Kulturpolitikken har stor betydning for hvad tvivlerne stemmer den 18. juni

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

14 juni, 2015

Balancen mellem rød og blå blok ser ud til at vippe knivskarpt til det sidste, men internt i de to blokke er der mulighed for mærkbare forskydninger partierne imellem. Næsten halvdelen af vælgerne angiver, at en positiv kulturpolitik, herunder bibliotekerne, har betydning for placeringen af deres stemme.

I forbindelse med at Danmarks Biblioteksforening har fået lavet en analyse af borgerne syn på bibliotekerne, er der også kommet et andet interessant resultat frem om kulturpolitikkens betydning for borgernes politiske ståsted.

Undersøgelsen som er lavet for Danmarks Biblioteksforening i juni 2015 af Moos-Bjerre og Lange sammen med Epinion viser, at 13 % eller ca. ½ mio. vælgere endnu ikke har lagt sig helt fast på, hvem de vil stemme på til folketingsvalget den 18. juni.

Vælgerne har dog i høj grad bestemt sig for, hvilken blok de vil stemme på. Der er således meget få af dem, der har angivet at de vil stemme på et af rød bloks partier, der i stedet for overvejer at stemme på et parti på blå blok. Samme billede ses for blå blok. Til gengæld er der stor intern konkurrence i begge blokke.

De Radikale har flest tvivlere, som endnu ikke har valgt rød eller blå side. 14 % af de radikale vælgere overvejer at stemme på Venstre. Omvendt er der 4-5 % af de nuværende blå vælgere som overvejer af stemme på de Radikale

I rød blok er det Alternativet, som gør den interne balance mest uforudsigelig. Blandt alle partier har Alternativet klart den største andel, der også overvejer at stemme på andre partier (89 %). Hele 43 % af Alternativets vælgere overvejer i stedet for at stemme på Enhedslisten og 35 % overvejer at stemme på R i stedet for. For både S og SF er andelen 30 %.

I blå blok er der ligeledes konkurrence om stemmerne. Blandt dem der eksempelvis har angivet at de vil stemme på Liberal Alliance, overvejer hele 59 % i stedet for at stemme på Venstre.

Prioritering af biblioteker kan påvirke vælgerne
Undersøgelsen viser også, at mange vælgeres stemme kan påvirkes af politikernes prioritering af kultur og biblioteker. Vælgerne har i undersøgelsen ikke blot svaret på om biblioteksområdet har betydning for dem, men også om det ligefrem kan have betydning for hvem de stemmer på!

  • 50 % af vælgerne har angivet at det i nogen eller høj grad har betydning for deres valg om politikerne prioriterer, at bibliotekerne har ressourcer til gode læse- og kulturoplevelser
  • 41 % af vælgerne har angivet at det har betydning, at der er biblioteker i lokalsamfundene
  • 50 % af vælgerne har angivet at det har betydning, at der er tilgængelige og gode kulturtilbud som fx biblioteker

”Selv for en kulturudvalgsformand er det overraskende at se, hvor stor betydning kulturpolitikken har for hvor vælgerne sætter deres kryds. Undersøgelsens resultater må være interessante for hele det politiske spektrum, og jeg føler mig overbevist om, at kulturpolitik rykker op som et af de helt hotte emner i valgkampens sidste uge” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, kulturudvalgsformand i Aarhus Steen B. Andersen (S)

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...