ORDET i fokus

Skrevet af

20. december, 2018

Inden vi for alvor skruer ned for vores online tilstedeværelse og skruer op for den kommende tids fysiske samvær med familie og venner, vil jeg ønske alle en glædelig jul og godt nytår.

2018 var atter et begivenhedsrigt år for alle os i Danmarks Biblioteksforening. I april var der valg til DBs formandskab. Jeg takker for tilliden og for valget til endnu en 4-års periode som formand for DB.
Samtidig et stort tillykke til henholdsvis Jane Jegind, som blev valgt som ny politisk næstformand og til Jakob Lærkes, som blev valgt til faglig næstformand, og til resten af det nyvalgte repræsentantskab.
I godt samarbejde med forretningsudvalget og repræsentantskabet har vi allerede fået sat mange gode tiltag i verden og fået markeret bibliotekerne på den politiske dagsorden. Tak for det.

Ordet har på mange måder været i fokus i 2018. Helt bogstaveligt via den store nationale bibliotekskampagne, som vi i fællesskab med størstedelen af landets biblioteker afviklede i uge 37, hvor ORDET var omdrejningspunktet for en masse aktiviteter – og hvor flere end 3000 danskere kårede ’pyt’ som deres yndlingsord i 2018.

Ord, og ikke mindst evnen og lysten til at læse dem, er en vigtig og helt central færdighed for alle, men lysten til at læse, ikke mindst blandt de yngre, er desværre dalende, viser nye undersøgelser.
Dette er blandt andet årsagen til, at Danmarks Biblioteksforening har initieret og sat sig for bordenden af arbejdet frem imod en politisk vedtaget national læsestrategi. Ud over positive tilbagemeldinger fra både kulturministeren og undervisningsministeren om tiltaget, har en række andre interessenter også meddelt os deres interesse i at deltage i arbejdet.
Allerede i begyndelsen af 2019 vil DB melde ud om en række aktiviteter i dette vigtige arbejde.

Det er nok kendt for de fleste, at kulturministeren sammen med KL har sat gang i en debat om fremtidens biblioteker. I DB bakker vi op om debatten. Bibliotekets formål er fortsat er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Den opgave mener vi kun kan løses gennem en forstærket udbygning af partnerskaberne mellem bibliotekerne, undervisningssektoren samt civilsamfundet, hvilket vi i formandskabet har skrevet mere om her.

Jeg venter spændt på resultaterne af denne debat som KL og Kulturministeren har igangsat om biblioteksloven, og som vi har efterlyst. Jeg ser frem til at vi i fremtiden også lovmæssigt vil fokusere mere på mennesker, og ikke kun adgangen til materialer. En lov der afspejler danskernes brug af bibliotekerne, hvor der de seneste år er sket en imponerende stigning i arrangementer, partnerskaber og besøgstal.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 11. og 12. april 2019 i Esbjerg vil denne debat helt naturligt fylde en del. Vi byder her velkommen til både kulturministeren og KL, og ser frem til debatten, og måske nogle af ministerens konklusioner på bibliotekseftersynet.

I løbet af 2018 præsenterede Danmarks Biblioteksforening resultaterne af en række undersøgelser af ordet og læsningens betydning for os som mennesker. Vi satte fokus på vigtigheden af at læse højt for vores børn, vi så nærmere på hvem der får os til at læse, og vi så nærmere på hvordan forholdet mellem læsning af e-bøger kontra den fysiske bog ser ud i dag.

Både ord, bøger og politik var også i centrum for en lang række aktiviteter og events, da Danmarks Biblioteker igen i år stod bag en af de meget besøgte stande på Bogforum 2018.

I Danmarks Biblioteksforening er vi stolte over sammen med Berlingske og landets biblioteker at stå bag uddelingen af Læsernes Bogpris. Hvert år hylder vi en dansk udgivelse, udpeget af enhver forfatters vigtigste målgruppe, nemlig Læserne i bred forstand. I 2018 blev Sara Omars rystende roman ’Dødevaskeren’ valgt og hyldet på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Herning.

Det er et begivenhedsrigt år på biblioteksområdet som vi kan se tilbage på, og jeg forventer mindst lige så stor aktivitet i 2019. Jeg vil gerne takke alle, både medlemskommuner og personlige medlemmer af DB for jeres opbakning til det store og vigtige arbejde, som vi i fællesskab udfører, for at sikre de bedst mulige folkebiblioteker for alle.

Glædelig jul og godt nytår!

Steen Bording Andersen (A)
Formand for Danmarks Biblioteksforening

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...