IFLA 2014 og bæredygtig udvikling

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 marts, 2015

Danmarks Biblioteksforening er omdrejningspunktet for den bibliotekspolitiske indsats i internationalt perspektiv. Vi støtter de personer, der er aktive i bestyrelsen på europæisk- og verdensplan i EBLIDA og IFLA. P.t. Kent Skov Andreasen i IFLA Governing Board, og Lone Knakkergaard i EBLIDA Executive Committee – begge medlemmer af DBs Repræsentantskab
og bibliotekschefer i hhv. Odense og Vejle.

Det digitale samfund med stadig flere digitale bøger og ressourcer er ikke i sig selv en trussel mod biblioteket. Biblioteket skal finde/identificere henholdsvis indkøb og skabe adgang  til viden, information og kultur. Det skal ske med vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Fysisk som elektronisk/via internettet. Det sidste er dog problematisk og lader sig ikke uden videre gøre i en digital sammenhæng, idet de ophavsretsundtagelser og begrænsningsregler, der muliggør, at bibliotekerne har ret til at anskaffe og formidle trykte materialer,  ikke omfatter de digitale. Se tema 4 om ophavsret.

Det er en problematik, som internationalt anses for at udgøre bibliotekernes største udfordring i vidensamfundet. Såvel IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, samt EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation, arbejder på forskellig vis for, at borgerne ikke bliver ringere stillet fremover, og således, at bibliotekerne også
i fremtiden kan ’opfylde deres mission – at give adgang til viden og bevare vores kulturelle og videnskabelige arv.’ Dét arbejder IFLA med – særligt over for WIPO, den internationale ophavsretsorganisation. Og EBLIDA over for EU.

IFLA 2014 OG BÆREDYGTIG UDVIKLING
DBs formandsskab deltog i IFLA årsmødet med temaet: “Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge”. Det foregik i Lyon, og det vigtigste, der kom ud af kongressen,
var The Lyon Declaration. På dansk ”Lyon Erklæringen”, der understreger informations- og videnadgang som en forudsætning for bæredygtig udvikling for det enkelte menneske og for samfundet samt for vigtigheden af, at FN tager det på dagsordnen i de fremtidige Post 2015- udviklingsmål.

Om dette har DB også skrevet til de danske politikere, der i 2014 deltog i FNs generalforsamling, ligesom vi nu kontakter de politikere, der forbereder sig til FN generalforsamlingen i 2015 i New York. Desuden er udviklingsminister Mogens Jensen blevet gjort opmærksom på sagen af UNESCO Danmark. DB har på opfordring fået oversat erklæringen til dansk – og understreger overfor deltagerne betydningen af adgang til viden og information via biblisituation

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...