Næstved Kommune siger farvel til Nanna D. Stryhn

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 december, 2013

Chefen for Næstved Bibliotek & Borgerservice, Nanna D. Stryhn, er efter eget ønske gået på pension fra juli i år for at hellige sig den familie, som, fortalte hun ved sin afskedsreception, ellers har måttet stå i anden række, mens passionen – de forskellige lederjob og biblioteket – altid kom først.

“Du er en leder af et helt særligt stof og af et helt særligt format”, lød det fra Nanna Stryhns nærmeste chefer og samarbejds- partnere i Næstved Kommune Per B. Christensen, direktør i og medlem af Næstved Kommunes direktion, og Kim Dawartz, chef for Center for Borgerservice og Kultur, ved kommunens store og velbesøgte afskedsreception den 28. juni i år.

Modig og bredt engageret chef
Det ord, der bedst karakteriserede Nanna D. Stryhn som leder og som menneske, var, ifølge d’herrers fælles farveltale: modig. Dét vel at mærke på mange måder. Ikke mindst frimodig, som de begge fandt Nanna i hendes facon at gå til opgaver og udfordringer på. “Man er aldrig i tvivl om, hvad du mener. Du er handlingsorienteret og har gennemslagskraft. Du putter ikke med dine synspunkter”.

Per B. Christensen, direktør og tidligere mangeårig formand for Børne- og kulturchefforeningen, fremhævede desuden Nannas store engagement i biblioteks- og samfundsudvikling i det hele taget. Fra hendes aktive deltagelse i Danmarks Biblioteksfor- ening – fra DB centralt til bestyrelsen i Biblioteksforeningen Sjælland Syd – over hendes indsats som kommunens første virksomhedsambassadør til kommunens kulturnetværk. Han roste des­uden Nanna for hendes politiske indsigt og evne til at læse den politiske dagsorden. Og han fremhævede hendes indsats med at integrere bibliotek og borgerservice, bygge nyt hovedbibliotek i 2004 samt fremtidsorientere ny biblioteksstruktur ved kommunesammenlægningen.

Biblioteker er jo fantastiske
“Sammen med mine dygtige kolleger har jeg ført bibliotekerne ind i en ny tidsalder, væk fra kartoteksskufferne, ud til de nye medier og muligheder. Men uden at tabe idéen om folkebiblioteket som borgernes hus”, sagde Nanna D. Stryhn. Hvor nogle måske stadig kun forbinder biblioteker med bøger, er de for hende meget mere end det. De er fantastiske, fordi “Demokrati og oplysning går hånd i hånd. Og jeg mener simpelthen, at biblioteker er med til at sikre demokratiet”, lød en af Nanna D. Stryhns udgangsreplikker.

Dét første bibliotek her i landet, som for alvor levede op til idéerne bag fremtidens bibliotek og den nye Lov om biblioteksvirksomhed (2000) var netop Næstveds nye hovedbibliotek, som daværende kulturminister Brian Mikkelsen kunne åbne i slutningen af 2004.

Fakta:
Nanna Stryhn blev ansat som stadsbibliotekar i den daværende Næstved Kommune i 2001, siden bibliotekschef hhv. chef for borgerservice og biblioteker i Næstved Storkommune (de tidl. Næstved, Fladså, Fuglebjerg, Holmegaard og Suså kommuner). Hun var før det bl.a. vicestadsbibliotekar i Køge (1990-1998) og i København (1998-2001).

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...