Medier og bogbranche til debat

Skrevet af

3. marts, 2014

Fra enkelte forlag kom der i medierne under debatten bl.a. ønsker om at få de faste bogpriser tilbage. Nogle aktører pegede endvidere på en form for karenstid f.eks. på nye e-titler i bibliotekssammenhæng, og flere så i øvrigt gerne, at landet fik en litteraturlovgivning for fortsat at sikre udgivelse af dansk litteratur og salg via boghandlere.

Sidst i januar var kulturminister Marianne Jelved så kaldt til åbent samråd om bogbranchen. Marianne Jelved gav, som personificeret læser, sin fulde opbakning til dansk litteratur, men afviste faste bogpriser. Marianne Jelved har i relation til ønskerne om at sikre dansk litteratur og støtte dens udbredelse også understreget, at staten allerede i dag via Kunstrådets Litteraturstøtteordninger og via kulturstøtteordningen Biblioteksafgiften har en dansk litteraturstøtte.

På DBs årsmøde i marts blev der også spurgt til sagen og ministeren svarede bl.a., at det ikke er bibliotekernes opgave at sørge for, at forlagene tjener penge.

Midt i november viste en analyse, lavet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de frie bogpriser giver forbrugerne en gevinst, noget som kulturministeren fandt positivt i forhold til udbredelse af læsning og bøger. Forbrugernes gevinst skyldes primært, at priserne er faldet, at flere butikker sælger bøger, og at forbrugerne køber flere bøger.

Analysen, lavet af  Konsulenthuset Incentive, angiver en gevinst på 319 millioner kroner i 2012 ift. perioden fra 2000. Hvor 450 boghandlere i 2000 solgte bøger, har forbrugerne i 2013 544 butikker at købe bøger hos. Selv iværksatte ministeren en regulær læsekampagne, Danmark Læser, omtalt i Tema 3.

Forholdene i Danmark er sådan set gode, selv om det desværre ikke lykkedes at fastholde de helt store forlag i eReolen. dk i 2013. Med disses tilbud, eBib.dk, fra midten af 2013 valgte de fleste centralbiblioteker at indgå i forsøg for at afprøve den nye tjeneste. Desværre var resultatet skuffende både for borgere og biblioteker. Ganske vist blev mange af de efterspurgte titler præsenteret, men de var reelt ikke tilgængelige.

Dertil kommer en anden problematik: at sikre adgang til ældre bøger i e-bogsformat. En opblødning omkring eBib.dk-forlagene tegner sig tilsyneladende så småt i horisonten inkl. inddragelse af både foreningen eReolen og DDB-indkøbsmodul. DB anbefaler nu som før, at parterne går sammen om en løsning, så biblioteksbrugere i fremtiden kan få én samlet service og adgang til bibliotekernes e-bøger. Og det skal ske i et fornuftigt samspil med alle landets forlag.

Sidst opdateret 1. marts 2014

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...