Biblioteker er milliarder værd

Skrevet af

2. august, 2023

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England.

Og nu har et hold britiske forskere undersøgt, hvor meget det er værd, når engelske biblioteker løfter velfærdsopgaver. Deres rapport viser, at bundlinjen er på 3,4 mia. britiske pund, hvilket svarer til cirka 30 mia. danske kroner.

Forskere ved University of East Anglia har anslået, at de tjenester, som en typisk biblioteksfilial leverer, har en værdi svarende til en million pund per år. Det svarer til seks gange et gennemsnitligt engelsk biblioteks driftsomkostninger.

Formand for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen (A) ser gerne, at det nystiftede Kulturens Analyseinstitut lader sig inspirere og foretager en lignende kortlægning af den værdi, bibliotekerne skaber.

For i dag er det ofte bibliotekerne, der beskæres, når de kommunale regnskaber skal gå op. Siden kommunalreformen er antallet af filialer i landet halveret. Og de biblioteker, der er tilbage, bliver ofte beskåret, fordi de stikker ud som de største poster på lokale kulturbudgetter. Det betyder kortere åbningstider, mindre bemanding, færre penge til indkøb af materialer.

Læs mere om undersøgelsen i Politiken.

Kultur er velfærd. Lad os behandle den sådan, og lad økonomien følge med.

Vi skal begynde at betragte kultur som velfærd. Der er et stort potentiale i kulturlivet, det kan give mere mental sundhed og trivsel.

Ny rapport giver viden om børn og unges forhold til bøger og læsning

Bogpanelets nye rapport viser, at det særligt er fællesskaberne med venner, der er afgørende for, om læsningen prioriteres i udskolingen.

Fortsat stigning i bibliotekernes udlån

Bibliotekernes udlån er steget fra 30,2 mio. i 2022 til 32,7 mio. i 2023 svarende til en stigning på 8 pct. Både de fysiske udlån fra folkebibliotekerne og de digitale udlån ...

Biblioteket rykker ud i landsbyerne

Allerede fra foråret og frem til udgangen af 2025 vil borgere i kommunens mindre bysamfund opleve, at biblioteket kommer tættere på. Sammen med fire andre kommunebiblioteker ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Stormøde om Kulturpasset

Onsdag den 7. februar 2024 var Danmarks Biblioteksforenings direktør Michel Steen-Hansen, sammen med repræsentanter fra mere end 80 organisationer og institutioner på både ...

Vil vi have de sidste med ind på biblioteket eller lade dem sejle deres egen sø til glæde for eliten?

Kommentar af Niels Frid-Nielsen i Altinget kultur den 5. februar 2024 De danske folkebiblioteker står ved en skillevej. Enten udbygger vi hovedbibliotekerne, så de kan betjene ...

Forskere vil undersøge, om aktiviteter på biblioteket øger trivslen

Noget tyder på, at du kan få det bedre med dig selv og dit liv, af at bruge folkebibliotekernes forskellige sociale og kulturelle tilbud. Den teori arbejder en gruppe forskere ...