Konference: Styrk det strategiske samarbejde i kommunen

Skrevet af

18. april, 2016

Den. 23. maj 2016 lægger den Blå Planet rammer til en konference, hvor der sættes fokus på tværkommunal samskabelse og samarbejdsdreven innovation. Dette tema berører direkte og indirekte spørgsmålet om hvad biblioteket i det hele taget er til for, samt hvilken betydning biblioteket har for kommunens strategiske udvikling.

Tilmelding til konferencen er nu lukket
For forespørgsler vedr. tilmelding, kontakt db@db.dk

Tilmeldinger er bindende efter 10. maj 2016
Herefter kan en anden person kan deltage i stedet for den der eventuelt er forhindret.
Kontakt i givet fald db@db.dk med de nye oplysninger.

Hent programmet

Konferencen henvender sig til alle  politikere, forvaltninger, biblioteker og andre institutioner, der ønsker at skærpe de kulturelle institutioners profil som opgaveløsere på tværs af kommunale strategier, indsatser og politiske agendaer.

Der er behov for at skærpe de kulturelle institutioners profil i en kommunal virkelighed med skiftende krav til opgaveløsning afledt af borgernes behov, kommunale strategier og politiske mål. Med udgangspunkt i biblioteket har vi på denne temadag sat fokus på det strategiske arbejde. Samarbejdsdreven innovation, samskabelse og netværkssamarbejde er nøglebegreber i den bevægelse, der aktuelt sker i den offentlige sektor. Målet er bedre velfærdsløsninger og tilbud.

Derfor er der en stigende interesse for mere sømløst samarbejde mellem forvaltninger og biblioteker om at udnytte de samlede  ressourcer og kompetencer ”klogere og smartere”. Konferencens mål er at skærpe opmærksomheden på øget offentlig innovation mellem forvaltning, politikere og bibliotek – hvilke nye potentialer åbner dette for biblioteket og for kommunen?

Konferencens program er bredt sammensat med kompetente oplægsholdere og byder  på ny forskning, praktiske eksempler og perspektiver fra det politiske niveau, forvaltning, biblioteker og andre kommunale
institutioner.

Konferencen arrangeres af Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med Bibliotekschefforeningen, Centralbibliotekerne i Roskilde og Gentofte samt Tårnby kommune.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...