Næstved Kommune siger farvel til Nanna D. Stryhn

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 december, 2013

Chefen for Næstved Bibliotek & Borgerservice, Nanna D. Stryhn, er efter eget ønske gået på pension fra juli i år for at hellige sig den familie, som, fortalte hun ved sin afskedsreception, ellers har måttet stå i anden række, mens passionen – de forskellige lederjob og biblioteket – altid kom først.

“Du er en leder af et helt særligt stof og af et helt særligt format”, lød det fra Nanna Stryhns nærmeste chefer og samarbejds- partnere i Næstved Kommune Per B. Christensen, direktør i og medlem af Næstved Kommunes direktion, og Kim Dawartz, chef for Center for Borgerservice og Kultur, ved kommunens store og velbesøgte afskedsreception den 28. juni i år.

Modig og bredt engageret chef
Det ord, der bedst karakteriserede Nanna D. Stryhn som leder og som menneske, var, ifølge d’herrers fælles farveltale: modig. Dét vel at mærke på mange måder. Ikke mindst frimodig, som de begge fandt Nanna i hendes facon at gå til opgaver og udfordringer på. “Man er aldrig i tvivl om, hvad du mener. Du er handlingsorienteret og har gennemslagskraft. Du putter ikke med dine synspunkter”.

Per B. Christensen, direktør og tidligere mangeårig formand for Børne- og kulturchefforeningen, fremhævede desuden Nannas store engagement i biblioteks- og samfundsudvikling i det hele taget. Fra hendes aktive deltagelse i Danmarks Biblioteksfor- ening – fra DB centralt til bestyrelsen i Biblioteksforeningen Sjælland Syd – over hendes indsats som kommunens første virksomhedsambassadør til kommunens kulturnetværk. Han roste des­uden Nanna for hendes politiske indsigt og evne til at læse den politiske dagsorden. Og han fremhævede hendes indsats med at integrere bibliotek og borgerservice, bygge nyt hovedbibliotek i 2004 samt fremtidsorientere ny biblioteksstruktur ved kommunesammenlægningen.

Biblioteker er jo fantastiske
“Sammen med mine dygtige kolleger har jeg ført bibliotekerne ind i en ny tidsalder, væk fra kartoteksskufferne, ud til de nye medier og muligheder. Men uden at tabe idéen om folkebiblioteket som borgernes hus”, sagde Nanna D. Stryhn. Hvor nogle måske stadig kun forbinder biblioteker med bøger, er de for hende meget mere end det. De er fantastiske, fordi “Demokrati og oplysning går hånd i hånd. Og jeg mener simpelthen, at biblioteker er med til at sikre demokratiet”, lød en af Nanna D. Stryhns udgangsreplikker.

Dét første bibliotek her i landet, som for alvor levede op til idéerne bag fremtidens bibliotek og den nye Lov om biblioteksvirksomhed (2000) var netop Næstveds nye hovedbibliotek, som daværende kulturminister Brian Mikkelsen kunne åbne i slutningen af 2004.

Fakta:
Nanna Stryhn blev ansat som stadsbibliotekar i den daværende Næstved Kommune i 2001, siden bibliotekschef hhv. chef for borgerservice og biblioteker i Næstved Storkommune (de tidl. Næstved, Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard og Suså kommuner). Hun var før det bl.a. vicestadsbibliotekar i Køge (1990-1998) og i København (1998-2001).

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...