bør loven og formålet opdateres. Biblioteket som funktion kan også bruges som løftestang til at bryde med ensomhed, social ulighed og sundhed.

Hent debatpjecen “Samfundets udfordring og biblioteket som svar” som Danmarks Biblioteksforening præsenterede på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2023.

En mere præcis bibliotekslov ønskes

Biblioteksloven og dens tekster bør snart genbesøges, specielt i en tid, hvor bibliotekerne igen og igen står for skud, når de kommunale budgetter skal forhandles. Det mener ...

Biblioteket er for folket og skal styrke læsning og deltagelse for demokratiet skyld

Den 5. marts fyldte biblioteksloven 100 år og i den anledning bragte JP en kronik den 4. marts af Camilla-Dorthea Bundgaard, som ved besøg på folkebiblioteket ikke kunne finde ...

DBs formand er enig med DF i at biblioteksloven skal følge med tiden

Danmarks Biblioteksforening ser positivt på forslaget fra DFs kulturordfører Pernille Bendixen om at ændre biblioteksloven, så den i højere grad understøtter biblioteket som ...

Biblioteksloven fylder 100 år

Landets første bibliotekslov fylder 100 år den 5. marts 2020.Årsdagen er omtalt adskillige steder i medierne, få overblikket. 100 år. Dit bibliotek er med til at styrke vores ...

Skal biblioteksloven revideres?

Hvilken rolle spiller bibliotekerne for udviklingen af fremtidens samfund, for det enkelte menneske, for den demokratiske deltagelse og for folkestyrets udvikling? Dette og andre ...