Hvad får borgerne ud af public service?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 juni, 2014

Det er et af mange spørgsmål, som vil blive stillet, når kulturminister Marianne Jelved torsdag den 12. juni stiller op til debat i Bibzonen om public service i kulturen.

Blandt deltagerne i debatten er også direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen.

”Mit udgangspunkt som direktør i DB er, at bibliotekerne spiller en nøglerolle som landets mest besøgte kulturinstitution når det kommer til at udvikle den demokratiske deltagelse, som er grundlaget for at have skattefinansierede public service institutioner.” siger Michel Steen-Hansen i anledning af debatten ”Public service i kulturen – bibliotekernes rolle i fremtiden”

Han understreger, at bibliotekerne spiller en stor rolle som public service leverandør, blandt andet i forbindelse med den igangværende digitalisering af kommunikationen mellem det offentlige og borgerne, og indførelsen af den digitale postkasse til alle. En helt ny undersøgelse gennemført for Danmarks Biblioteksforening af Epinion og Moss-Bjerre Analyse viser nemlig, at det langt fra er alle borgere, som er klar til digitaliseringen.

Undersøgelsen viser bl.a. at selvom 76 % af borgerne er forberedte på overgangen til digital postkasse, er der stadig en væsentlig befolkningsgruppe, der ikke er klar.

Lidt overraskende viser undersøgelsen også, at der er en positiv sammenhæng mellem alder og i hvilken grad man er forberedt på overgangen til digital selvbetjening.
Generelt gælder det, at de ældre befolkningsgrupper er bedst forberedte.  De 15-19 årige er den gruppe, hvor den klart største andel ikke har e-boks (30 %). Dette hænger dog sandsynligvis samen med, at en væsentlig del ikke er myndige og det derfor er deres forældre, der ordner digital post med det offentlige.
Endelig mener 56 % af befolkningen, at bibliotekerne spiller en vigtig rolle i forhold til at hjælpe befolkningen med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice.

Mød kulturminister Marianne Jelved, Jonas Dahl fra SF, Carl Christian Ebbesen fra DF, Mogens Vestergaard fra Bibliotekschefforeningen og Michel Steen Hansen fra Danmarks Biblioteksforening i Bibzonens telt på folkemødet torsdag den 12. juni kl. 15.30 – www.db.dk/folkemøde14

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Flere end 100 DR-romanklubber åbner på biblioteker landet over

Lysten til at læse sammen og drøfte danske romaner fejler bestemt ikke noget hos danskerne efter coronatiden. Læsningen i DR Romanklubberne gik i gang 1. december på ...

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...