IFLA: Trend Report 2013

Skrevet af

3. marts, 2014

I år lå bibliotekernes verdenskongres, IFLA, i Singapore. En nyskabelse var IFLA Trend Report 2013. Heri tages globale mega-trends og den samfundsudvikling op, som vi alle – også bibliotekerne – skal agere i. Med udgangspunkt i informationssamfundets konstante og hastige forandring peges på store spørgsmål som: Hvad betyder det? Hvordan vil vi fortsat finde, bruge og drage nytte af alle informationerne i en stadig mere hyper-forbundet verden?

De fem trends er:

  1. Ny teknologi vil både udvide og begrænse, hvem der har adgang til information
  2. Online uddannelse vil både demokratisere og forandre global læring
  3. Grænserne for privatlivets fred og databeskyttelse vil blive redefineret
  4. Det hyper-forbundne samfund vil åbne mulighed for, at nye stemmer og grupper vil blive hørt
  5. Det globale informationsmiljø vil blive grundlæggende forandret af nye teknologier.

DB er repræsenteret i IFLAs øverste styrelse, Governing Board, ved bibliotekschef Kent Skov Andreasen, Odense. IFLA har i 2013 arbejdet intenst med at sikre syns- og læsehandicappede tidssvarende service rent ophavsretsmæssigt. Det var derfor en stor sejr for IFLA, da dette blev vedtaget af WIPO (FNs rettighedsorganisation) i Marrakesh i sommer.

Lige nu drejer det sig om videreudvikling af de fem trends. Som her i landet debatterer biblioteksforeninger verden over rapportens tendenser. I DB drøftes de på Årsmøde  2014 i Vejle; DB har fået rapporten oversat til årsmødet og til brug for lokal debat. DBs direktør har holdt oplæg om den i flere kommuner samt ifm. Kulturstyrelsens og DRs fælles MasterClass-projekt. Endelig planlægges en DB Trends-Temadag i 2014.

DB er også aktiv på anden vis i IFLA. Kirsten Boelt, mediechef i Aalborg, er medlem af Children and Young Adultssektionen, mens chefkonsulent Hellen Niegaard til 2013 har været aktiv i sektionen for Management of Library Associations, se www.db.dk/artikel/i-demokratiets-og-teknologiens-tegn-ifla-2013.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...