#HvadErDansk – kampagnesite

Skrevet af

5. august, 2016

Send de udfyldte postkort til
Danmarks Biblioteksforening
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K

Kulturminister Bertel Haarder har givet bolden op til en Danmarkskanon: Hvad er det særligt danske? Hvad synes vi, er det vigtigste, som vi gerne vil tage med ind i fremtiden?

Bibliotekerne er vokset ud af den folkeoplysende tradition i Danmark, og mange steder er biblioteket det eneste ikke-kommercielle rum, hvor mennesker mødes og demokratiske samtaler opstår. Alt det som ligger til grund for vores folkestyre og demokrati. Det er dansk.
Du kan følge med i de input som allerede er kommet på www.danmarkskanon.dk og Bertel Haarder opfordrer os alle til at bruge #dkkanon og #HvadErDansk på vores sociale medier.

Der er også produceret materiale til lokale debatarrangementer, som kan downloades på Danmarkskanonens hjemmeside: https://www.danmarkskanon.dk/debatkit/

Bibliotekerne er hele Danmarks forsamlingshus
Bibliotekerne er med flere end 36 mio. årlige besøgende den kulturinstitution, hvor flest mennesker mødes. Derfor er det naturligt, at vi danner rammen om debatten for borgernes bud til Bertel Haarders Danmarkskanon.
Vi opfordrer derfor bibliotekerne til at tage aktivt del i indsamlingen til ministerens Danmarkskanon. På den måde viser vi, hvad bibliotekerne også kan være: En vigtig spiller i samfundet og samfundsdebatten– både som national og lokal spiller.

Derfor: Vær med, og invitér jeres borgere med om bord, så vi kan vise at bibliotekerne er en aktiv del af lokalsamfundet og Danmark.

#HvadErDansk en fælles kampagne – hver for sig!
Lad biblioteket være med i denne fælles kampagne på jeres helt egen facon. Der er masser af måder, I kan være med på alt efter jeres lokale fokus, ressourcer og lyst. I Danmarks Biblioteksforening vil vi gerne inspirere og bakke op om jeres aktiviteter. Det gør vi med en kampagnepakke og et idekatalog med oplæg til forskellige temaer. Har I flere idéer, så send dem gerne til os, så deler vi dem her på vores kampagnesite.
Vi har helt frem til 31. oktober 2016, hvor vi samler alle idéer, billeder, videoer, aktiviteter og input sammen og afleverer det hele til Kulturministeren i november 2016 med en stor hilsen fra Danmarks Biblioteker.

Kampagnepakken
Alle hovedbiblioteker i DBs medlemskommuner får primo august 2016 tilsendt en kampagnepakke til fri afbenyttelse.
Kommuner som ikke er medlem af DB kan købe dette kampagnekit for kr. 9.000 inkl. moms og forsendelse.
Kampagnepakken indeholder:
 

POSTKORT
150 postkort til at strø, indsamle #HvadErDansk-input eller bruge til blikfang og dekoration.

 

POSTKASSER
5 røde postkasser til at hænge op til indsamling af idéer eller som blikfang.

 

 

PLAKATER
5 A2 plakater, der kort fortæller, hvad det går ud på.

 

 

Tilvalg
KOLONIHAVEN
Lån pop-up kolonihaven, med himmel-bagvæg, 2 flagstænger, kummer med kunstige blomster, grønt filtgræs, cafébord, 2 stole, rødternet dug, hvidmalet stakit med støtteben.
Vi sender den, og den er lige til at folde ud. Først til mølle. Kolonihaven er nu fuldt booket i hele kampagneperioden!

Ekstra materiale
Vil I have mere kampagnemateriale kan det bestilles senest ved udgangen af august 2016.
Bestilling af en eller flere af nedenstående pakker skal ske til db@db.dk

Lille pakke
2 plakater, 2 postkasser og 75 postkort
Pris kr. 1.000 inkl. moms og forsendelse

Stor pakke
5 plakater, 5 postkasser og 150 postkort
Pris kr. 1.500 inkl. moms og forsendelse

Ekstra materiale er forbeholdt biblioteker i DBs medlemskommuner.

Send de udfyldte postkort til
Danmarks Biblioteksforening
Farvergade 27D, 2. sal
1463 København K

Spørgsmål vedr. kampagnematerialerne, kontakt db@db.dk
Spørgsmål vedr. kampagnens overordnede mål, kontakt msh@db.dk

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...