IFLA vil på FNs agenda

Skrevet af

20. august, 2014

Bibliotekerne vil, via IFLA, ind på FN 2015 agendaen for udviklingen i verdens lande. D'et er en stærk målsætning.
Hovedoverskriften er, at der skal være fri og lige adgang til information under respekt for den enkeltes ret til at være privat, herunder hvordan borgerne via bibliotekerne kan blive opmærksomme på lokale love og retningslinier mm.
Der på den måde tale om myndiggørelse af de enkelte nationers befolkninger via bibliotekerne. En egentlig demokratisering af borgerne ville være vanskelig at fremprovokere i FN regi, men mindre må så gøre det.

Vi kan, som europæere i demokratiske lande, måske forledes til at tænke, at dette henvender sig til de andre! Dem uden "rigtige" borgerrettigheder og demokratier.

Men gør det nu også det?
Hvis jeg kigger på vores lille smørhul Danmark, så har vi allerede adgang til information og vi har allerede bibliotekarer, som er parate til at hjælpe med at finde og forstå snart sagt alt. Men betyder det så, at vi alle er så myndig- og mægtiggjorte, at vi formår at udnytte og overskue de informationer, vi har til vores rådighed?
Har vi fortsat i Danmark grupper i befolkningen, som ikke er helt klar over, hvordan vores demokratiske styreform er struktureret?
Har vi fortsat borgere, som ikke udøver kildekritik?
Osv
Jeg vil mene, at det har vi.

Så deklarationen fra IFLA til FN er i høj grad ligeså relevant for danskerne, som den er for de nationer med færre borgerrettigheder, vores fokus skal blot ligge et andet sted.
Vi skal sikre adgang til informationer og viden til også de, hvor det at læse og forstå er svært. Det er en opgave, vi endnu ikke har løst. Derfor er Iflas Lyon deklaration i høj grad også væsentlig af nationale hensyn.
Jeg skal gøre, hvad jeg kan for, at deklarationen får en stemme. Ved fælles hjælp når vi vore egne FN repræsentanter, som er adgangen til, at målsætningen når agendaen i 2015.

Læs deklarationen her Declaration.

Hanne Pigonska
næstformand i DB

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...