Biblioteker er milliarder værd

Skrevet af

2. august, 2023

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England.

Og nu har et hold britiske forskere undersøgt, hvor meget det er værd, når engelske biblioteker løfter velfærdsopgaver. Deres rapport viser, at bundlinjen er på 3,4 mia. britiske pund, hvilket svarer til cirka 30 mia. danske kroner.

Forskere ved University of East Anglia har anslået, at de tjenester, som en typisk biblioteksfilial leverer, har en værdi svarende til en million pund per år. Det svarer til seks gange et gennemsnitligt engelsk biblioteks driftsomkostninger.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen (A) ser gerne, at det nystiftede Kulturens Analyseinstitut lader sig inspirere og foretager en lignende kortlægning af den værdi, bibliotekerne skaber.

For i dag er det ofte bibliotekerne, der beskæres, når de kommunale regnskaber skal gå op. Siden kommunalreformen er antallet af filialer i landet halveret. Og de biblioteker, der er tilbage, bliver ofte beskåret, fordi de stikker ud som de største poster på lokale kulturbudgetter. Det betyder kortere åbningstider, mindre bemanding, færre penge til indkøb af materialer.

Læs mere om undersøgelsen i Politiken.

Stormøde om Kulturpasset

Onsdag den 7. februar 2024 var Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen-Hansen, sammen med repræsentanter fra mere end 80 organisationer og institutioner på både ...

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...

En mere præcis bibliotekslov ønskes

Biblioteksloven og dens tekster bør snart genbesøges, specielt i en tid, hvor bibliotekerne igen og igen står for skud, når de kommunale budgetter skal forhandles. Det mener ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

En stigning i brugen af bibliotekerne

Hvordan får vi flere til at bruge folkebibliotekernes mange kulturelle og demokratiske tilbud? Tænketanken Fremtidens Bibliotekers nye store vidensprojekt ...

Nye tal for bogmarkedet

Bogmarkedet oplevede to fremgangsrige år i 2020 og 2021 under COVID-19-pandemien, hvor mange danskere fordybede sig i bøgerne. Tallene for bogmarkedet er stabiliseret i 2022, ...