Kampen om e-bogen

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

5 november, 2012

Den 1. november 2012 udløb aftalen mellem eReolen og Forlæggerforeningen om udlån af e-bøger. 

Danmarks Biblioteksforening mener ikke, at der bør være forskel på borgernes adgang til fysiske bøger og e-bøger på bibliotekerne. Vi er derfor meget tilfredse med eReolens første år, som har sat fokus på bøger på digitale platforme, og været med til at modne det kommercielle marked for e-bøger.

eReolen har det seneste år givet borgerne mulighed for at låne e-bøger på grundlag af en aftale, hvor bibliotekerne betaler ca. 15 kroner for hvert udlån. Det første års aftale er nu udløbet, og fra Forlæggerforeningen ønsker man nu at prøve en anden model, hvor kun et på forhånd indkøbt antal af hver titel kan udlånes samtidigt. Altså som man kender det fra den fysiske bog, uden den digitale fordel i at mange brugere kan låne den samme bog på én gang.

Da der ikke er opnået enighed om denne eller andre modeller, har Forlæggerforeningen meddelt, at der lanceres en ny platform, så forlag og biblioteker selv kan afgøre, hvilken udlånsmodel der ønskes anvendt. eReolen har forsøgt, at imødekomme også de store forlags krav for at finde en samlet løsning, men desværre uden held, det er også baggrunden for at eReolen fortsætter, uden de største forlag, men stadig i samarbejdet med godt 100 forlag, som ønsker eReolens udlånsmodel.

Da folkebibliotekerne drives kommunalt, er det således nu op til landets 98 kommuner at afgøre, hvilken model, og dermed hvilke e-bøger der skal stilles til rådighed for deres borgere. Danmarks Biblioteksforening er en kommunal interesseorganisation og vil derfor kæmpe for at vi finder fælles nationale løsninger. Løsninger hvor vi bruger pengene på indkøb af materialer til borgerne, frem for på personale som skal sidde på hvert bibliotek og vælge hvilke e-bøger der skal indkøbes. Det er jo også hele målet med strategien bag Danskernes Digitale Bibliotek.

Vi er kede af sammenbruddet i forhandlingerne, da det forgange år har været en utrolig lærerig introduktion til e-bogen, både for borgere, forlag og biblioteker, og fordi vi tror, at samarbejde mellem forlag og biblioteker fremmer læsningen. Vi frygter det fører til dårligere løsninger for borgerne, hvis der går for meget taktik og bureaukrati i alternative løsninger.

Derfor opfordrer vi kraftigt til, at der er fokus på, at borgerne får en reel mulighed for at tilegne sig viden om e-bøger, og at der holdes øje med de konsekvenser, som en lidt for kommerciel tilgang kan have for udbredelsen af e-bogen.

Viden og information udkommer stadigt oftere digitalt, hvilket understreger vigtigheden af, at bibliotekerne kan tilbyde et bredt udvalg af e-bøger og andre digitale informationskilder. Præcis på samme måde som bibliotekerne i mere end 100 år med stor succes har givet borgerne adgang til viden og information via trykte medier, og dermed medvirket til udviklingen af dagens vidensamfund.
 

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...