Læringslørdag

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

30 juli, 2012

Konkurrencen handlede om at fortælle en personlig læringshistorie på video. Prisen blev første gang uddelt den 25. august 2012 på Københavns Hovedbibliotek af Bubber og aktørerne bag Læringslørdag til ’en person, som har deltaget i læring for voksne og har oplevet, at det har gjort en forskel i livet’. Mikkel fra Randers vandt et mini-højskoleophold til en værdi af 4.500 kr.

www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/videokonkurrence

Om Læringslørdag
Læringslørdag er inspireret af et udbredt koncept kaldet Adult Learners’ Week (ALW), som sætter fokus på lærings- og uddannelsesmuligheder en uge om året i flere europæiske lande. Konceptet blev institutionaliseret ved UNESCO’s 5. CONFINTEA-konference i Hamborg i 1997, hvor der blev skabt en international ramme for arbejdet. Den overordnede fokusering på livslang læring er gennemgående, men arbejdet gribes forskelligt an i forhold til bl.a. organisering, aktiviteter og involvering af uddannelsesinstitutioner.

Projektet gennemføres af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i samarbejde med en central arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre af DFS' medlemsorganisationer (FDB, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet) foruden Danmarks Biblioteksforening, VUC’s lederforening og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 fandt sted den 25. august. Det er tanken, at Læringslørdag fremover fast skal afholdes den sidste lørdag i august.
Ved at anvende samarbejdsparternes stærke nationale netværk er det målet at nå alle relevante lokale uddannelses- og læringsaktører med et tilbud om at være med i projektet. For at lette arbejdet med at arrangere en lokal Læringslørdag distribueres en informationspakke, der indeholder gode råd samt en grafisk pakke med logo og en plakatskabelon. Det er forventningen, at print af plakater kan foretages gratis på alle landets biblioteker. DFS tilbyder at hjælpe lokale arrangementer godt fra start ved at deltage i et opstartsmøde.

Læs mere på www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...