IFLA 2014 og bæredygtig udvikling

Skrevet af

16. marts, 2015

Danmarks Biblioteksforening er omdrejningspunktet for den bibliotekspolitiske indsats i internationalt perspektiv. Vi støtter de personer, der er aktive i bestyrelsen på europæisk- og verdensplan i EBLIDA og IFLA. P.t. Kent Skov Andreasen i IFLA Governing Board, og Lone Knakkergaard i EBLIDA Executive Committee – begge medlemmer af DBs Repræsentantskab
og bibliotekschefer i hhv. Odense og Vejle.

Det digitale samfund med stadig flere digitale bøger og ressourcer er ikke i sig selv en trussel mod biblioteket. Biblioteket skal finde/identificere henholdsvis indkøb og skabe adgang  til viden, information og kultur. Det skal ske med vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Fysisk som elektronisk/via internettet. Det sidste er dog problematisk og lader sig ikke uden videre gøre i en digital sammenhæng, idet de ophavsretsundtagelser og begrænsningsregler, der muliggør, at bibliotekerne har ret til at anskaffe og formidle trykte materialer,  ikke omfatter de digitale. Se tema 4 om ophavsret.

Det er en problematik, som internationalt anses for at udgøre bibliotekernes største udfordring i vidensamfundet. Såvel IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, samt EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation, arbejder på forskellig vis for, at borgerne ikke bliver ringere stillet fremover, og således, at bibliotekerne også
i fremtiden kan ’opfylde deres mission – at give adgang til viden og bevare vores kulturelle og videnskabelige arv.’ Dét arbejder IFLA med – særligt over for WIPO, den internationale ophavsretsorganisation. Og EBLIDA over for EU.

IFLA 2014 OG BÆREDYGTIG UDVIKLING
DBs formandsskab deltog i IFLA årsmødet med temaet: “Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge”. Det foregik i Lyon, og det vigtigste, der kom ud af kongressen,
var The Lyon Declaration. På dansk ”Lyon Erklæringen”, der understreger informations- og videnadgang som en forudsætning for bæredygtig udvikling for det enkelte menneske og for samfundet samt for vigtigheden af, at FN tager det på dagsordnen i de fremtidige Post 2015- udviklingsmål.

Om dette har DB også skrevet til de danske politikere, der i 2014 deltog i FNs generalforsamling, ligesom vi nu kontakter de politikere, der forbereder sig til FN generalforsamlingen i 2015 i New York. Desuden er udviklingsminister Mogens Jensen blevet gjort opmærksom på sagen af UNESCO Danmark. DB har på opfordring fået oversat erklæringen til dansk – og understreger overfor deltagerne betydningen af adgang til viden og information via biblisituation

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...