Danskernes Digitale Bibliotek – TAK og ja, tak!

Skrevet af

19. juni, 2012

Vi er meget tilfredse med, at der nu er indgået en aftale mellem stat og KL om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), så debatten om fremtidens fælles digitale bibliotekstilbud kan komme i gang – og der er nok at tage fat på! Vi ser med glæde, at databrønden TING  er vurderet og valgt, som det fundament DDB skal bygge på.

Siden vi i 2008 tænkte de første tanker om TING, har samarbejdet mellem bibliotekspartnere og leverandørerne taget udgangspunkt i en vision for digital udvikling for hele biblioteks- og kulturområdet. Visionen var dengang som nu at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for kulturinstitutionernes slutbrugere.

I dag er vi 37 bibliotekspartnere fra hele landet samt en lang række leverandører – og vi tilbyder langt over halvdelen af landets befolkning bibliotekshjemmesider og services, der bygger på fælles data, udviklet under TING.

Senest er vi i endnu et fællesskab mellem 12 kommuner (som biblioteksservicerer mere end 1,8 mio. borgere), gået i gang med at skabe fremtidens CMS. Vi kalder projektet ding2tal og glæder os til det forestående arbejde. ding2tal designes og udvikles primært af vores egne folk, og vi er ret stolte over, at vi har den slags kompetencer ‘in-house’.

I DDB-rapporten, der er grundlaget for aftalen, har vi noteret virksomheden Devoteam’s anbefaling om, at det vil fordre en mere stringent governancemodel, når TING skal være afsæt for den digitale del af DDB.

I TING har vi en styringsmodel, der afspejler det frivillige og den måde, vi har arbejdet på. De, der bidrager og deltager aktivt, bestemmer. Det ændrer sig med DDB på overordnet niveau, og det er vi naturligvis helt på det rene med.

Men vi vil arbejde for, at der findes en måde, hvorpå community tankegangen bibeholdes, så TING får mulighed for at udfolde sig på samme måde som hidtil. TING skal ikke sovses ind i bureaukrati og årsplaner, men skal gives mulighed for at agere på samme vis som tidligere. Og så skal TING naturligvis levere varen – Naturligvis!

Det er vi helt sikre på, at de kommende drøftelser vil føre henimod, og vi ser frem til de mange forestående opgaver.

Vi har gjort meget, men får nu mulighed for at arbejde videre i fuld skala, hvilket vil føre til endnu mere professionelle produkter og endnu mere synergi.

Skulle vi fremføre et bekymringspunkt, er det økonomien. TING-bibliotekerne har fået alt for få penge. På den tekniske front får de eksisterende TING-biblioteker med DDB ikke ret meget mere, end vi allerede har plus fordelen ved, at alle andre får det samme.

Vi er overbeviste om, at man kan nå ambitionsniveauet for færre penge såvel til implementering som i den fremtidige drift. Da netop prisen for deltagelse i DDB kan være den største showstopper for kommunerne, synes vi, at man burde regne tallene igennem igen.

Litteratursiden bliver en del af Det Digitale Folkebibliotek

Litteratursidens generalforsamling har valgt, at Litteratursiden.dk skal være en del af Det Digitale Folkebibliotek. Dermed kan det gode arbejde i Litteratursiden fortsætte ...

Valg i Det Digitale Folkebibliotek

Der er i dag den 24. november blevet afholdt ekstraordinær generalforsamling i foreningen Det Digitale Folkebibliotek. Her blev der afviklet valg til bestyrelsen samt til to ...

Mens vi venter på Danskernes Digitale Bibliotek

I næste nummer af Danmarks Biblioteker, som udkommer i midten af august 2013, kan du læse mere om Danskernes Digitale Bibliotek. Danmarks Biblioteksforening har fra starten ...

Danmarks Biblioteksforening bakker op om digitale bibliotekstilbud

BFs fagmagasin ‘Perspektiv’ har for nylig lagt spalteplads til artiklen “Biblioteksforeningen dumper Bibzoom“. Overskriften kunne indikere, at artiklen er ...

DB om klik eller licens – hvad er den bedste model til udlån af e-bøger?

Siden efteråret 2011 har landets borgere kunne låne e-bøger via eReolen, og det første år har været en stor udlånssucces og har skabt et regulært gennembrud for e-bogen i ...

Bibliotekerne i den digitale fremtid

Landets biblioteker er borgernes garant for fri og lige adgang til viden, kulturoplevelser og information. En adgang som har medvirket til dannelsen af det vidensamfund, som vi ...

Stop den digitale panik!

Der er i den seneste tid fra kommerciel side blevet stillet spørgsmålstegn ved, om hvorvidt bibliotekernes eksisterende digitale tjenester indenfor musik og litteratur, bl.a. ...

Er Danmark klar til de digitale udfordringer?

”I Danmarks Biblioteksforening bakker vi op om visionen for det digitale Danmark, og derfor har vi den omfattende digitaliseringsplan som overordnet emne på vores årsmøde ...