Konferencer, temadage og projekter

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 marts, 2015

Konferencer, temadage og projekter. DB initierer og stimulerer som national interesseorganisation aktivt ny og nødvending biblioteksudvikling. Gennem sine mange konferencer og temadage og gennem sit netværk har DB i det forgangne år særligt arbejdet med indsatsområderne: Biblioteket som indgang til det digitale samfund, til læring og til fællesskabet. Sådan som det fremgår af omtalen i beretningens første del.

En recession vil ramme kulturlivet hårdt ovenpå corona

Indtil videre kan man ikke se en stor tilbagegang i kulturforbrug, men det kan blive dér og i detailhandlen, at en kommende recession for alvor rammer. ...

Litterære brætspil giver børn læselyst

I 2020 fik Dragør Bibliotekerne og Fredensborg Bibliotekerne penge af Slots- og Kulturstyrelsen til at udarbejde en drejebog for, hvordan man som bibliotek kan udvikle litterære ...