Hvad får borgerne ud af public service?

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

12 juni, 2014

Det er et af mange spørgsmål, som vil blive stillet, når kulturminister Marianne Jelved torsdag den 12. juni stiller op til debat i Bibzonen om public service i kulturen.

Blandt deltagerne i debatten er også direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen.

”Mit udgangspunkt som direktør i DB er, at bibliotekerne spiller en nøglerolle som landets mest besøgte kulturinstitution når det kommer til at udvikle den demokratiske deltagelse, som er grundlaget for at have skattefinansierede public service institutioner.” siger Michel Steen-Hansen i anledning af debatten ”Public service i kulturen – bibliotekernes rolle i fremtiden”

Han understreger, at bibliotekerne spiller en stor rolle som public service leverandør, blandt andet i forbindelse med den igangværende digitalisering af kommunikationen mellem det offentlige og borgerne, og indførelsen af den digitale postkasse til alle. En helt ny undersøgelse gennemført for Danmarks Biblioteksforening af Epinion og Moss-Bjerre Analyse viser nemlig, at det langt fra er alle borgere, som er klar til digitaliseringen.

Undersøgelsen viser bl.a. at selvom 76 % af borgerne er forberedte på overgangen til digital postkasse, er der stadig en væsentlig befolkningsgruppe, der ikke er klar.

Lidt overraskende viser undersøgelsen også, at der er en positiv sammenhæng mellem alder og i hvilken grad man er forberedt på overgangen til digital selvbetjening.
Generelt gælder det, at de ældre befolkningsgrupper er bedst forberedte.  De 15-19 årige er den gruppe, hvor den klart største andel ikke har e-boks (30 %). Dette hænger dog sandsynligvis samen med, at en væsentlig del ikke er myndige og det derfor er deres forældre, der ordner digital post med det offentlige.
Endelig mener 56 % af befolkningen, at bibliotekerne spiller en vigtig rolle i forhold til at hjælpe befolkningen med at bruge digitale tjenester som offentlig borgerservice.

Mød kulturminister Marianne Jelved, Jonas Dahl fra SF, Carl Christian Ebbesen fra DF, Mogens Vestergaard fra Bibliotekschefforeningen og Michel Steen Hansen fra Danmarks Biblioteksforening i Bibzonens telt på folkemødet torsdag den 12. juni kl. 15.30 – www.db.dk/folkemøde14

For yderligere oplysninger, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...