Pejlemærker for fremtidens biblioteker

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

2 april, 2019

Folkebiblioteket som idé og konkret fænomen vandt i det forløbne år for alvor momentum og fra mange sider blev der budt ind på dets udvikling og mulige fremtidsscenarier med mere eller mindre opfindsomme visioner hen- holdsvis mere eller mindre dommedagsagtige profetier.

Danmarks Biblioteksforening koordinerer arbejdet i Bibliotekernes Dialogforum, som samler alle biblioteksorganisationerne i Danmark. Her blev der i foråret formuleret et sæt fælles, centrale pejlemærker. De blev sendt som åbent brev til kulturministeren og KL’s udvalgsformand for Kultur, Erhverv og Plan som optakt til deres debat om biblioteket.
Pejlemærkerne blev formuleret for at sikre en fælles kurs, men også for at skabe et fælles grundlag for debatten fremadrettet om biblioteket og dets rammer.
 

» Formanden har ordet
TEMAER
1 BIBLIOTEKET, KOMMUNERNE OG STATEN
» Pejlemærker for fremtidens biblioteker
» Pejlemærker 2018
» Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres
» DB opfordring
2 BIBLIOTEKET & SAMFUNDSOPGAVERNE
» DB opfordring
» Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet
» Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet
» Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet
» Folkebiblioteket, Fake News & Fakta
3 MEDIEUDVIKLING, COPYRIGHT & FORMIDLING
» e-bøgerne og copyright
» Formidling af digitale tjenester
»  Formidling til læsesvage 
» DB opfordring
4 INTERNATIONALE TRENDS
» EBLIDA 2018
» IFLA 2018
» Øvrigt internationalt
5 KOMMUNIKATION, NETVÆRK & SAMARBEJDE
» DB – i netværk og på platforme
» DB sætter dagsordenen
» Via debat, idéudveksling og kampagner
» Via magasin, nyhedsformidling og oplæg
6 FOLKEOPLYSNING & REGIONALE MØDER
» Folkemødet i Allinge
» Kulturmøde Mors
» BogForum 2018
7 DB FORENINGSUDVIKLING
» Medlemsudvikling
» Resultatopgørelse for 2018
  TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER
» Et år med fokus på børns læselyst
  LÆSERNES BOGPRIS
» Sara Omar vandt Læsernes Bogpris 2018

 

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...