Invester mere i børns læselyst og styrk samarbejdet mellem bibliotek og skole

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

19 september, 2017

Danske børn læser mindre i fritiden end for syv år siden. Især pigerne har ændret deres læsevaner og læser mindre i fritiden i dag, til gengæld bruger de væsentlig mere tid på nettet. Sådan lyder den måske vigtigste konklusion i den største undersøgelse af danske børns læsevaner ”Børns læsning 2017”, der nogensinde er lavet.

I alt har 8.721 elever fra 3.–7. klasse, fordelt på 110 forskellige grundskoler i hele landet deltaget i undersøgelsen, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker er initiativtager til. En lignende undersøgelse blev lavet i 2010 og siden da er de unges brug af nettet vokset betydeligt, og særligt for pigerne betyder det mindre tid til at læse.

”Den her undersøgelse understreger i den grad, at vi har en udfordring i at fastholde vores børn i at læse, for vi ved læsning er vigtigt for al læring, og fritidslæsning spiller en særlig rolle. Det er klart at det ændrede mediebillede som dagens unge udsættes for med alle de sociale netværk, blogs og streamingtjenester fylder stadig mere. Undersøgelsen viser jo også at de unge bruger væsentlig mere tid på nettet, og det giver mindre tid til fritidslæsning når de når 5.-6. klasse. Særligt pigernes fritidslæsning falder, og det er bekymrende.
Tilbuddene på de digitale platforme fylder stadig mere, og det er globale giganter vi er oppe imod, så det kræver noget helt særligt fra alle i bestræbelserne på også at få de unge til at fordybe sig i læsningen” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen (A) i en første kommentar til den store undersøgelse, og fortsætter:

”Det er klart at internettet og alle de sociale medier påvirket børnenes læsevaner, ikke mindst fritidslæsningen. Derfor er det vigtigt at de bliver præsenteret for litteraturen og bliver inspireret til lystlæsning. Det er en klassisk opgave for biblioteket, så det er vigtigt at vi styrker litteraturformidlingen, og ikke mindst efter at skolebibliotekerne er blevet til pædagogiske læringscentre er det mere nødvendigt end nogensinde, at man styrker samarbejdet mellem biblioteker og skoler”

”Det er utroligt vigtigt, at f.eks. skolen og folkebiblioteket arbejder endnu tættere sammen for at få sat fokus på læsningen, både pligtlæsningen i skolen og fritidslæsningen som bibliotekerne skal være med til at motivere til. Alt sammen bakket op af de voksne i hjemmet, som også har et ansvar for, at de unge får tilegnet sig de helt nødvendige læsefærdigheder. ” siger Steen B. Andersen.

Bibliotekerne gør allerede i dag meget for at trække de unge ind i læsningens verden, både med aktiviteter på bibliotekerne og i samarbejde med skolerne.

”Men der kan gøres meget mere ude i kommunerne, og vi opfordrer til, at der laves mange flere fælles aktiviteter mellem skoler og biblioteker. Hvis vi ikke tager udfordringen op, kan det hastigt ændrede mediebillede, betyde et endnu større fald i de unges lystlæsning. Har vi lyst til at Youtube skal danne vores børn, eller skal vi i samarbejde mellem skoler, biblioteker og forældre gøre en ekstraordinær indsats?” slutter Steen B. Andersen.

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...