Medier og bogbranche til debat

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

3 marts, 2014

Fra enkelte forlag kom der i medierne under debatten bl.a. ønsker om at få de faste bogpriser tilbage. Nogle aktører pegede endvidere på en form for karenstid f.eks. på nye e-titler i bibliotekssammenhæng, og flere så i øvrigt gerne, at landet fik en litteraturlovgivning for fortsat at sikre udgivelse af dansk litteratur og salg via boghandlere.

Sidst i januar var kulturminister Marianne Jelved så kaldt til åbent samråd om bogbranchen. Marianne Jelved gav, som personificeret læser, sin fulde opbakning til dansk litteratur, men afviste faste bogpriser. Marianne Jelved har i relation til ønskerne om at sikre dansk litteratur og støtte dens udbredelse også understreget, at staten allerede i dag via Kunstrådets Litteraturstøtteordninger og via kulturstøtteordningen Biblioteksafgiften har en dansk litteraturstøtte.

På DBs årsmøde i marts blev der også spurgt til sagen og ministeren svarede bl.a., at det ikke er bibliotekernes opgave at sørge for, at forlagene tjener penge.

Midt i november viste en analyse, lavet for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at de frie bogpriser giver forbrugerne en gevinst, noget som kulturministeren fandt positivt i forhold til udbredelse af læsning og bøger. Forbrugernes gevinst skyldes primært, at priserne er faldet, at flere butikker sælger bøger, og at forbrugerne køber flere bøger.

Analysen, lavet af  Konsulenthuset Incentive, angiver en gevinst på 319 millioner kroner i 2012 ift. perioden fra 2000. Hvor 450 boghandlere i 2000 solgte bøger, har forbrugerne i 2013 544 butikker at købe bøger hos. Selv iværksatte ministeren en regulær læsekampagne, Danmark Læser, omtalt i Tema 3.

Forholdene i Danmark er sådan set gode, selv om det desværre ikke lykkedes at fastholde de helt store forlag i eReolen. dk i 2013. Med disses tilbud, eBib.dk, fra midten af 2013 valgte de fleste centralbiblioteker at indgå i forsøg for at afprøve den nye tjeneste. Desværre var resultatet skuffende både for borgere og biblioteker. Ganske vist blev mange af de efterspurgte titler præsenteret, men de var reelt ikke tilgængelige.

Dertil kommer en anden problematik: at sikre adgang til ældre bøger i e-bogsformat. En opblødning omkring eBib.dk-forlagene tegner sig tilsyneladende så småt i horisonten inkl. inddragelse af både foreningen eReolen og DDB-indkøbsmodul. DB anbefaler nu som før, at parterne går sammen om en løsning, så biblioteksbrugere i fremtiden kan få én samlet service og adgang til bibliotekernes e-bøger. Og det skal ske i et fornuftigt samspil med alle landets forlag.

Sidst opdateret 1. marts 2014

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...