Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Johan Brødsgaard (R), formand for Kultur-, Erhverv- og Plan-udvalget hos KL og Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening

Skrevet af

13. november, 2023

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. Regeringen foreslår nu at beskære CFUs budget med 41,8 millioner kroner, hvilket vil betyde færre bøger i undervisningen og mindre praksisfaglighed.

Besparelsesforslaget kan undre, fordi det kommer samtidig med, at regeringen og Undervisningsminister Mattias Tesfaye på den ene side mener, at landets skoleelever bruger for meget tid med skærme og for lidt tid med en bog. En besparelse, som den foreslåede, vil utvivlsomt gå ud over kvaliteten af CFUs materialesamling og dermed skolernes adgang til bøger, og vi frygter, at den især vil ramme de udfordrede kommuner og læsesvage elever.

På de lokale folkebiblioteker har vi længe påpeget behovet for at styrke læselysten blandt de unge, som i en årrække er blevet dårligere til at læse. Den seneste store internationale undersøgelse viser, at ikke kun er elevens læsekundskaber faldet, men de danske børns læseglæde er den laveste blandt OECD-landene.

At beskære skolernes adgang til bøger er helt indlysende den forkerte vej at gå. Hvis børn ikke møder en bog, læser de den med garanti ikke.

En så stor besparelse kan ikke undgå at påvirke elevernes adgang til bøger og vil givetvis betyde et større træk på de lokale folkebibliotekers materialer. Det bidrager folkebibliotekerne gerne til, men de er også blevet beskåret i mange af de kommunale budgetter, så bogsamlingerne kommer under pres, ude hvor børn ellers skal inspireres til at læse.

Andre lande har lignende udfordringer med børn og unges læselyst, og griber problemerne helt anderledes an. I Sverige taler regeringen om en ”læsekrise” og har i finansloven for 2024 foreslået en ”læsesatsning” som indeholder bemandede skolebiblioteker og penge til at købe bøger. I finanslovsforslaget foreslår regeringen afsat over ½ mia. svenske kroner om året til flere investeringer, der skal styrke elevernes læsefærdigheder. Det drejer sig blandt andet om en større investering i bemandede skolebiblioteker og penge til at indkøbe bøger.

Vi opfordrer den danske regering til lignende læseskabende tiltag, og selvfølgelig til at fjerne forslag, som undergraver unges adgang til bøger i undervisningen, som f.eks. den foreslåede besparelse på CFU.

300 mio. norske kroner skal understøtte de norske børns læsning

Den norske statsminister Jonas Gahr Støre bebuder, at der vil komme en investering i fysiske skolebøger på 300 mio. norske kroner.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Sådan styrker vi danske børns læseevner

Simon Skov Fougt er er lektor i literacy research ved Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og Afdeling for Fagdidaktik på Aarhus Universitet, DPU, og national ...

Folkeskoleaftale sikrer en halv mia. til nye bøger

Den nye folkeskoleaftale har spændende bud på løsning af den store samfundsudfordring læsekrisen I jublen over kortere skoledage til de mindste, større lokal frihed i ...

Hvem kan og skal bekæmpe disinformation i vores samfund?

Disinformation er, når en afsender spreder falsk information med vilje. Det er et fænomen, som konstant forandrer sig i takt med den teknologiske udvikling. Og derfor stiger ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...