Lokalsamfundets drivkraft

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

16 marts, 2015

Borgerservice, læringstilbud og kulturhus – hvor går grænsen?
Kerneopgaven er trængt. Når en økonomi- og indenrigsminister for eksempel kigger forbi og understreger bibliotekernes vigtighed, eller når andre centrale spillere roser  bibliotekernes indsats, så er vi ikke i tvivl om, at bibliotekerne er værdifulde. Tvivlen opstår et andet sted – ude i bibliotekerne, når de mange opgaver skal løses, og der skal prioriteres i forhold til bibliotekets kernerolle som BIBLIOTEK.

Kulturinstitution. Et tema, som konstant er til debat i forhold til bibliotekets fremtid, er: Hvor går grænserne?
Det var også emnet for DBs konference i Roskilde, hvor bl.a. kulturminister Marianne Jelved kom med sit bud på grænsen og slog fast, at biblioteket i hendes optik først og fremmest er en KULTURinstitution med vægt på folkeoplysning og kulturformidling.
Konferencen var arrangeret i samarbejde med Bornholms Biblioteker og Roskilde Centralbibliotek og drøftede bl.a. bibliotekerne som kulturhuse, community-centre og makerspaces med plads til nye læringsformer, ofte i samarbejde med borgerne.

Hva’ ska jeg med kommunen? Borgerservice og biblioteket som indgangen til et stadigt mere digitalt samfund har også været temaet for et par konferencer i dette projekt, som stiller skarpt på den unge generation og de specielle udfordringer, det offentlige har i forhold til kommunikation med dem.
Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd har i to år arbejdet sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services på til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc.
Parterne har inddraget lokale unge i processerne, og inspireret hinanden, lært og udviklet undervejs i projektforløbet, som Kulturstyrelsen har støttet.

Borgerservice. En anden grænse, som konstant er til debat, er bibliotekets opgave i forhold til Borgerservice. En voksende opgave, der ligger i naturlig forlængelse dels af den lovbefalede opgave, bibliotekerne har haft omkring offentlig information i 30 år og dels af den almene vejledning, man altid har løst. Men selvfølgelig er der også her grænser bl.a. i relation til myndighedsopgaver.
Dét har vi, i samarbejde med Kulturstyrelsen, Bibliotekschefforeningen  og Knudsen Syd, udarbejdet en publikation om, Bibliotek og Borger. Den er tilgængelig på DBs årsmøde.

IT-læring & dannelse. I foråret deltog daværende økonomi- og indenrigsminister, nu EU-konkurrencekommissær Magrethe Vestager, i en konference om emnet på Vartov. Vestager havde fokus på, at vi som samfund ikke bare skal sætte strøm til det fysiske papir, men benytte lejligheden til at ændre sprog i forhold til borgerne, og hun fremhævede bibliotekernes vigtige rolle i denne forbindelse.
En indsats som Digitaliseringsstyrelsen ved vicedirektør Carsten Møller Nielsen har rost bibliotekerne for i relation til Digital Post: ”I kan noget andet end en tv-kampagne. I tager tingene i anvendelse og skaber værdi”, som han sagde på BCFs møde den 6. februar 2015.

Tegneserier booster børns læselyst

Med projektet ’ét år med tegneserier’ har Dansk Forfatterforening, en række tegneserieskabere og Pædagogiske Læringscentre undersøgt, om genren kunne øge læselysten ...

Flere end 100 DR-romanklubber åbner på biblioteker landet over

Lysten til at læse sammen og drøfte danske romaner fejler bestemt ikke noget hos danskerne efter coronatiden. Læsningen i DR Romanklubberne gik i gang 1. december på ...