Kulturpolitikken har stor betydning for hvad tvivlerne stemmer den 18. juni

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 juni, 2015

Balancen mellem rød og blå blok ser ud til at vippe knivskarpt til det sidste, men internt i de to blokke er der mulighed for mærkbare forskydninger partierne imellem. Næsten halvdelen af vælgerne angiver, at en positiv kulturpolitik, herunder bibliotekerne, har betydning for placeringen af deres stemme.

I forbindelse med at Danmarks Biblioteksforening har fået lavet en analyse af borgerne syn på bibliotekerne, er der også kommet et andet interessant resultat frem om kulturpolitikkens betydning for borgernes politiske ståsted.

Undersøgelsen som er lavet for Danmarks Biblioteksforening i juni 2015 af Moos-Bjerre og Lange sammen med Epinion viser, at 13 % eller ca. ½ mio. vælgere endnu ikke har lagt sig helt fast på, hvem de vil stemme på til folketingsvalget den 18. juni.

Vælgerne har dog i høj grad bestemt sig for, hvilken blok de vil stemme på. Der er således meget få af dem, der har angivet at de vil stemme på et af rød bloks partier, der i stedet for overvejer at stemme på et parti på blå blok. Samme billede ses for blå blok. Til gengæld er der stor intern konkurrence i begge blokke.

De Radikale har flest tvivlere, som endnu ikke har valgt rød eller blå side. 14 % af de radikale vælgere overvejer at stemme på Venstre. Omvendt er der 4-5 % af de nuværende blå vælgere som overvejer af stemme på de Radikale

I rød blok er det Alternativet, som gør den interne balance mest uforudsigelig. Blandt alle partier har Alternativet klart den største andel, der også overvejer at stemme på andre partier (89 %). Hele 43 % af Alternativets vælgere overvejer i stedet for at stemme på Enhedslisten og 35 % overvejer at stemme på R i stedet for. For både S og SF er andelen 30 %.

I blå blok er der ligeledes konkurrence om stemmerne. Blandt dem der eksempelvis har angivet at de vil stemme på Liberal Alliance, overvejer hele 59 % i stedet for at stemme på Venstre.

Prioritering af biblioteker kan påvirke vælgerne
Undersøgelsen viser også, at mange vælgeres stemme kan påvirkes af politikernes prioritering af kultur og biblioteker. Vælgerne har i undersøgelsen ikke blot svaret på om biblioteksområdet har betydning for dem, men også om det ligefrem kan have betydning for hvem de stemmer på!

  • 50 % af vælgerne har angivet at det i nogen eller høj grad har betydning for deres valg om politikerne prioriterer, at bibliotekerne har ressourcer til gode læse- og kulturoplevelser
  • 41 % af vælgerne har angivet at det har betydning, at der er biblioteker i lokalsamfundene
  • 50 % af vælgerne har angivet at det har betydning, at der er tilgængelige og gode kulturtilbud som fx biblioteker

”Selv for en kulturudvalgsformand er det overraskende at se, hvor stor betydning kulturpolitikken har for hvor vælgerne sætter deres kryds. Undersøgelsens resultater må være interessante for hele det politiske spektrum, og jeg føler mig overbevist om, at kulturpolitik rykker op som et af de helt hotte emner i valgkampens sidste uge” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, kulturudvalgsformand i Aarhus Steen B. Andersen (S)

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...