Læringslørdag

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

30 juli, 2012

Konkurrencen handlede om at fortælle en personlig læringshistorie på video. Prisen blev første gang uddelt den 25. august 2012 på Københavns Hovedbibliotek af Bubber og aktørerne bag Læringslørdag til ’en person, som har deltaget i læring for voksne og har oplevet, at det har gjort en forskel i livet’. Mikkel fra Randers vandt et mini-højskoleophold til en værdi af 4.500 kr.

www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/videokonkurrence

Om Læringslørdag
Læringslørdag er inspireret af et udbredt koncept kaldet Adult Learners’ Week (ALW), som sætter fokus på lærings- og uddannelsesmuligheder en uge om året i flere europæiske lande. Konceptet blev institutionaliseret ved UNESCO’s 5. CONFINTEA-konference i Hamborg i 1997, hvor der blev skabt en international ramme for arbejdet. Den overordnede fokusering på livslang læring er gennemgående, men arbejdet gribes forskelligt an i forhold til bl.a. organisering, aktiviteter og involvering af uddannelsesinstitutioner.

Projektet gennemføres af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i samarbejde med en central arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre af DFS' medlemsorganisationer (FDB, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet) foruden Danmarks Biblioteksforening, VUC’s lederforening og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 fandt sted den 25. august. Det er tanken, at Læringslørdag fremover fast skal afholdes den sidste lørdag i august.
Ved at anvende samarbejdsparternes stærke nationale netværk er det målet at nå alle relevante lokale uddannelses- og læringsaktører med et tilbud om at være med i projektet. For at lette arbejdet med at arrangere en lokal Læringslørdag distribueres en informationspakke, der indeholder gode råd samt en grafisk pakke med logo og en plakatskabelon. Det er forventningen, at print af plakater kan foretages gratis på alle landets biblioteker. DFS tilbyder at hjælpe lokale arrangementer godt fra start ved at deltage i et opstartsmøde.

Læs mere på www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...