IFLA: Trend Report 2013

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

3 marts, 2014

I år lå bibliotekernes verdenskongres, IFLA, i Singapore. En nyskabelse var IFLA Trend Report 2013. Heri tages globale mega-trends og den samfundsudvikling op, som vi alle – også bibliotekerne – skal agere i. Med udgangspunkt i informationssamfundets konstante og hastige forandring peges på store spørgsmål som: Hvad betyder det? Hvordan vil vi fortsat finde, bruge og drage nytte af alle informationerne i en stadig mere hyper-forbundet verden?

De fem trends er:

  1. Ny teknologi vil både udvide og begrænse, hvem der har adgang til information
  2. Online uddannelse vil både demokratisere og forandre global læring
  3. Grænserne for privatlivets fred og databeskyttelse vil blive redefineret
  4. Det hyper-forbundne samfund vil åbne mulighed for, at nye stemmer og grupper vil blive hørt
  5. Det globale informationsmiljø vil blive grundlæggende forandret af nye teknologier.

DB er repræsenteret i IFLAs øverste styrelse, Governing Board, ved bibliotekschef Kent Skov Andreasen, Odense. IFLA har i 2013 arbejdet intenst med at sikre syns- og læsehandicappede tidssvarende service rent ophavsretsmæssigt. Det var derfor en stor sejr for IFLA, da dette blev vedtaget af WIPO (FNs rettighedsorganisation) i Marrakesh i sommer.

Lige nu drejer det sig om videreudvikling af de fem trends. Som her i landet debatterer biblioteksforeninger verden over rapportens tendenser. I DB drøftes de på Årsmøde  2014 i Vejle; DB har fået rapporten oversat til årsmødet og til brug for lokal debat. DBs direktør har holdt oplæg om den i flere kommuner samt ifm. Kulturstyrelsens og DRs fælles MasterClass-projekt. Endelig planlægges en DB Trends-Temadag i 2014.

DB er også aktiv på anden vis i IFLA. Kirsten Boelt, mediechef i Aalborg, er medlem af Children and Young Adultssektionen, mens chefkonsulent Hellen Niegaard til 2013 har været aktiv i sektionen for Management of Library Associations, se www.db.dk/artikel/i-demokratiets-og-teknologiens-tegn-ifla-2013.

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...