Program Topmøde 2017

Skrevet af

19. december, 2016

Dannelse, deltagelse og demokrati
Biblioteket giver adgang, udfordrer, inddrager, faciliterer og indgår også på mange andre måder i rigtig mange borgeres hverdag. Bibliotekerne sætter markante spor i folks hverdag såvel som arbejdsliv, men i en tid hvor alt bliver målt, vejet og vurderet, er det vigtigere end nogensinde, at bibliotekerne også tydeligt får fortalt, hvad de kan og gør. Bibliotekerne skal demonstrere deres nødvendighed, og ikke være bange for at sige det højt.

På Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 sætter vi fokus på nogle af de helt centrale områder, hvor bibliotekernes styrker ses bedst. Med afsæt i dannelse, deltagelse og demokrati belyses nogle af de både faglige og kulturpolitiske områder, som for alvor viser nødvendigheden af bibliotekerne. Områder som indgår i en national politisk dagsorden, og områder som bibliotekerne kan og bør markere sig endnu tydeligere i.

Med oplæg, debat og andre indslag sætter Topmødet bibliotekernes nødvendighed i spotlyset.
Og så kickstarter vi den nationale Bibliotekskampagne, der skal synliggøre, samle, sprede, skabe, spille, sprudle, sprælle, sigte og sætte bibliotekerne endnu tydeligere på dagsordenen – og ikke mindst vise hvad det er bibliotekerne sammen kan. Kom og vær de første som får et indblik i den store nationale bibliotekskampagne!

Vi glæder os til at se dig til et tætpakket topmøde den 30. 0g 31. marts 2017 på Comwell Korsør.

 

PROGRAM
Torsdag den 30. marts

09:00
Registrering og udstillingsområdet åbner

10:00
Velkomst og morgensang
Borgmester Stén Knuth (V) byder velkommen  

10:15
Kan demokratiet følge med samfundsudviklingen?
Udviklingen går stærkt. En række tendenser ændrer hastigt vores samfund, og udfordrer velfærdssamfundet på områder som globalisering, digitalisering og på indvandringen.
Hvordan får vi flere til at deltage i samfundsdebatten og -udviklingen, og hvordan undgår vi at tabe de måske 20 %, som i dag er svære at få til at deltage?
Keynote ved tidligere chefredaktør på Politiken, historiker, dr.phil. Bo Lidegaard

11:00
Kaffepause og oplevelser i udstillingen

11:15
The state of DB
Formand For Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen fortæller om Danmarks Biblioteksforenings arbejde, udfordringer og aktuelle initiativer

11:30

Valggruppe A
Det politiske Bibliotek

Politiske gruppemøder for de politiske partier, hvor de enkelte partier selv sætter dagsordenen

Valggruppe B
En dannelsesinstitutionen set udefra?

Samtalesalon med Nadja Pass på de faglige medlemmers temamøde
Hvad skal vi med de der biblioteker, og hvilken rolle kan bibliotekerne spille i samfundets videre udvikling?
Nadja Pass introducerer Samtalesaloner som ide og metode, og giver deltagerne mulighed for at prøve nogle af de klassiske samtalesalonøvelser i praksis, så de nemmere selv kan være værter på deres biblioteker. 

12:30
Frokostpause, udstillingsbesigtigelse & Repræsentantskabsmøde

13:30
Hvad skal vi med de der biblioteker?
Er det bibliotekerne der skal sikre, at alle tager del?
I de senere år er lavet en del undersøgelser, der påviser kulturens og bibliotekernes effekt til at skabe integration, få flere til at tage en uddannelse, medvirke til mønsterbrud og påvise bibliotekernes samfundsøkonomisk effekt på uddannelse og digitaliseringsparathed. Alligevel er bibliotekerne den kulturinstitution der er skåret mest ned siden kommunalreformen. 
Hvordan kan biblioteket bruges mere strategisk i den kommunale udvikling?
Deltagere
Anna Mee Allerslev, fmd. for Børne- og Kulturudvalget (R), KL
Jane Jegind, By- og kulturrådmand (V), Odense
Mogens Jensen, MF, kulturordfører (S)
Alex Ahrendtsen MF kulturordfører (DF)
Moderator NN, som også er på om eftermiddagen?

14:15
Ud med biblioteket….når 1+1=98
Vi kickstarter den nationale Bibliotekskampagne, der skal synliggøre, samle, sprede, skabe, spille, sprudle, sprælle, sigte og sætte bibliotekerne på dagsordenen og sætte dagsordenen den måde hvor vi er allerbedst – og vise hvad det er Bibliotekerne kan sammen.

Direktør i Imageconsult Merete Due Paarup præsenterer et tema og beskriver et koncept, hvor alle får mulighed for at deltage.

14:30
Bibliotekerne på en dagsorden større end dem selv

Dannelsesinstitutionen biblioteket set udefra
Nadja Pass følger op på formiddagens politiske samtaler om bibliotekets rolle, med et oplæg, hvor hun med udefrablikket fra Borgerlyst og Samtalesaloner giver sine bud på, hvordan bibliotekerne som dannelsesinstitution kan rammesætte og spille en vigtig rolle for samtidsudviklingen.

Oplægget følges op af en lille samtaleøvelse, så dem der ikke deltog i samtalesalonen om formiddagen, også når at få en smagsprøve på det. Der afsluttes med en hurtig ideudviklingsøvelse, hvor hver deltager – via ”rapid prototyping” og ”silent brainstorming” – får mulighed for at tænke over de konkrete ideer, udfordringer eller muligheder de står overfor lige nu. Resultatet er et godt lytteredskab til resten af topmødets oplæg, som bliver fulgt op i topmødets afsluttende øvelse. 

15:15
Kaffepause og oplevelser i udstillingen

15:45
Rebranding

Bliv inspireret af en række 7 minutters oplæg fra scenen fulgt op af mega-samtalesaloner  

 • Fra jordvold til moderne museumsformidling
  v/ Jesper Rønn Christiansen, Trelleborg
 • Transformation af nedslidt erhvervsejendom til visionært urbant kulturhus
  v/ Pernille Schaltz, Herning Bibliotek
 • Kreativt fælles byrum og læringslaboratorium
  om Campus Bindslev Plads, Silkeborg, v/ Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek
 • Biblioteket som fremtidens kolonihave
  v/ Vibeke Mygind, Horsens Bibliotek
 • Fra bibliotek til youtube dannelse, liv og læring for unge – on demand og på de unges egne præmisser
  v/ Mia Ben-Ami Ungdomskulturformidler v. Faaborg-midtfyn Bibliotekerne

 

16:45 – 17:15

Fyraftensøl i udstillingsområdet

19:00 – 01:00
Festaften

Velkomstdrink i foyeren
Læsernes Bogpris uddeles
Dans og musik
 

PROGRAM
Fredag den 31. marts

09:15
Morgensang

09:20
Den digitale kultur – trends til tiden?
Keynote ved Christiane Vejlø; digital trendanalytiker, strategisk rådgiver, entreprenør, keynote speaker og en af Danmarks førende eksperter indenfor ny teknologi, digital livsstil og forholdet mellem teknologi og mennesker

09:50
Skal vi udstyre fremtidens generationer med en digital blyant?
Keynote
ved Kirsten Drotner professor, dr. Phil.
Kirsten Drotner mener at digital dannelse grundlæggende er et spørgsmål om børns og unges ytringsfrihed og evne til at deltage. Hvilke rolle spiller bibliotekerne i det?

10:15
Kaffepause og oplevelser i udstillingen

10:45
Designing Your Life, Slagelse
Om hvordan kunst og kultur kan bidrage til at unge er uddannelses- og livsparate
Hvordan kan folkeskolen og kulturinstitutioner samarbejde om at udvikle unge til bedre at mestre livet, og sikre at flere tager en uddannelse?
Gennem en legende og innovativ metode, der motiverer alle unge til at lægge planer for dem selv og deres fremtidige liv, har Slagelse Kommune sammen med tre af kommunens kulturinstitutioner og konsulentfirmaet SPARK arbejdet med denne udfordring.
Oplæg fra:
Organisationspsykolog og ejer af Stages, Dorthe Hove Olesen
Skoleleder på Vemmelev Skole, Rikke Sørensen

11:30
Hvad var det dog der skete?
Nadja Pass fortæller, hvad hun som ”vidne” til de to dages oplæg, debatter og samtalesaloner har opsnappet, og opridser hvordan fredag formiddags 3 oplæg på hver deres måde har givet nyt input til, hvordan deltagerne kan være med til at udvikle bibliotekerne og præge samtiden.

Der sluttes af med en samtaleøvelse, hvor deltagerne giver hinanden spontansparring på de konkrete ideer eller udfordringer, de hver arbejdede med dagen før.

Nadja Pass runder af med, at mange af de tiltag, de nu har diskuteret og som kampagnen hjælper dem til at løfte i flok er et fint eksempel på, hvordan alle kan være med til at påvirke FN’s 17 verdensmål fra hvert vores lille hjørne af verden.

Faciliteret af samtalesaloner.dk/

12:00
FN verdensmål og hvorfor adgangen til information pludselig er med?
Den afgående formand for FN generalforsamling Mogens Lykketoft gier et vue på de globale udfordringer, og fortæller om verdensmålene i det globale perspektiv.

12:45
Farvel og på gensyn i Herning 2018
v/ Johs. Poulsen (B), Formand, Kultur- og Fritidsudvalg.

12:55
Frokostposer og afrejse

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...

Bloktilskud og bibliotekerne

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2020 og budgetforhandlingerne rundt om i kommunerne er i fuld gang. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom ...