Lånernes gæld til bibliotekerne svinder, men der er fortsat problemer med for mange uafhentede materialer

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

27 maj, 2016

Danskernes gæld til bibliotekerne er blevet markant mindre siden 2010. Årsagen er, at bibliotekerne er blevet mere fleksible og bedre til at minde borgerne om, at de skal aflevere deres bøger. Det skriver Kristeligt Dagblad den 26. maj 2016. Således er gælden til bibliotekerne i København, Aarhus og Odense siden 2010 faldet fra 23 millioner kroner til 13 millioner kroner. Det er der flere årsager til, mener Tine Vind, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsens afdeling for biblioteker.

Hun tror blandt andet, at bibliotekernes udvidede åbningstider har spillet en stor rolle.
”Bibliotekerne er blevet mere fleksible og bedre til at passe ind i danskernes hverdag. Det er de åbne biblioteker et meget godt eksempel på, hvor man blot med sit sundhedskort kan låse sig ind og aflevere sine bøger, uden at der nødvendigvis er personale til stede,” siger hun og peger også på nye tiltag, der via sms skal minde lånerne om at aflevere deres bøger som en årsag til den faldende gæld.

Der er dog stadig steder, hvor der fortsat er markante problemer med uafhentede materialer. Borgere i København, Aarhus og Odense reserverer hundredtusinder af biblioteksbøger og andre materialer, som de aldrig henter. Derfor vil kommunerne nu have lov til at straffe den adfærd med et nyt gebyr, skriver Altinget den 20. maj 2016.

”Det er måske et lidt drastisk skridt, men vi bruger mange ressourcer på noget, vi egentlig ikke burde bruge tid og kræfter på. Det vil være rigtig rart for os, hvis vi kan få ændret folks adfærd, så de husker at afbestille det, de ikke skal bruge,” siger chefen for Hovedbiblioteket i København, Jakob Heide Petersen.

Initiativet er inspireret af de såkaldte pjækkebøder, som blandt andre Region Midtjylland har taget i brug på sygehusområdet, når folk bliver væk fra undersøgelser uden at melde afbud.

Kulturstyrelsen har tidligere vurderet, at det vil kræve en lovændring at indføre det nye gebyr for uafhentede reserveringer. Derfor har København, Aarhus og Odense kommuner nu allieret sig i et netværk, hvor de sammen vil søge om lov til at iværksætte gebyret som et led i regeringens aftale med KL om frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner kan få ”vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.”

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...