Mindeord: Niels Ole Pors

Skrevet af

6. januar, 2014

Kort før påsken (2013) modtag Danmarks Biblioteksforening den sørgelige nyhed, at professor Niels Ole Pors, Det Informations- videnskabelige Akademi (IVA), den 19. marts afgik ved døden efter pludseligt opstået sygdom, 64 år gammel. Han var i flere årtier en engageret medarbejder ved Danmarks Biblioteksskole, siden 2010 IVA.

– Niels Ole Pors var næsten selv en institution i institutionen, hvor han var kendt og elsket under navnet ‘NOP’ – og lektor siden 2000 og professor fra 2005, fortæller rektor for IVA, Per Hasle, i IVAs mindeord.

Niels Ole Pors’ faglige områder var Organisationsteori og ledelse, informationsadfærd, kvalitetsmålinger og bruger- undersøgelser, forskningsmetode og biblioteksudvikling. Han var en flittig forsker og hans akademiske fortjenester inden for forskning og undervisning er store og mange, skriver Per Hasle, ligesom han var internationalt anerkendt inden for bl.a. biblioteks- statistik, virksomhedsmåling og ledelse. Så sent som i marts i år har IVAs hjemmeside stolt markedsført Niels Ole Pors’ og Peter Hernons nye bog 'Library Leadership in the United States and Europe'.

– Niels Ole Pors har gennem rigtig mange år været en af Danmarks Biblioteksforenings samarbejdspartnere ved Danmarks Biblioteksskole, nu IVA, og vi er alle meget triste over hans alt for tidlige død, udtaler Michel Steen-Hansen, DBs direktør.
Niels Ole Pors har bidraget med artikler i foreningens tidsskrift Danmarks Biblioteker, og han har i samarbejde med biblioteksforeningen udgivet flere publikationer senest Strategi, værdi og kvalitet i to bind i 2007 om folkebibliotekernes betydning, serviceydelser, målemetoder og kvalitetssikring.

Niels Ole Pors’ faglige baggrund er en cand. phil. i historie i 1974 fra Odense Universitet, siden suppleret med bifag i samfundsfag fra Aarhus og Aalborg universiteter. Han indledte sin karriere i bibliotekssektoren ved Danmarks Biblioteksskoles afdeling i Aalborg i midten af 1970’erne, som han var leder af igennem en årrække, inden han kom til skolen i København.

“Det er givet en af hans store fortjenester, at Aalborgafdelingen fik luft under vingerne og overlevede diverse trusler om nedlæggelse. Ligeledes indlagde han sig store fortjenester ved at være en af hovedkræfterne i bestræbelserne for at gøre Biblioteksskolen til en højere læreanstalt omkring århundredskiftet samt ved oprettelsen af kandidatuddannelsen ved Akademiet”, skriver kollegerne Peter Ingwersen, professor, og Carl Gustav Johannsen, lektor, begge IVA, i deres mindeord om Niels Ole Pors i Politiken den 2. april i år.

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...