Litteratursiden bliver en del af Det Digitale Folkebibliotek

Skrevet af

4. oktober, 2023

Litteratursidens generalforsamling har valgt, at Litteratursiden.dk skal være en del af Det Digitale Folkebibliotek. Dermed kan det gode arbejde i Litteratursiden fortsætte selvom driftsstøtten fra Slots- og Kulturstyrelsen bortfalder fra 2024.

Det betyder, at Litteratursiden pr. 1. januar 2024 vil ophøre med at eksistere som en selvstændig forening og i stedet indgå i folkebibliotekernes samlede digitale tilbud, hvor Litteratursiden i en fælles redaktion sammen med formidlere fra eReolen fortsat skal levere litteraturformidling af høj kvalitet. Hjemmesiden litteratursiden.dk nedlægges medio 2024.

I dag er det ikke klart for borgerne, at det er folkebibliotekerne, der stiller eReolen og Litteratursiden til rådighed, da indholdet skal tilgås via særskilte platforme.

I fremtiden vil formidlingen og adgangen til ebøger og lydbøger, ske gennem den lokale hjemmeside, hvor man også vil kunne finde anmeldelser og litteraturformidling. Borgerne vil derfor opleve, at de digitale tilbud bliver stillet til rådighed af deres lokale bibliotek.

Både Litteratursiden og eReolen har spillet en afgørende rolle for bibliotekernes digitale udvikling. Den succes fortsætter nu i en lokal kontekst.

Læs mere hos Det Digitale Folkebibliotek,

Valg i Det Digitale Folkebibliotek

Der er i dag den 24. november blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling i foreningen Det Digitale Folkebibliotek. Her blev der afviklet valg til bestyrelsen samt til to ...

Mens vi venter på Danskernes Digitale Bibliotek

I næste nummer af Danmarks Biblioteker, som udkommer i midten af august 2013, kan du læse mere om Danskernes Digitale Bibliotek. Danmarks Biblioteksforening har fra starten ...

Danmarks Biblioteksforening bakker op om digitale bibliotekstilbud

BFs fagmagasin ‘Perspektiv’ har for nylig lagt spalteplads til artiklen “Biblioteksforeningen dumper Bibzoom“. Overskriften kunne indikere, at artiklen er ...

DB om klik eller licens – hvad er den bedste model til udlån af e-bøger?

Siden efteråret 2011 har landets borgere kunne låne e-bøger via eReolen, og det første år har været en stor udlånssucces og har skabt et regulært gennembrud for e-bogen i ...

Bibliotekerne i den digitale fremtid

Landets biblioteker er borgernes garant for fri og lige adgang til viden, kulturoplevelser og information. En adgang som har medvirket til dannelsen af det vidensamfund, som vi ...

Danskernes Digitale Bibliotek – TAK og ja, tak!

Vi er meget tilfredse med, at der nu er indgået en aftale mellem stat og KL om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), så debatten om fremtidens fælles digitale bibliotekstilbud ...

Stop den digitale panik!

Der er i den seneste tid fra kommerciel side blevet stillet spørgsmålstegn ved, om hvorvidt bibliotekernes eksisterende digitale tjenester indenfor musik og litteratur, bl.a. ...

Er Danmark klar til de digitale udfordringer?

”I Danmarks Biblioteksforening bakker vi op om visionen for det digitale Danmark, og derfor har vi den omfattende digitaliseringsplan som overordnet emne på vores årsmøde ...