Konference: Styrk det strategiske samarbejde i kommunen

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

18 april, 2016

Den. 23. maj 2016 lægger den Blå Planet rammer til en konference, hvor der sættes fokus på tværkommunal samskabelse og samarbejdsdreven innovation. Dette tema berører direkte og indirekte spørgsmålet om hvad biblioteket i det hele taget er til for, samt hvilken betydning biblioteket har for kommunens strategiske udvikling.

Tilmelding til konferencen er nu lukket
For forespørgsler vedr. tilmelding, kontakt db@db.dk

Tilmeldinger er bindende efter 10. maj 2016
Herefter kan en anden person kan deltage i stedet for den der eventuelt er forhindret.
Kontakt i givet fald db@db.dk med de nye oplysninger.

Hent programmet

Konferencen henvender sig til alle  politikere, forvaltninger, biblioteker og andre institutioner, der ønsker at skærpe de kulturelle institutioners profil som opgaveløsere på tværs af kommunale strategier, indsatser og politiske agendaer.

Der er behov for at skærpe de kulturelle institutioners profil i en kommunal virkelighed med skiftende krav til opgaveløsning afledt af borgernes behov, kommunale strategier og politiske mål. Med udgangspunkt i biblioteket har vi på denne temadag sat fokus på det strategiske arbejde. Samarbejdsdreven innovation, samskabelse og netværkssamarbejde er nøglebegreber i den bevægelse, der aktuelt sker i den offentlige sektor. Målet er bedre velfærdsløsninger og tilbud.

Derfor er der en stigende interesse for mere sømløst samarbejde mellem forvaltninger og biblioteker om at udnytte de samlede  ressourcer og kompetencer ”klogere og smartere”. Konferencens mål er at skærpe opmærksomheden på øget offentlig innovation mellem forvaltning, politikere og bibliotek – hvilke nye potentialer åbner dette for biblioteket og for kommunen?

Konferencens program er bredt sammensat med kompetente oplægsholdere og byder  på ny forskning, praktiske eksempler og perspektiver fra det politiske niveau, forvaltning, biblioteker og andre kommunale
institutioner.

Konferencen arrangeres af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Centralbibliotekerne i Roskilde og Gentofte samt Tårnby kommune.

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...