Høringssvar vedr. Lovforslag om digital selvbetjening

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 januar, 2013

Digitaliseringsstyrelsen

Høringssvar:
Lovforslag om digital selvbetjening

Danmarks Biblioteksforening (DB) takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslaget.

Danmarks Biblioteksforening vil i den sammenhæng i forbindelse med Implementering og Hjælp og vejledning understrege vigtigheden af aktivt at medtænke folkebibliotekerne. Både i processen op til 2015 men også herefter. Nemlig i forhold til de borgere, der enten finder digital selvbetjening vanskelig henholdsvis uoverkommelig. Eller som ikke har adgang til IT i hjemmet eller på anden vis.

Bibliotekernes rolle som formidler af IT-kendskab er klart voksende, ligeså vel som deres rolle og opgave som sted for adgang til offentlig information og vejledning.

  •  Generelt bidrager bibliotekerne allerede nu med gennemførelsen af digitaliseringsstrategien med målrettede læringstilbud indenfor området til både brugere og personale.
  • Bibliotekerne kan sikre, at visionen om digitaliseringen af det offentlige Danmark bliver realiseret gennem massiv læringsindsats målrettet de IT svage borgere, hvis de fornødne midler til undervisning er til stede.
  • Bibliotekerne spiller en aktiv rolle som den fælles lokale indgang til den offentlige sektor, når stadig flere løsninger bliver digitale. Både i forhold til den vejledningsopgave, der vil være i kommunerne i forhold aftalen om Objektiv Sagsbehandling, samt i at gøre borgerne selvhjulpne i forhold til den digitale selvbetjening.

Det skal være lettere at være borger – forudsætningen
Målsætningen er, at man skal kunne betjene sig selv på tidspunkter, der passer én ved at kunne sende sikker post fra sin dokumentboks og undgå ventetider på f.eks. telefonen, på rådhuset m.v.

Forudsætningen for, at det skal lykkes kræver, at borgerne har de fornødne IT-kompetencer, når de nye selvbetjeningsløsninger tages i brug. Der er flere målgrupper.
Dels er mange fortsat IT-fremmede. Dels er mange af de borgere, som flittigt bruger IT-systemer og er øvede i dem, ofte alligevel mangler IT-færdigheder, så snart de bevæger sig udenfor deres normale felt eller arbejdsområde.

Bibliotekerne nyder stor tillid blandt borgerne, bibliotekernes medarbejdere har viden om selvbetjening og kan introducere borgeren til stadigt mere omfattende offentlige digitale verden, og bibliotekerne har lang åbningstid og de findes i alle kommuner, de fleste steder
med decentrale afdelinger.

Andre forhold taler ligeledes for en øget inddragelse af bibliotekerne i bestræbelserne.

Partnerskab mellem det offentlige og biblioteket er blevet udvidet. Flere folkebiblioteker
indgår i den lokale kommunes kanalstrategi og 53 af 98 biblioteker varetager i 2011 borgerservice på en eller anden måde for kommunen. Tendensen med at integrere borgerservice i det enkelte biblioteks hverdag og service er tilsyneladende fortsat voksende.

De seneste år har der desuden været fokus på idéen med uformel læring i biblioteksregi som led i bibliotekernes folkeoplysende virksomhed. Borgerne benytter gerne disse tilbud og folkebibliotekerne har således i 2011 gennemført mere end 1.800 IT-kurser. Kurser f.eks. i at bruge NemID og digital borgerservice, seniorsurf-aktiviteter og lignende.

Begge initiativer afspejler bibliotekernes rolle som det demokratiske videns- og mødested,
åbne for alle. Bibliotekerne bør derfor som sagt tænkes aktivt ind i bestræbelserne på 1) at udbrede kendskabet til digital selvbetjening og 2) som stedet for hjælp til de borgere, der efter 2015 ikke selv har IT-adgang.

En sådan udvikling ligger i klar forlængelse af Lov om biblioteksvirksomheds § 3 ”Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.” Og er i tråd med lovens påbud om bl.a. at ”fremme oplysning og uddannelse” ved at stille trykte og elektroniske informationsressourcer til rådighed.

Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor varmt til at satse på øget inddragelse af folkebibliotekerne i arbejdet omkring digital selvbetjening.

Biblioteksforeningen står gerne til rådighed for mere konkrete drøftelser af hvordan det lader sig gøre.

 

Venlig hilsen
 

Hellen Niegaard
kst. direktør

/for direktør Michel Steen-Hansen
Danmarks Biblioteksforening

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...