Mindeord: Niels Ole Pors

Skrevet af

6. januar, 2014

Kort før påsken (2013) modtag Danmarks Biblioteksforening den sørgelige nyhed, at professor Niels Ole Pors, Det Informations- videnskabelige Akademi (IVA), den 19. marts afgik ved døden efter pludseligt opstået sygdom, 64 år gammel. Han var i flere årtier en engageret medarbejder ved Danmarks Biblioteksskole, siden 2010 IVA.

– Niels Ole Pors var næsten selv en institution i institutionen, hvor han var kendt og elsket under navnet ‘NOP’ – og lektor siden 2000 og professor fra 2005, fortæller rektor for IVA, Per Hasle, i IVAs mindeord.

Niels Ole Pors’ faglige områder var Organisationsteori og ledelse, informationsadfærd, kvalitetsmålinger og bruger- undersøgelser, forskningsmetode og biblioteksudvikling. Han var en flittig forsker og hans akademiske fortjenester inden for forskning og undervisning er store og mange, skriver Per Hasle, ligesom han var internationalt anerkendt inden for bl.a. biblioteks- statistik, virksomhedsmåling og ledelse. Så sent som i marts i år har IVAs hjemmeside stolt markedsført Niels Ole Pors’ og Peter Hernons nye bog 'Library Leadership in the United States and Europe'.

– Niels Ole Pors har gennem rigtig mange år været en af Danmarks Biblioteksforenings samarbejdspartnere ved Danmarks Biblioteksskole, nu IVA, og vi er alle meget triste over hans alt for tidlige død, udtaler Michel Steen-Hansen, DBs direktør.
Niels Ole Pors har bidraget med artikler i foreningens tidsskrift Danmarks Biblioteker, og han har i samarbejde med biblioteksforeningen udgivet flere publikationer senest Strategi, værdi og kvalitet i to bind i 2007 om folkebibliotekernes betydning, serviceydelser, målemetoder og kvalitetssikring.

Niels Ole Pors’ faglige baggrund er en cand. phil. i historie i 1974 fra Odense Universitet, siden suppleret med bifag i samfundsfag fra Aarhus og Aalborg universiteter. Han indledte sin karriere i bibliotekssektoren ved Danmarks Biblioteksskoles afdeling i Aalborg i midten af 1970’erne, som han var leder af igennem en årrække, inden han kom til skolen i København.

“Det er givet en af hans store fortjenester, at Aalborgafdelingen fik luft under vingerne og overlevede diverse trusler om nedlæggelse. Ligeledes indlagde han sig store fortjenester ved at være en af hovedkræfterne i bestræbelserne for at gøre Biblioteksskolen til en højere læreanstalt omkring århundredskiftet samt ved oprettelsen af kandidatuddannelsen ved Akademiet”, skriver kollegerne Peter Ingwersen, professor, og Carl Gustav Johannsen, lektor, begge IVA, i deres mindeord om Niels Ole Pors i Politiken den 2. april i år.

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...