Ny biblioteksafgift giver nye muligheder for e-bogs udlån

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

13. december, 2016

Den nye biblioteksafgift står overfor en fornyelse, som vil sikre at bibliotekerne fremover kan udlåne e-bøger. Efter pres og opfordringer fra mange sider har kulturministeren lagt et lovforslag frem, som i et vist omfang tager højde for den nye digitale verden, som bøgerne også er en del af.

Danmarks Biblioteksforening har længe advokeret for, at e-bøger skulle have en del af biblioteksafgiften, på samme måde som de fysiske bøger hele tiden har fået det. Rimeligheden i dette blev understreget ganske tydeligt, da EU-domstolen for kort tid siden fastslog, at fysiske bøger og e-bøger kan sidestilles, hvis også der ydes kompensation til digitale værker på samme måde som til de fysiske. En dom som vil sikre bibliotekerne lige vilkår for udlån af både fysiske bøger som e-bøger, når man i den nye biblioteksafgift også yder støtte til e-bøgerne.

”For os er det vigtigt, at afgiften også understøtter den digitale udvikling, fordi e-bøger giver borgerne en lettere adgang til litteratur, og giver bibliotekerne nye muligheder for at formidle litteraturen og sikre forfatterne en fremtrædende plads hos landets største litteraturformidler” siger formand for Danmarks Biblioteksforening, kulturudvalgsformand i Aarhus Steen B. Andersen (S) i en første kommentar til lovforslaget.

I lovforslaget foreslås det, at der fra 2018 afsættes 4 % af de samlede afgiftsmidler til e-bøger og netlydbøger. Satsen foreslås gradvist stigende til 8 % i 2021.

”Lovforslaget er et første skridt på vejen imod en egentlig sidestilling af fysiske bøger og e-bøger. De forslåede procentsatser for e-bøger anser jeg dog som værende alt for lave ligesom stigningstakten er for langsom, når man ser på det aktuelle forhold i udlånet af fysiske bøger kontra e-bøger og netlydbøger.

Jeg kan frygte, at en lav stigningstakt vil motivere forfatterne til fortsat at foretrække trykte udgivelser, hvilket ikke er befordrende for den digitale udvikling på bogmarkedet. Man kan derfor frygte at effekten kan blive, at forslaget bidrager til at holde en digital udvikling tilbage. Det er ikke i overensstemmelse med statens prioritering af digitalisering på andre områder af den offentlige sektor.

Vi mener ikke, at der bør være en på forhånd fastsat procentgrænse for e-bøgernes andel af den 180 mio. kr. store afgift. Med den store vækst i e-bogsmarkedet synes vi det er naturligt, at det er alle vækstlag, der får del i biblioteksafgiften, og derfor bør det også være det reelle udlån som er den faktiske målestok for afgiftens fordeling.
Dette forudsætter dog også, at bibliotekerne får de samme rettigheder for e-bogsudlån, som de har for fysiske bøger, så afgiftens fordeles ud fra den reelle efterspørgsel. Med EU-dommen in mente ser jeg frem til at der findes en sådan løsning” slutter Steen B. Andersen

For yderligere kommentarer, kontakt Danmarks Biblioteksforening
Formand Steen B. Andersen, tlf. 3057 9985, steen.a@aarhus.dk
Direktør Michel Steen-Hansen, tlf. 4030 5230, msh@db.dk

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Afstemningen er i gang

Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn og om forhold, der har betydning for børn. Men ofte bliver børnene ikke selv spurgt, og danske børn og unge ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Fokus på demokrati, deltagelse og valg i Danmarks Biblioteksuge 2021

Vælgermøder, børnevalg og en opsang til den hårde tone i debatten er blandt andet på programmet, når landets folkebiblioteker fra den 25. – 31. oktober afholder ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Bibliotekerne inviterer til Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober

På rigtig mange biblioteker rundt om i landet afholdes der vælgermøder samtidig, når bibliotekerne har inviteret borgere og politikere til Danmarks Største Vælgermøde. ...

Udstilling på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Danmarks Biblioteksforening afholder Bibliotekspolitisk Topmøde den 21. og 22. april 2022 i Aalborg Kongres & Kultur Center. På Topmødet mødes folketingsmedlemmer, ...