Projekt Bogstart er en gevinst for de små

Skrevet af

Danmarks Biblioteksforening

26 maj, 2016

Hvis forældre læser bøger med deres børn allerede fra de er et halvt år, vil børnene klare sig bedre både fagligt og socialt i skolen. I 20 kommuner har de lokale bibliotekarer derfor uddelt bogpakker til udsatte familier. Bibliotekarer oplever, at indsatsen er en succes, men kræver tæt samarbejde med andre aktører for at lykkes.

Projekt Bogstart har til formål at inspirere udsatte børnefamilier til læsning med førskolebørn og styrke førskolebørns sproglige udvikling. For at opnå kontakt med familierne opsøger bibliotekarerne familierne i deres hjem. Kontakten til familierne går nogle gange gennem andre lokale aktører og netværk, fx sundhedsplejersker, boligsociale helhedsplaner, lokale frivillige foreninger, sprogstøttemedarbejdere og børnehaver.

Det første danske bogstartprogram løb fra 2009 til 2013. Programmet var så stor en succes, at regeringen besluttede at afsætte midler til en fireårig forlængelse af Bogstart. Det nuværende program kører fra 2013 til 2016. Bogstart er finansieret af Satspuljemidler, og Slots- og Kulturstyrelsen administrerer programmet. Indtil udgangen af 2016 deltager 20 kommuner i programmet.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA, har undersøgt, hvordan Bogstart har etableret samarbejder med familierne og andre i lokalsamfundet for at få succes med formidlingen af Bogstart. Resultaterne af evalueringen kan anvendes i fremtidige forebyggende indsatser med fokus på børns sproglige udvikling.

Bibliotekarerne vurderer selv, at indsatsen er en succes. De bliver lukket ind hos langt de fleste familier og udvikler en positiv og konstruktiv kontakt med nogle af de mest udsatte familier, som socialrådgivere ofte har svært ved at nå. Samtidig kan de se, at familierne bruger bøgerne. Til gengæld kommer forældrene ikke hen på biblioteket og henter boggaven, når barnet er 1½ år.

Bibliotekarerne oplever, at de kommer meget længere, hvis samarbejdet med de andre lokale aktører fungerer godt. Det kan være den lokale sprogkonsulent, der kan supplere med sin viden om sprogets udvikling, eller det lokale kulturhus, som kan lave kulturelle aktiviteter i samarbejde med bibliotekerne.

Læs hele evalueringen og mere om projekt Bogstart hos KORA

Læs mere om Bogstart hos Kulturministeriet

Velkommen til det nye db.dk

Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside har fået nyt udseende og en mere enkel struktur. Efter ca. 10 år med den gamle side, har vi frisket designet op, og ikke mindst ryddet op ...

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye ...