Medlemsudviklingen mm.

Skrevet af

3. marts, 2014

Valg til valggruppe A – kommunemedlemmer
– sker ved direkte valg sidste uge i januar 2014, og her skal i hver valgkreds vælges fem politikere blandt medlemskommunerne. Herefter vælges op til ti tillægsmandater ift. landsresultatet ved KV2013 og efter den d’hondtske metode.

For at forberede valgmødet i de tre valgkredse uden regionsforeninger og valg i de to med, har DB holdt møde med de fem gamle regionsforeningers bestyrelser. Ligesom DB i samarbejde med repræsentantskabsmedlemmerne har informeret om biblioteksforeningen og dens arbejde over for potentielle nye kandidater. Dels blandt de mange nye kommunalbestyrelser, dels blandt bibliotekernes medarbejdere, dvs. blandt bibliotekarer og HK-ansatte. Sidstnævnte i form af en kampagne for flere personlige medlemmer.

Valg af 17 repræsentanter til DBs valggruppe B, personlige medlemmer og institutionsmedlemmer, sker ved elektronisk valg i perioden 15. januar – 15.februar 2014.

Medlemsudviklingen
Primo 2014 har biblioteksforeningen 76 kommunemedlemmer, idet 75 af landets 98 kommuner er medlem af DB. Disse kommuner dækker 85 % af befolkningen. Derud over er Flensborg Kommune medlem af DB. DB har i alt 345 personlige medlemmer og 39 institutionsmedlemmer. Dvs. et fald på de første og en lille stigning af de sidste i forhold til året før. Faldet i personlige medlemmer stammer især fra folk, der går på pension.

DB har pr. 1. januar 2014 tillige 65 studentermedlemmer. I slutningen af 2013 har DBs 2. og faglige næstformand Kirsten Boelt i samarbejde med Forretningsudvalgets personlige medlemmer gennemført forskellige kampagneaktiviteter for personligt medlemsskab blandt bibliotekernes medarbejdere. Der gennemføres desuden ved begyndelsen af hvert studieår en medlemskampagne blandt de studerende ved Det Informationsvidenskabelig Akademi, hvorfra ca. halvdelen af afgangsårgangene finder ansættelse i bibliotekssektoren eller lignende som bibliotekarer, konsulenter m.v.

DBs Forretningsudvalg 2013

 • Vagn Ytte Larsen (A), formand, medlem af Odsherreds Kommunalbestyrelse
 • Hanne Pigonska (V), 1. næstformand, medlem af Odsherreds Kommunalbestyrelse
 • Kirsten Boelt, 2. næstformand, mediechef Aalborg Bibliotekerne
 • Steen B. Andersen (A), medlem af Aarhus Byråd
 • Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Kommune
 • Carl Gustav Johannsen, lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi
 • Henrik Olsen (A), medlem af Ishøj Kommunalbestyrelse
 • Jørn Rye Rasmussen (F), medlem af Silkeborg Byråd
 • Henrik Vestergaard (V), medlem af Aarhus Byråd
 • Lone Hedelund, bibliotekskonsulent, Aarhus Bibliotekerne

Se alle medlemmer af Repræsentantskabet og deltagelse i råd og udvalg på www.db.dk/organisation.

Sekretariatet
Som led i en sparerunde har DB med udgangen af januar 2014 måttet sige farvel til bibliotekskonsulent Kirsten Grubbe Jensen efter 34 års ansættelse.
Medarbejderstaben pr. 1. februar 2014

 • Michel Steen-Hansen, direktør
 • Hellen Niegaard, chefkonsulent og redaktør af Danmarks Biblioteker
 • Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør
 • Jeanette Fog Vogelius, assistent på deltid
 • Tove Kusier (ResultatKompagniet), ekstern bogholder

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...