Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Skrevet af

14. september, 2023

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres budgetter

Det kan få store konsekvenser for børnenes læseglæde, når regeringen med den ene hånd uddeler mio. til kulturen, mens kommunerne, som betaler den største del af den kultur vi møder til hverdag, samtidig lægger op til at skære endnu mere ned. Særligt bibliotekerne mærker sparekniven, mens samfundet slås med børns læseevne og læselyst. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.

Regeringen prioriterer kultur i deres finanslov, fordi de ved at kulturen er løsningen på mange af samfundets store kriser, ”herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen”, samtidig med at de understreger at de vil ”et kulturliv, som alle danskere er en del af. Både den smalle og den brede kultur skal ud i hele landet. Kulturen er ikke forbeholdt en speciel alder, postnummer eller økonomisk formåen.” som de skriver i regeringsgrundlaget.

Kulturen vi som borgere møder til hverdag når vi går på museum, i teatret og hører musik eller besøger biblioteket, er i høj grad finansieret lokalt af kommunerne, som tydeligvis har sværere og sværere ved at få de økonomiske ender til at hænge sammen.

F.eks. oplever vi lige nu, at den langt mest besøgte kulturinstitution, biblioteket, i mange kommuner foreslås rundbarberet økonomisk i de mange sparekataloger. Og vi ved godt at det ikke er med politikernes gode vilje, for borgerne er rigtig gode til at fortælle politikerne i kommunerne, at de ikke kan undvære bibliotekerne.

Som social- og sundhedsudvalgsformænd kan vi ved selvsyn se, hvor stor betydning nedskæringerne har for det enkelte menneske, og vi ser konsekvenserne, når vi skærer ned.

Vi ser forslag fra kommuner om f.eks. at lukke 6 ud af 7 lokalbiblioteker og om at holde hele lukkedage. Og forslag om at sætte ganske snævre grænser for, hvor mange e- og lydbøger børn og voksne skal kunne låne, samtidig med at der købes færre fysiske bøger til udlån på biblioteket, og skolerne beskærer deres skolebiblioteker.

Alt sammen forslag som blot udstiller de udfordringer vi står overfor, nemlig at få børns læselyst på ret køl igen. Det sker ikke ved at gøre adgangen og udvalget til bøger mindre, tværtimod.

En af de helt store samfundsudfordringer er nemlig, at børn læser mindre. Seneste store undersøgelse fra PIRLS viser ikke kun, at danske børns læselyst ligger helt i bund sammenlignet med andre lande, men også at børns reelle evne til at læse er i frit fald.

Det er veldokumenteret at evnen til at læse er fundamentet for al læring. Så kære politikere, hvad enten I sidder i regering eller ude i kommunerne og lægger budget: Det er på tide at I prioriterer læsningen, og det kan I ikke, hvis der fortsat skæres så voldsomt på bibliotekerne og på deres samarbejde med skolerne.

Børn skal kunne læse for at lære og blive velfungerende samfundsborgere. Nedskæringerne som endnu engang truer forude, er simpelthen med til at skære den læsegren over, som skal bære og danne vores børn!

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

En mere præcis bibliotekslov ønskes

Biblioteksloven og dens tekster bør snart genbesøges, specielt i en tid, hvor bibliotekerne igen og igen står for skud, når de kommunale budgetter skal forhandles. Det mener ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Foto: Thomas Evaldsen

Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023. “Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...

Skolebiblioteket vender tilbage i Københavns kommune

Et flertal i børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune har netop besluttet, at man i kommunalt regi må bruge ordene “skolebiblioteker” og ...

Biblioteker er milliarder værd

Folkebiblioteker hjælper borgere med it-problemer, styrker børns læselyst og -evner, hjælper ensomme som et rum for socialt samvær. Det gælder både herhjemme og i England. ...