Lokalsamfundets drivkraft

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16. marts, 2015

Borgerservice, læringstilbud og kulturhus – hvor går grænsen?
Kerneopgaven er trængt. Når en økonomi- og indenrigsminister for eksempel kigger forbi og understreger bibliotekernes vigtighed, eller når andre centrale spillere roser  bibliotekernes indsats, så er vi ikke i tvivl om, at bibliotekerne er værdifulde. Tvivlen opstår et andet sted – ude i bibliotekerne, når de mange opgaver skal løses, og der skal prioriteres i forhold til bibliotekets kernerolle som BIBLIOTEK.

Kulturinstitution. Et tema, som konstant er til debat i forhold til bibliotekets fremtid, er: Hvor går grænserne?
Det var også emnet for DBs konference i Roskilde, hvor bl.a. kulturminister Marianne Jelved kom med sit bud på grænsen og slog fast, at biblioteket i hendes optik først og fremmest er en KULTURinstitution med vægt på folkeoplysning og kulturformidling.
Konferencen var arrangeret i samarbejde med Bornholms Biblioteker og Roskilde Centralbibliotek og drøftede bl.a. bibliotekerne som kulturhuse, community-centre og makerspaces med plads til nye læringsformer, ofte i samarbejde med borgerne.

Hva’ ska jeg med kommunen? Borgerservice og biblioteket som indgangen til et stadigt mere digitalt samfund har også været temaet for et par konferencer i dette projekt, som stiller skarpt på den unge generation og de specielle udfordringer, det offentlige har i forhold til kommunikation med dem.
Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd har i to år arbejdet sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services på til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc.
Parterne har inddraget lokale unge i processerne, og inspireret hinanden, lært og udviklet undervejs i projektforløbet, som Kulturstyrelsen har støttet.

Borgerservice. En anden grænse, som konstant er til debat, er bibliotekets opgave i forhold til Borgerservice. En voksende opgave, der ligger i naturlig forlængelse dels af den lovbefalede opgave, bibliotekerne har haft omkring offentlig information i 30 år og dels af den almene vejledning, man altid har løst. Men selvfølgelig er der også her grænser bl.a. i relation til myndighedsopgaver.
Dét har vi, i samarbejde med Kulturstyrelsen, Bibliotekschefforeningen  og Knudsen Syd, udarbejdet en publikation om, Bibliotek og Borger. Den er tilgængelig på DBs årsmøde.

IT-læring & dannelse. I foråret deltog daværende økonomi- og indenrigsminister, nu EU-konkurrencekommissær Magrethe Vestager, i en konference om emnet på Vartov. Vestager havde fokus på, at vi som samfund ikke bare skal sætte strøm til det fysiske papir, men benytte lejligheden til at ændre sprog i forhold til borgerne, og hun fremhævede bibliotekernes vigtige rolle i denne forbindelse.
En indsats som Digitaliseringsstyrelsen ved vicedirektør Carsten Møller Nielsen har rost bibliotekerne for i relation til Digital Post: ”I kan noget andet end en tv-kampagne. I tager tingene i anvendelse og skaber værdi”, som han sagde på BCFs møde den 6. februar 2015.

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...