Lånernes gæld til bibliotekerne svinder, men der er fortsat problemer med for mange uafhentede materialer

Skrevet af

27. maj, 2016

Danskernes gæld til bibliotekerne er blevet markant mindre siden 2010. Årsagen er, at bibliotekerne er blevet mere fleksible og bedre til at minde borgerne om, at de skal aflevere deres bøger. Det skriver Kristeligt Dagblad den 26. maj 2016. Således er gælden til bibliotekerne i København, Aarhus og Odense siden 2010 faldet fra 23 millioner kroner til 13 millioner kroner. Det er der flere årsager til, mener Tine Vind, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsens afdeling for biblioteker.

Hun tror blandt andet, at bibliotekernes udvidede åbningstider har spillet en stor rolle.
”Bibliotekerne er blevet mere fleksible og bedre til at passe ind i danskernes hverdag. Det er de åbne biblioteker et meget godt eksempel på, hvor man blot med sit sundhedskort kan låse sig ind og aflevere sine bøger, uden at der nødvendigvis er personale til stede,” siger hun og peger også på nye tiltag, der via sms skal minde lånerne om at aflevere deres bøger som en årsag til den faldende gæld.

Der er dog stadig steder, hvor der fortsat er markante problemer med uafhentede materialer. Borgere i København, Aarhus og Odense reserverer hundredtusinder af biblioteksbøger og andre materialer, som de aldrig henter. Derfor vil kommunerne nu have lov til at straffe den adfærd med et nyt gebyr, skriver Altinget den 20. maj 2016.

”Det er måske et lidt drastisk skridt, men vi bruger mange ressourcer på noget, vi egentlig ikke burde bruge tid og kræfter på. Det vil være rigtig rart for os, hvis vi kan få ændret folks adfærd, så de husker at afbestille det, de ikke skal bruge,” siger chefen for Hovedbiblioteket i København, Jakob Heide Petersen.

Initiativet er inspireret af de såkaldte pjækkebøder, som blandt andre Region Midtjylland har taget i brug på sygehusområdet, når folk bliver væk fra undersøgelser uden at melde afbud.

Kulturstyrelsen har tidligere vurderet, at det vil kræve en lovændring at indføre det nye gebyr for uafhentede reserveringer. Derfor har København, Aarhus og Odense kommuner nu allieret sig i et netværk, hvor de sammen vil søge om lov til at iværksætte gebyret som et led i regeringens aftale med KL om frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner kan få ”vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.”

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...