IFLA vil på FNs agenda

Skrevet af

20 august, 2014

Bibliotekerne vil, via IFLA, ind på FN 2015 agendaen for udviklingen i verdens lande. D'et er en stærk målsætning.
Hovedoverskriften er, at der skal være fri og lige adgang til information under respekt for den enkeltes ret til at være privat, herunder hvordan borgerne via bibliotekerne kan blive opmærksomme på lokale love og retningslinier mm.
Der på den måde tale om myndiggørelse af de enkelte nationers befolkninger via bibliotekerne. En egentlig demokratisering af borgerne ville være vanskelig at fremprovokere i FN regi, men mindre må så gøre det.

Vi kan, som europæere i demokratiske lande, måske forledes til at tænke, at dette henvender sig til de andre! Dem uden "rigtige" borgerrettigheder og demokratier.

Men gør det nu også det?
Hvis jeg kigger på vores lille smørhul Danmark, så har vi allerede adgang til information og vi har allerede bibliotekarer, som er parate til at hjælpe med at finde og forstå snart sagt alt. Men betyder det så, at vi alle er så myndig- og mægtiggjorte, at vi formår at udnytte og overskue de informationer, vi har til vores rådighed?
Har vi fortsat i Danmark grupper i befolkningen, som ikke er helt klar over, hvordan vores demokratiske styreform er struktureret?
Har vi fortsat borgere, som ikke udøver kildekritik?
Osv
Jeg vil mene, at det har vi.

Så deklarationen fra IFLA til FN er i høj grad ligeså relevant for danskerne, som den er for de nationer med færre borgerrettigheder, vores fokus skal blot ligge et andet sted.
Vi skal sikre adgang til informationer og viden til også de, hvor det at læse og forstå er svært. Det er en opgave, vi endnu ikke har løst. Derfor er Iflas Lyon deklaration i høj grad også væsentlig af nationale hensyn.
Jeg skal gøre, hvad jeg kan for, at deklarationen får en stemme. Ved fælles hjælp når vi vore egne FN repræsentanter, som er adgangen til, at målsætningen når agendaen i 2015.

Læs deklarationen her Declaration.

Hanne Pigonska
næstformand i DB

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...