Hvem kan og skal bekæmpe disinformation i vores samfund?

Skrevet af

28. februar, 2024

Disinformation er, når en afsender spreder falsk information med vilje. Det er et fænomen, som konstant forandrer sig i takt med den teknologiske udvikling. Og derfor stiger disinformationsproblematikkens omfang og kompleksitet også. For med udviklingen intensiveres udfordringen med sofistikerede fake news-metoder gennem AI-drevne forfalskninger af billede-, stemme- og videomateriale. De nye udfordringer kan for den enkelte borger underminere tilliden til autoriteter, medier og hinanden, imens det på et bredere plan kan øge polariseringen mellem politiske fløje og destabilisere samfundsdebatter, når det bliver sværere og sværere at skelne mellem sandt og falskt.  

Men med intensiverede udfordringer i lyset af bl.a. kunstig intelligens, følger også nye muligheder til bekæmpelse af disinformation. De muligheder rummer både nye avancerede værktøjer til detektion og modvirkning af disinformation, men også folkeoplysningsinitiativer og politiske tiltag fra centrale aktører i vores samfund, som forsøger at tage hånd om problemet. De muligheder rejser dog også spørgsmålet om, hvordan ansvaret bør fordeles i håndteringen af disinformationsproblematikken?  Hvad kan – og bør – tech-virksomhederne gøre? Hvor står medier, borgere og civilsamfundet i bekæmpelsen? Og hvad kan politikere på nationalt- og EU-plan gøre? Og når vi helt i mål, selv når alle disse aktører løfter deres del af ansvaret?

Dét vil Algoritmer, Data og Demokrati-projektet (ADD) og Teknologirådets Titan-projekt stille skarpt på gennem vidensoplæg, cases og debatter den 28. februar kl. 13.00-16.00 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København.

Arrangementet kan følges live her.

Til arrangementet vil du blandt andet møde Lisbeth Knudsen, Marie Bjerre, Martin Ruby, Karen Rønde, Michael Bang Petersen, Sissel Ladegaard, Marie Hoff, Alexander Ryle, Thomas Hedin, Rosa Lund og fra Danmarks Biblioteksforening Simon Rosenstand fra FakeNewsLab samt direktør Michel Steen-Hansen.

Velkommen til Kulturens Plads på Folkemødet 2024

Programmet for Kulturens Plads er klar. Tre dages debatter og aktiviteter venter, arrangeret af Dansk Kulturliv i samarbejde med Applaus og Absalon.

En mere præcis bibliotekslov ønskes

Biblioteksloven og dens tekster bør snart genbesøges, specielt i en tid, hvor bibliotekerne igen og igen står for skud, når de kommunale budgetter skal forhandles. Det mener ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Københavns Forsamlingshus inviterer til morgendebat og kaffe

Københavns Forsamlingshus er den fælles overskrift for syv skarpe morgendebatter, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat. Danmarks Biblioteksforening er ...

FAKENEWSLAB er i luften!

Internettet og de sociale medier giver de unge en hidtil uset ytrings- og informationsfrihed, men det udsætter dem også for et frit flow af misledende information. Det stiller ...

Folkebiblioteket skal udvikle sig med brugernes behov

Den digitale tidsalder har ramt bibliotekerne, og corona har accelereret udviklingen. Den udvikling, skal bibliotekerne følge, for det er den vej, brugerne vil, skriver Danmarks ...

Folkeoplysende Frirumsdebatter

Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Frirummet føler et ansvar for at styrke den demokratiske samtale – også den digitale. I en tid, hvor mange ...

Ny kulturpolitik efterlyses

Kommunerne har en, hvorfor har staten ikke?Danmark har en række delstrategier men ikke en overordnet plan for kulturen. Det er omkring 20 år siden vi sidst fik en redegørelse, ...