Medlemsudviklingen mm.

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

3. marts, 2014

Valg til valggruppe A – kommunemedlemmer
– sker ved direkte valg sidste uge i januar 2014, og her skal i hver valgkreds vælges fem politikere blandt medlemskommunerne. Herefter vælges op til ti tillægsmandater ift. landsresultatet ved KV2013 og efter den d’hondtske metode.

For at forberede valgmødet i de tre valgkredse uden regionsforeninger og valg i de to med, har DB holdt møde med de fem gamle regionsforeningers bestyrelser. Ligesom DB i samarbejde med repræsentantskabsmedlemmerne har informeret om biblioteksforeningen og dens arbejde over for potentielle nye kandidater. Dels blandt de mange nye kommunalbestyrelser, dels blandt bibliotekernes medarbejdere, dvs. blandt bibliotekarer og HK-ansatte. Sidstnævnte i form af en kampagne for flere personlige medlemmer.

Valg af 17 repræsentanter til DBs valggruppe B, personlige medlemmer og institutionsmedlemmer, sker ved elektronisk valg i perioden 15. januar – 15.februar 2014.

Medlemsudviklingen
Primo 2014 har biblioteksforeningen 76 kommunemedlemmer, idet 75 af landets 98 kommuner er medlem af DB. Disse kommuner dækker 85 % af befolkningen. Derud over er Flensborg Kommune medlem af DB. DB har i alt 345 personlige medlemmer og 39 institutionsmedlemmer. Dvs. et fald på de første og en lille stigning af de sidste i forhold til året før. Faldet i personlige medlemmer stammer især fra folk, der går på pension.

DB har pr. 1. januar 2014 tillige 65 studentermedlemmer. I slutningen af 2013 har DBs 2. og faglige næstformand Kirsten Boelt i samarbejde med Forretningsudvalgets personlige medlemmer gennemført forskellige kampagneaktiviteter for personligt medlemsskab blandt bibliotekernes medarbejdere. Der gennemføres desuden ved begyndelsen af hvert studieår en medlemskampagne blandt de studerende ved Det Informationsvidenskabelig Akademi, hvorfra ca. halvdelen af afgangsårgangene finder ansættelse i bibliotekssektoren eller lignende som bibliotekarer, konsulenter m.v.

DBs Forretningsudvalg 2013

 • Vagn Ytte Larsen (A), formand, medlem af Odsherreds Kommunalbestyrelse
 • Hanne Pigonska (V), 1. næstformand, medlem af Odsherreds Kommunalbestyrelse
 • Kirsten Boelt, 2. næstformand, mediechef Aalborg Bibliotekerne
 • Steen B. Andersen (A), medlem af Aarhus Byråd
 • Lars Bornæs, bibliotekschef, Silkeborg Kommune
 • Carl Gustav Johannsen, lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi
 • Henrik Olsen (A), medlem af Ishøj Kommunalbestyrelse
 • Jørn Rye Rasmussen (F), medlem af Silkeborg Byråd
 • Henrik Vestergaard (V), medlem af Aarhus Byråd
 • Lone Hedelund, bibliotekskonsulent, Aarhus Bibliotekerne

Se alle medlemmer af Repræsentantskabet og deltagelse i råd og udvalg på www.db.dk/organisation.

Sekretariatet
Som led i en sparerunde har DB med udgangen af januar 2014 måttet sige farvel til bibliotekskonsulent Kirsten Grubbe Jensen efter 34 års ansættelse.
Medarbejderstaben pr. 1. februar 2014

 • Michel Steen-Hansen, direktør
 • Hellen Niegaard, chefkonsulent og redaktør af Danmarks Biblioteker
 • Michael Hartz Larsen, informationskonsulent og webredaktør
 • Jeanette Fog Vogelius, assistent på deltid
 • Tove Kusier (ResultatKompagniet), ekstern bogholder

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...