Kulturknuserne: bibliotekerne er fremragende!

Skrevet af

12. august, 2015

Hvordan skal bibliotekerne overleve, når bøger læses på tablets og musik streames fra nettet? Hvordan skal den smalle litteratur og den mindre populære musik være tilgængelig, hvis bibliotekerne reduceres til kommunale net-cafeer?

Kulturknuserne på DR P1, tv-redaktør Henrik Palle, forfatter Lotte Garbers og direktør for Dagbladet Information, Mette Davidsen-Nielsen tog her til formiddag den 12. august 2015 folkebibliotekerne under kærlig behandling. Hør debatten om bibliotekerne, som begynder ca. 19 minutter inde i udsendelsen.

Debatten tog blandt andet afsæt i et debatindlæg i Politiken den 6. august 2015 af Mona Madsen, fritids- og kulturchef på Solrød Bibliotek.

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen B. Andersen var også med i debatten, og gav sit besyv med om en række aktuelle biblioteksemner:

Hvorfor er der lukket 1/3 af landets biblioteker?
Det er der flere årsager til; En del små biblioteker har borgerne selv lukket, fordi de er holdt op med at bruge dem. Som man også har set med de små købmænd, men folk køber ikke mindre ind, der har bare et ændret forbrugsmønster. Der er nemlig stadig lige mange der besøger landets folkebiblioteker, som er den mest besøgte kulturinst. Med 36 mio besøg om året. Sådan har det været i de sidste mange år.

De låner så lidt færre bøger, men bruger biblioteket til mange andre ting. Og så er der altså en voldsom stigning i bibliotekernes udlån af e-bøger. Og det kan godt være der står færre bøger på hylderne i de enkelte biblioteker, som Mona skriver, men alle bøger kan stadig lånes og vi har en af de bedste infrastrukturer i verden, så du kan bestille alle bøger og som regel få den leveret på dit bibliotek indenfor få dage.

Bibliotekets rolle er at "fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet", men rammer og midler forandres i disse år dramatisk. Udviklingen er gået fra det klassiske bibliotekarstyrede bogbibliotek til et bibliotekskoncept, der tager udgangspunkt i borgernes behov og interesser, og som organiserer tilbud og aktiviteter på grundlag af en langt bredere oplysningsforståelse end det klassiske dannelsesbegreb.
Borgerne kommer altså også for meget andet end kun bøger, det er alt fra børneteater, forfatterforedrag, IT kurser eller for at få vejledning og hjælp til borgerservice eller Nem ID

Er det ikke et demokratisk problem at der bliver længere til biblioteket?
Det er klart et problem når der bliver for langt til biblioteket, specielt for mobilt svage som børn, unge og ældre. Faktisk viser en undersøgelse, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet, at for hver 10 minutter længere transporttid folk har, falder brugshyppigheden med 10 procent. Det er en udfordring, specielt fordi vi jo ved at biblioteket spiller positivt ind på om folk tager og gennemfører en uddannelse.
Så hvis jeg var kommunalpolitiker i en såkaldt udkantskommune, ville jeg nok lige tænke mig om to gange før jeg skar ned på biblioteket. Biblioteket har nemlig en stor betydning for hvordan kommunen kan udvikle sig, både i forhold til uddannelse og bosætning.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...