Lånernes gæld til bibliotekerne svinder, men der er fortsat problemer med for mange uafhentede materialer

Skrevet af

27. maj, 2016

Danskernes gæld til bibliotekerne er blevet markant mindre siden 2010. Årsagen er, at bibliotekerne er blevet mere fleksible og bedre til at minde borgerne om, at de skal aflevere deres bøger. Det skriver Kristeligt Dagblad den 26. maj 2016. Således er gælden til bibliotekerne i København, Aarhus og Odense siden 2010 faldet fra 23 millioner kroner til 13 millioner kroner. Det er der flere årsager til, mener Tine Vind, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsens afdeling for biblioteker.

Hun tror blandt andet, at bibliotekernes udvidede åbningstider har spillet en stor rolle.
”Bibliotekerne er blevet mere fleksible og bedre til at passe ind i danskernes hverdag. Det er de åbne biblioteker et meget godt eksempel på, hvor man blot med sit sundhedskort kan låse sig ind og aflevere sine bøger, uden at der nødvendigvis er personale til stede,” siger hun og peger også på nye tiltag, der via sms skal minde lånerne om at aflevere deres bøger som en årsag til den faldende gæld.

Der er dog stadig steder, hvor der fortsat er markante problemer med uafhentede materialer. Borgere i København, Aarhus og Odense reserverer hundredtusinder af biblioteksbøger og andre materialer, som de aldrig henter. Derfor vil kommunerne nu have lov til at straffe den adfærd med et nyt gebyr, skriver Altinget den 20. maj 2016.

”Det er måske et lidt drastisk skridt, men vi bruger mange ressourcer på noget, vi egentlig ikke burde bruge tid og kræfter på. Det vil være rigtig rart for os, hvis vi kan få ændret folks adfærd, så de husker at afbestille det, de ikke skal bruge,” siger chefen for Hovedbiblioteket i København, Jakob Heide Petersen.

Initiativet er inspireret af de såkaldte pjækkebøder, som blandt andre Region Midtjylland har taget i brug på sygehusområdet, når folk bliver væk fra undersøgelser uden at melde afbud.

Kulturstyrelsen har tidligere vurderet, at det vil kræve en lovændring at indføre det nye gebyr for uafhentede reserveringer. Derfor har København, Aarhus og Odense kommuner nu allieret sig i et netværk, hvor de sammen vil søge om lov til at iværksætte gebyret som et led i regeringens aftale med KL om frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner kan få ”vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.”

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...