Læringslørdag

Skrevet af

30. juli, 2012

Konkurrencen handlede om at fortælle en personlig læringshistorie på video. Prisen blev første gang uddelt den 25. august 2012 på Københavns Hovedbibliotek af Bubber og aktørerne bag Læringslørdag til ’en person, som har deltaget i læring for voksne og har oplevet, at det har gjort en forskel i livet’. Mikkel fra Randers vandt et mini-højskoleophold til en værdi af 4.500 kr.

www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/videokonkurrence

Om Læringslørdag
Læringslørdag er inspireret af et udbredt koncept kaldet Adult Learners’ Week (ALW), som sætter fokus på lærings- og uddannelsesmuligheder en uge om året i flere europæiske lande. Konceptet blev institutionaliseret ved UNESCO’s 5. CONFINTEA-konference i Hamborg i 1997, hvor der blev skabt en international ramme for arbejdet. Den overordnede fokusering på livslang læring er gennemgående, men arbejdet gribes forskelligt an i forhold til bl.a. organisering, aktiviteter og involvering af uddannelsesinstitutioner.

Projektet gennemføres af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i samarbejde med en central arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre af DFS' medlemsorganisationer (FDB, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet) foruden Danmarks Biblioteksforening, VUC’s lederforening og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 fandt sted den 25. august. Det er tanken, at Læringslørdag fremover fast skal afholdes den sidste lørdag i august.
Ved at anvende samarbejdsparternes stærke nationale netværk er det målet at nå alle relevante lokale uddannelses- og læringsaktører med et tilbud om at være med i projektet. For at lette arbejdet med at arrangere en lokal Læringslørdag distribueres en informationspakke, der indeholder gode råd samt en grafisk pakke med logo og en plakatskabelon. Det er forventningen, at print af plakater kan foretages gratis på alle landets biblioteker. DFS tilbyder at hjælpe lokale arrangementer godt fra start ved at deltage i et opstartsmøde.

Læs mere på www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...