Kulturpolitikken har stor betydning for hvad tvivlerne stemmer den 18. juni

Skrevet af

14. juni, 2015

Balancen mellem rød og blå blok ser ud til at vippe knivskarpt til det sidste, men internt i de to blokke er der mulighed for mærkbare forskydninger partierne imellem. Næsten halvdelen af vælgerne angiver, at en positiv kulturpolitik, herunder bibliotekerne, har betydning for placeringen af deres stemme.

I forbindelse med at Danmarks Biblioteksforening har fået lavet en analyse af borgerne syn på bibliotekerne, er der også kommet et andet interessant resultat frem om kulturpolitikkens betydning for borgernes politiske ståsted.

Undersøgelsen som er lavet for Danmarks Biblioteksforening i juni 2015 af Moos-Bjerre og Lange sammen med Epinion viser, at 13 % eller ca. ½ mio. vælgere endnu ikke har lagt sig helt fast på, hvem de vil stemme på til folketingsvalget den 18. juni.

Vælgerne har dog i høj grad bestemt sig for, hvilken blok de vil stemme på. Der er således meget få af dem, der har angivet at de vil stemme på et af rød bloks partier, der i stedet for overvejer at stemme på et parti på blå blok. Samme billede ses for blå blok. Til gengæld er der stor intern konkurrence i begge blokke.

De Radikale har flest tvivlere, som endnu ikke har valgt rød eller blå side. 14 % af de radikale vælgere overvejer at stemme på Venstre. Omvendt er der 4-5 % af de nuværende blå vælgere som overvejer af stemme på de Radikale

I rød blok er det Alternativet, som gør den interne balance mest uforudsigelig. Blandt alle partier har Alternativet klart den største andel, der også overvejer at stemme på andre partier (89 %). Hele 43 % af Alternativets vælgere overvejer i stedet for at stemme på Enhedslisten og 35 % overvejer at stemme på R i stedet for. For både S og SF er andelen 30 %.

I blå blok er der ligeledes konkurrence om stemmerne. Blandt dem der eksempelvis har angivet at de vil stemme på Liberal Alliance, overvejer hele 59 % i stedet for at stemme på Venstre.

Prioritering af biblioteker kan påvirke vælgerne
Undersøgelsen viser også, at mange vælgeres stemme kan påvirkes af politikernes prioritering af kultur og biblioteker. Vælgerne har i undersøgelsen ikke blot svaret på om biblioteksområdet har betydning for dem, men også om det ligefrem kan have betydning for hvem de stemmer på!

  • 50 % af vælgerne har angivet at det i nogen eller høj grad har betydning for deres valg om politikerne prioriterer, at bibliotekerne har ressourcer til gode læse- og kulturoplevelser
  • 41 % af vælgerne har angivet at det har betydning, at der er biblioteker i lokalsamfundene
  • 50 % af vælgerne har angivet at det har betydning, at der er tilgængelige og gode kulturtilbud som fx biblioteker

”Selv for en kulturudvalgsformand er det overraskende at se, hvor stor betydning kulturpolitikken har for hvor vælgerne sætter deres kryds. Undersøgelsens resultater må være interessante for hele det politiske spektrum, og jeg føler mig overbevist om, at kulturpolitik rykker op som et af de helt hotte emner i valgkampens sidste uge” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, kulturudvalgsformand i Aarhus Steen B. Andersen (S)

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...