Program Topmøde 2016

Skrevet af

29. februar, 2016

Biblioteket og kulturen former byen. En aktiv kulturpolitik trækker de gode borgere til. Hvad kan I gøre for at kommunen bliver endnu mere synlig? Hvordan inddrages biblioteket og kulturen i kommunens dagligdag, så der fås mest for de kommunale skattekroner? Hvad sker der på kulturområdet i morgen, og hvordan sørger I for at være klar til de nye udfordringer?

Kom til to intense dages Bibliotekspolitisk Topmøde i Horsens, stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes.

Mød blandt andre Jannick B. Pedersen fra Dare Disrupt, som vil præsentere os for en metode til at forstå og udnytte den stadigt hurtigere teknologiske udvikling. Få en forsmag i videoen herover.
 

TILMELDING >>

PROGRAM

TORSDAG den 14. april 2016

09.00
Registrering & udstillingsområdet åbner

10.00
Velkomst og morgensang
Borgmester i Horsens, Peter Sørensen (A), byder velkommen til byen

10.15
Kulturminister Bertel Haarder taler
– efterfulgt af debat med ministeren

11.00
Kaffepause

11.30
Kulturkompasset 2025 Sønderborg
Stephan Kleinschmidt (Slesvigsk Parti). Formand for udvalget for kulturel og regional udvikling i Sønderborg

12.00
Kulturens betydning for erhverv og bosætning
Billund satser på kultur til børnefamilierne
Mette Højborg, CEO i Capital of Children, fortæller om, hvorfor LEGO og Billund Kommune har investeret millioner af kroner i at gøre Billund til et samlingspunkt for børn, kreativitet, leg og læring

12.30
Frokostbuffet, udstillingsbesigtigelse og DB Repræsentantskabsmøde

13.30
Er strategien og lovgivningen klar?
Steen B. Andersen (A), fmd. for DB, lægger op til debat.
Biblioteket former byer og mennesker, og de danner biblioteker. Det moderne bibliotek er en aktiv medspiller i kommunen, men er rammerne gode nok?

13.45
Politiske gruppemøder (Valggruppe A)
Fagligt temamøde (Valggruppe B)

14.45
Kaffepause & udstillingsbesigtigelse

15.15
Debat: Er strategien og lovgivningen klar?
Horsens kulturudvalgsformand Kristian Dyhr (V) inviterer politikere og fagfolk på scenen til debat om rammerne for morgendagens bibliotek og om, hvilken rolle Danmarks Biblioteksforening skal spille

15.45
Fængslende kultur
Busafgang til FÆNGSLET
Oplæg fra ildsjælene bag omdannelsen af Horsens Statsfængsel til centrum for Horsens fængslende kultur

17. 30
Busser retur til hotellerne

18.45
Busser fra hoteller til Forum Horsens

19.00
Festaften begynder
Velkomstdrink i Forum Horsens
Forfatter Jens Blendstrup causerer

19.30
Festmiddag begynder
– Læsernes Bogpris – prisoverrækkelse
– Dans og musik

01.00
Festaftenen slutter

FREDAG den 15. april

09.15
Morgensang

09.20
Den digitale eksplosion
Jannick B. Pedersen, Futurist, Dare Disrupt.
Med afsæt i bogen Forstå fremtiden viser Jannick B. Pedersen, at teknologien udvikler sig hurtigere, end vi kan forestille os, og han præsenterer en metode til at forstå og udnytte den teknologiske udvikling

10.00
Kaffepause & udstillingsbesigtigelse

10.45
Kan vi følge med?
Anders Colding-Jørgensen, cand.psych. og adfærdspsykolog, kommer med perspektiv på den menneskelige hjerne og dens begrænsninger og på, hvad udviklingen kan gøre for os som følende og sociale individer

11.15
Workshops
WS 1: Sprogrigt miljø til børn – biblioteket som aktiv spiller
WS 2: Strategiske pejlemærker for folkebibliotekerne – staten i den kommunale biblioteksudvikling?
WS 3: Bibliotekerne – den demokratiske søgefunktion. Skal Bibliotek.dk konkurrere med Google?
WS 4: Ny rumlig litterær formidling – når litteraturformidlingen former biblioteker
WS 5: Hvordan kan biblioteket styrke den kommunale strategi?
WS 6: Skal vi ha’ lov til nye rammer?
WS 7: Internationalt bibliotekssamarbejde. Viden om puljer og status på internationalt arbejde

12.15
Hvorfor ringer Disney til Fredericia, når de skal producere musical?
Søren Møller, direktør for Fredericia Teater og tidligere rektor for Det Danske Musicalakademi, fortæller om en målrettet indsats for at komme på verdenskortet

12.45
Farvel og på gensyn i Slagelse 2017
Borgmester i Slagelse, Stén Knuth (V)

12.55
Frokostposer og afrejse

TILMELDING >>

Formidling af digitale tjenester

Formidling er nøglen til biblioteksservice af kvalitet. I forlængelse af rapporten Digitale Biblioteksstrategier fraTænketanken Fremtidens Biblioteker har DB arbejdet for en ...

e-bøgerne og copyright

E-bøgernes gennembrud er lanceret i flere omgange. For eReolen.dk, bibliotekernes fælles ebogs-service, blev 2018 dog reelt et forløsende år til stor tilfredshed i DB, hvor vi ...

Folkebiblioteket, ORDet og demokratiet

Biblioteket gi’r dig ORDetIgen i det forløbne år stod DB bag en fælles kampagne sammen med Danmarks biblioteker. Uge 37 var Danmarks Biblioteksuge 2018, og en meget stor ...

Folkebiblioteket, uddannelserne og samfundet

Adgang til gode biblioteker er et must for uddannelsessøgende, og også DB er opmærksom på nedlæggelser og besparelser i uddannelsesbibliotekerne. Nogle steder fjerner man dem ...

Folkebiblioteket, folkeoplysningen og demokratiet

Dansk Folkeoplysnings Samråd og DB udformede sidste år et samarbejdspapir, der beskriver, hvordan de folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker i fællesskab og i ...

DB opfordring

Brug bibliotekerne strategisk Danmarks Biblioteksforening opfordrer kommunerne til At støtte etablering af fælles udviklingsplaner for folkeoplysning og folkebiblioteker At ...

DB opfordring

Skab en klar, fremadrettet ramme om folkebiblioteket og dets opgaver Danmarks Biblioteksforening opfordrer ministeren og regeringen til At deltage aktivt i at skabe en National ...

Det samarbejdende biblioteksvæsen under pres

Det samarbejdende biblioteksvæsen er den krumtap, som sikrer et effektivt og smidigt dansk bibliotekssystem med en række elementer af fælles karakter: Overordnet infrastruktur, ...