En mere præcis bibliotekslov ønskes

Skrevet af

6. december, 2023

Biblioteksloven og dens tekster bør snart genbesøges, specielt i en tid, hvor bibliotekerne igen og igen står for skud, når de kommunale budgetter skal forhandles. Det mener formand for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen (S).

»Hvis vi havde en bibliotekslov, som mere præcist definerede bibliotekernes aktive rolle i at skabe læsekultur og være mødested for kultur og debat, kunne vi nok undgå de evindelige budgetdiskussioner på det niveau, vi oplever.

Jeg mener, at vi skal have et større kendskab til mangfoldigheden i de opgaver, der løses på eller via biblioteket. Det vil få mange lokalpolitikere til at genoverveje eventuelle spareforslag. Det er jeg helt sikker på.« siger Paw Østergaard Jensen til Kulturmonitor.

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...

Hent debatpjece fra Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Der er mange svar på samfundets udfordringer i kulturen. For velfærdssamfundets udvikling og opgaver gælder, at de ikke lader sig løse inden for ét område, men kun gennem ...

Biblioteket er for folket og skal styrke læsning og deltagelse for demokratiet skyld

Den 5. marts fyldte biblioteksloven 100 år og i den anledning bragte JP en kronik den 4. marts af Camilla-Dorthea Bundgaard, som ved besøg på folkebiblioteket ikke kunne finde ...

DBs formand er enig med DF i at biblioteksloven skal følge med tiden

Danmarks Biblioteksforening ser positivt på forslaget fra DFs kulturordfører Pernille Bendixen om at ændre biblioteksloven, så den i højere grad understøtter biblioteket som ...

Biblioteksloven fylder 100 år

Landets første bibliotekslov fylder 100 år den 5. marts 2020.Årsdagen er omtalt adskillige steder i medierne, få overblikket. 100 år. Dit bibliotek er med til at styrke vores ...

Skal biblioteksloven revideres?

Hvilken rolle spiller bibliotekerne for udviklingen af fremtidens samfund, for det enkelte menneske, for den demokratiske deltagelse og for folkestyrets udvikling? Dette og andre ...