Læringslørdag

Skrevet af

30. juli, 2012

Konkurrencen handlede om at fortælle en personlig læringshistorie på video. Prisen blev første gang uddelt den 25. august 2012 på Københavns Hovedbibliotek af Bubber og aktørerne bag Læringslørdag til ’en person, som har deltaget i læring for voksne og har oplevet, at det har gjort en forskel i livet’. Mikkel fra Randers vandt et mini-højskoleophold til en værdi af 4.500 kr.

www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/videokonkurrence

Om Læringslørdag
Læringslørdag er inspireret af et udbredt koncept kaldet Adult Learners’ Week (ALW), som sætter fokus på lærings- og uddannelsesmuligheder en uge om året i flere europæiske lande. Konceptet blev institutionaliseret ved UNESCO’s 5. CONFINTEA-konference i Hamborg i 1997, hvor der blev skabt en international ramme for arbejdet. Den overordnede fokusering på livslang læring er gennemgående, men arbejdet gribes forskelligt an i forhold til bl.a. organisering, aktiviteter og involvering af uddannelsesinstitutioner.

Projektet gennemføres af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i samarbejde med en central arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre af DFS' medlemsorganisationer (FDB, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet) foruden Danmarks Biblioteksforening, VUC’s lederforening og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Læringslørdag 2012 fandt sted den 25. august. Det er tanken, at Læringslørdag fremover fast skal afholdes den sidste lørdag i august.
Ved at anvende samarbejdsparternes stærke nationale netværk er det målet at nå alle relevante lokale uddannelses- og læringsaktører med et tilbud om at være med i projektet. For at lette arbejdet med at arrangere en lokal Læringslørdag distribueres en informationspakke, der indeholder gode råd samt en grafisk pakke med logo og en plakatskabelon. Det er forventningen, at print af plakater kan foretages gratis på alle landets biblioteker. DFS tilbyder at hjælpe lokale arrangementer godt fra start ved at deltage i et opstartsmøde.

Læs mere på www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag/

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...