Konferencer, temadage og projekter

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 marts, 2015

Konferencer, temadage og projekter. DB initierer og stimulerer som national interesseorganisation aktivt ny og nødvending biblioteksudvikling. Gennem sine mange konferencer og temadage og gennem sit netværk har DB i det forgangne år særligt arbejdet med indsatsområderne: Biblioteket som indgang til det digitale samfund, til læring og til fællesskabet. Sådan som det fremgår af omtalen i beretningens første del.

Klimafolkemødet i Middelfart

Den 1. og 2. september mødes biblioteker og borgere til klimafolkemødet i Middelfart for at deltage i samtalesaloner og debatter. Bibliotekerne har et telt tæt på ...

Verdens Bedste Løsninger LIVE

Faglig festival om verdensmål – nu åben for tilmelding. Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?For ...