Bibliotekerne i den digitale fremtid

Skrevet af

10. januar, 2013

Landets biblioteker er borgernes garant for fri og lige adgang til viden, kulturoplevelser og information. En adgang som har medvirket til dannelsen af det vidensamfund, som vi alle er en del af i dag.

Denne kerneopgave for bibliotekerne står i disse måneder for skud fra flere sider. Senest er bibliotekernes musiktjeneste BibZoom kommet i søgelyset, efter at landets to største kommuner af besparelsesmæssige grunde har valgt at fravælge tjenesten. Som erstatning vil bibliotekerne, forlyder det, lave en tjeneste, der skal hjælpe bibliotekets brugere videre til andre digitale musiktjenester: kommercielle, reklamefinansierede m.fl.

”Som formand for Danmarks Biblioteksforening synes jeg naturligvis det er bekymrende, at landets to største biblioteksvæsener har måttet tage denne beslutning, da det kan blive en glidebane væk fra bibliotekets kerneopgaver om både at stille analoge og digitale materialer til rådighed for borgerne. Men jeg forstår, at det kan være nødvendigt at prioritere de økonomiske forudsætninger i forhold til antallet af brugere” siger Vagn Ytte Larsen og fortsætter:

”Det er en meget vigtig diskussion, for den digitale udvikling forandrer jo verden. Principielt bør man have det hele på bibliotekerne, så borgerne har lige adgang til materialerne, for hvad sker der den dag, de kommercielle tjenester ikke længere udbyder alt. Eller tager for høje betalinger eller af andre årsager gør adgang til materialerne mere besværlig. Skal markedet alene bestemme, hvilke materialer borgerne skal have adgang til?” siger Vagn Ytte Larsen.

Enhver borgers mulighed for at tilegne sig viden og information på lige fod med naboen må ikke være afhængig af økonomisk formåen. Sådan fungerer et demokratisk samfund ikke, og derfor er det også vigtigt at slå fast, at bibliotekerne fremover skal kunne tilbyde borgerne adgang til materialer, også når de er udkommet digitalt.

Danmarks Biblioteksforening vurderer denne diskussion om bibliotekernes fremtidige tilbud som helt central. Foreningens tager derfor på sit årsmøde til marts denne og afledte problemstillinger op til debat, og kigger på fremtidige løsninger for ’Biblioteket efter Spotify’ – se www.db.dk/2013

For yderligere oplysninger kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Vagn Ytte Larsen, tlf. 2178 9383
Konstitueret direktør Hellen Niegaard, tlf. 2273 0250

Læs også
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1860514/har-biblioteket-overhovedet-en-fremtid/
http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/article4975286.ece
http://www.søndagaften.dk/arkiv/2013/0107.html
http://kortlink.dk/bwwb – Bibzoom som national løsning
https://www.db.dk/artikel/stop-den-digitale-panik – Vagn Ytte Larsen om Bibzoom og e-bøger

Litteratursiden bliver en del af Det Digitale Folkebibliotek

Litteratursidens generalforsamling har valgt, at Litteratursiden.dk skal være en del af Det Digitale Folkebibliotek. Dermed kan det gode arbejde i Litteratursiden fortsætte ...

Valg i Det Digitale Folkebibliotek

Der er i dag den 24. november blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling i foreningen Det Digitale Folkebibliotek. Her blev der afviklet valg til bestyrelsen samt til to ...

Mens vi venter på Danskernes Digitale Bibliotek

I næste nummer af Danmarks Biblioteker, som udkommer i midten af august 2013, kan du læse mere om Danskernes Digitale Bibliotek. Danmarks Biblioteksforening har fra starten ...

Danmarks Biblioteksforening bakker op om digitale bibliotekstilbud

BFs fagmagasin ‘Perspektiv’ har for nylig lagt spalteplads til artiklen “Biblioteksforeningen dumper Bibzoom“. Overskriften kunne indikere, at artiklen er ...

DB om klik eller licens – hvad er den bedste model til udlån af e-bøger?

Siden efteråret 2011 har landets borgere kunne låne e-bøger via eReolen, og det første år har været en stor udlånssucces og har skabt et regulært gennembrud for e-bogen i ...

Danskernes Digitale Bibliotek – TAK og ja, tak!

Vi er meget tilfredse med, at der nu er indgået en aftale mellem stat og KL om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), så debatten om fremtidens fælles digitale bibliotekstilbud ...

Stop den digitale panik!

Der er i den seneste tid fra kommerciel side blevet stillet spørgsmålstegn ved, om hvorvidt bibliotekernes eksisterende digitale tjenester indenfor musik og litteratur, bl.a. ...

Er Danmark klar til de digitale udfordringer?

”I Danmarks Biblioteksforening bakker vi op om visionen for det digitale Danmark, og derfor har vi den omfattende digitaliseringsplan som overordnet emne på vores årsmøde ...