Kulturministeriet lancerer “Danmark Læser”

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

1 juli, 2013

Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Gennem lokal forankring og mobilisering af civilsamfundet skal et nyt initiativ, "Danmark Læser", som Kulturministeren netop har afsat 20 mio. kr. over de næste fire år, få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne.

Initiativet går ud på, at en håndfuld lokalområder i hele landet udvælges til ”læsekommuner” for en toårig periode. Kommunerne og deres lokale samarbejdspartnere får derefter midler i størrelsesordnen op til en halv million kroner årligt til læsefremmende tiltag for danskere, som sjældent eller aldrig læser skønlitteratur.

Der er nedsat en følgegruppe, som blandt andet har til opgave at at kvalificere indholdet i Danmark læser og udvikle nye ideer til initiativet. Blandt medlemmerne i følgegruppen er DBs direktør Michel Steen-Hansen.

Initiativet får sin egen hjemmeside, hvor man kan hente værktøjskasser, inspiration og ideer til at fremme læselysten. Her vil også være retningslinjer for de lokalområder, der ønsker at deltage i konkurrencen om at blive Danmarks bedste læsekommune. Siden er p.t. under opbygning

Nyt formandskab i Danmarks Biblioteksforening

Danmarks Biblioteksforenings nyvalgte formandskab: faglig næstfmd. Annette Wolgehagen Godt (tv.), formand Paw Østergaard Jensen (A), politisk næstfmd. Claus Mørkbak Højrup ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...