Palle Birkelund 100 år

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

29 januar, 2012

Birkelund er student fra Århus Katedralskole 1930 og trådte sine biblioteksmæssige ungdomssko ved Statsbiblioteket i Århus, fra 1936 ved Universitetsbiblioteket i København, samtidig med at han blev jurist i 1944. Samme år ansattes han som bibliotekar her, fra 1948 overgik han til Det Kongelige Bibliotek, blev førstebibliotekar året efter, inden han i 1952 blev rigsbibliotekar og chef for Det Kongelige Bibliotek og de to universitetsbiblioteker.

Han var med sin ven og samtidige, Danmarks Biblioteksskoles grundlægger og første rektor Preben Kirkegaards ord ”den fødte bogmand og bibliotekar”, men han var også en igangsætter og organisator, der førte Det Kongelige Bibliotek ind i den moderne tidsalder efter mellemkrigstidens og den anden verdenskrigs stagnation. Han nyorganiserede bl.a. fagreferentsystemet, udbyggede den faglige og tekniske organisation, fornyede uddannelsen af biblioteksmedarbejdere i både folke- og forskningsbiblioteker, og skabte med grundlæggelsen af den videnskabelige årbog Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger i 1954, hvoraf bind 50 just er udkommet, et nyt forum for at udbrede og formidle kendskabet til bibliotekets samlinger og forskning ”og i det hele taget, at udbygge forbindelsen mellem biblioteket og offentligheden”.  I 1968 nedsatte han en arbejdsgruppe, der skulle udrede de muligheder, den nye edb-teknologi kunne give Det Kongelige Bibliotek og sørgede for, at det blev repræsenteret i udviklingen af de nye internationale standarder, der blev til i IFLA og Library of Congress’ regi.

Han var en central figur i den danske biblioteksverdenen og dens rådgivende og styrende organer i en menneskealder, hans beretninger på Danmarks Biblioteksforenings årsmøder gav ofte genlyd. I den store konflikt i 1970.erne i Bibliotekskommissionen var han med til sprænge forsknings-bibliotekerne ud af fællesforeningen og danne Danmarks Forskningsbiblioteksforening, hvis første formand han blev.

Også på den internationale scene gjorde han sig gældende. Han havde været Unesco-stipendiat i USA i 1949, og som Unesco-konsulent var han med til at udvikle Burmas universitetsbiblioteker i 1968. Han så begrænsningen i den internationale biblioteksorganisation IFLA og var medstifter i 1971 af LIBER, i dag den vigtigste europæiske forskningsbiblioteksorganisation, der står for en meget betydelig del af det europæiske bibliotekssamarbejde. På den hjemlige front lagde han et stort arbejde i bestyrelserne for faglige foreninger som Forening for Boghaandværk, Dansk Bibliotekshistorisk Selskab og forlaget Forum, heraf mange år som formand. Også som medredaktør af en række leksika og tidsskrifter ydede han meget. På 60-årsdagen i 1972 blev han hædret med et usædvanligt festskrift med titlen ”Med Birkelund på forperronen”.

Palle Birkelund var chef i en tid med store forandringer i kultur- og omgangsformer, hvor alene udviklingen gjorde det vanskeligt at sidde på chefposten så længe i en stor organisation. Han mestrede med sin karisma og personlighed at gøre hele perioden med fra efterkrigstid over koldkrig til ungdomsoprøret og hvad deraf fulgte.

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Børnene har stemt og vinderen er fundet

Siden den 28. oktober har landets børn og unge kunne stemme til Børnevalget 2021, hvor børnene, ligesom de voksne gjorde det i går, selv har kunne gå til valg på deres ...

Skab et sundere Danmark med en Folkesundhedslov

Danmarks Biblioteksforening er sammen med 70 andre organisationer medunderskrivere på en appel til regeringen og Folketinget om at skabe et sundere, mere ligeog bæredygtigt ...

Bogpanelets Rapport 2021 og pandemien

Covid-19-pandemien præger årets rapport fra Bogpanelet, som udkom 5. november. Ændringer i forhold til produktion, distribution, bogindkøb og læsning kan i mange tilfælde ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

#TørDuTalePænt ?

Udråb som i overskriften er desværre blevet mere og mere normale at høre eller læse debatter på sociale medier. Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Biblioteksforening er ...

Kære politiker: Tag kampen for kulturlivet

Lige om lidt flokkes danskerne til valgstederne, når der skal sættes kryds til kommunalvalget. Et valg, der har stor betydning for det lokale kulturliv. Særligt i et år, hvor ...

Demokratiet har brug for valid viden

I Danmark har bibliotekerne en 100 år lang tradition for og forpligtelse til at understøtte folkestyret ved at sikre alle borgere fri og lige adgang til viden og kultur. ...