Hvad får borgerne ud af public service?

Skrevet af

12. juni, 2014

Det er et af mange spørgsmål, som vil blive stillet, når kulturminister Marianne Jelved torsdag den 12. juni stiller op til debat i Bibzonen om public service i kulturen.

Blandt deltagerne i debatten er også direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen.

”Mit udgangspunkt som direktør i DB er, at bibliotekerne spiller en nøglerolle som landets mest besøgte kulturinstitution når det kommer til at udvikle den demokratiske deltagelse, som er grundlaget for at have skattefinansierede public service institutioner.” siger Michel Steen-Hansen i anledning af debatten ”Public service i kulturen – bibliotekernes rolle i fremtiden”

Han understreger, at bibliotekerne spiller en stor rolle som public service leverandør, blandt andet i forbindelse med den igangværende digitalisering af kommunikationen mellem det offentlige og borgerne, og indførelsen af den digitale postkasse til alle. En helt ny undersøgelse gennemført for Danmarks Biblioteksforening af Epinion og Moss-Bjerre Analyse viser nemlig, at det langt fra er alle borgere, som er klar til digitaliseringen.

Undersøgelsen viser bl.a. at selvom 76 % af borgerne er forberedte på overgangen til digital postkasse, er der stadig en væsentlig befolkningsgruppe, der ikke er klar.

Lidt overraskende viser undersøgelsen også, at der er en positiv sammenhæng mellem alder og i hvilken grad man er forberedt på overgangen til digital selvbetjening.
Generelt gælder det, at de ældre befolkningsgrupper er bedst forberedte.  De 15-19 årige er den gruppe, hvor den klart største andel ikke har e-boks (30 %). Dette hænger dog sandsynligvis samen med, at en væsentlig del ikke er myndige og det derfor er deres forældre, der ordner digital post med det offentlige.
Endelig mener 56 % af befolkningen, at bibliotekerne spiller en vigtig rolle i forhold til at hjælpe befolkningen med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice.

Mød kulturminister Marianne Jelved, Jonas Dahl fra SF, Carl Christian Ebbesen fra DF, Mogens Vestergaard fra Bibliotekschefforeningen og Michel Steen Hansen fra Danmarks Biblioteksforening i Bibzonens telt på folkemødet torsdag den 12. juni kl. 15.30 – www.db.dk/folkemøde14

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...