Samfund, demokrati og “os”

Skrevet af

18. april, 2017

Igen i år har Danmarks Biblioteksforening budt på to interessante og medrivende dage, med inspirerende oplæg og taler, denne gang under Comwell Korsørs mere intime rammer. Spændende stande fordelt ud over området, lige til at gå på opdagelse imellem og med nye folk at lære af.

Vores samfund
Torsdag lagde hårdt ud med Bo Lidegaards, ifølge ham selv overfladiske, overblik over samfundsudviklingen. Urbaniseringen er uungåelig. Vi får færre børn, derfor færre penge i statskassen. Forbrugerne forlanger øget produktivitet. Bibliotekarernes søgefunktion kan erstattes af computere. Men det betyder ikke, at bibliotekerne bliver overflødige. Folk kommer af egen fri vilje på bibliotekerne i modsætning til f.eks. socialkontoret.

Lidegaard sagde yderligere to ting, der virkelig bed sig fast i mig:
“Problemet er, at jo større problemet er, jo mindre lytter man til eksperterne”. Den lader vi lige stå, som den er.
Den anden ting var, at når alle os “almindelige” mennesker holder op med at se de svagere stillede som almindelige, uheldige mennesker, der bare skal bruge en chance mere for at komme tilbage i samfundet, så er det ikke længere et velfærdssamfund vi har. Når vi i stedet ser på “dem” og “os” og bebrejder de dårligt stillede, ja, så begynder de også selv at tro på, at det er deres egen fejl. Denne tanke kan oversættes til så mange andre områder.

Dannelse, Deltagelse, Demokrati
I en tid hvor alting skal gå endnu hurtigere, digitaliseringen næsten løber fra os, og alverdens viden kun er et klik væk, bliver bibliotekernes og bibliotekarernes rolle endnu vigtigere. Ikke bare som et frirum, hvor der ikke er “dem” og “os”, men som et sted, hvor man kan lære at skelne mellem fake news og troværdige kilder.

Temaet dannelse, deltagelse og demokrati opsummerer elegant, hvad det er, der er så vigtigt. Udfordringen er dog stadig at få det kommunikeret ud til det danske land. For selvom de fleste nikker og siger ja, selvfølgelig er det det bibliotekerne kan, så kan mange stadig være i tvivl om, hvad ordene egentlig indeholder. Hvad er dannelse? Hvornår har jeg deltaget? Er demokrati andet end retten til at stemme?

Alle skal have muligheden for at tale – men hvad hjælper det, hvis der ikke er nogen, der lytter?

Som næste generation af næsten færdiguddannede informationseksperter har jeg, såvel som mine medstuderende, en vigtig opgave foran os. Heldigvis føler jeg mig godt rustet til arbejdet, og når jeg ser på mine mange kommende kollegaer, tror jeg på at det nok skal lykkedes!

/Cecilie D. Breum, SDU Kolding

Infrastrukturen og bibliotekerne

En arbejdsgruppe har i 2019 set på Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og på, hvordan det samarbejdende danske biblioteksvæsen og dets digitale infrastruktur organiseres ...

KL & Bibliotekerne

I maj blev et KL-papir om folkebibliotekerne præsenteret. Her fremhævede Leon Sebbelin (B) biblioteket som en af vores vigtigste kulturinstitutioner og opfordrede kommunerne til ...

Biblioteksloven til debat

At alle landets kommuner skal have et folkebibliotek, fremgår af Lov om biblioteksvirksomhed, der beskriver formål og rammer for driften, som kommunerne står for, samt ...

Vær med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020

Vil I være med til at skabe Kulturens Plads på Folkemøde 2020?Den 18. februar er der deadline for den forpligtende tilmelding til at deltage som betalende partner.Vil I være ...

Folkebibliotekerne og Folkeoplysningen skaber fremtidens oplyste lokalsamfund

Demokratier verden over udfordres i disse år kraftigt på mange niveauer, hvad enten det er af russiske internet trolls, præsidenter der kaster om sig med beskyldninger om fake ...

Som man siger – i Danmark

Dialekter og bandeord, børnesnak og gammeldansk, ghettodansk og gadeslang. På www.sommansiger.nu samler projektet Danmarks talesprog. Enhver kan her dele sit sprog og være med ...

Bibliotekspolitisk Topmøde 2020

TOPMØDET ER AFLYSTLæs mere Velkommen til det Bibliotekspolitiske Topmøde 2020Udnyt bibliotekets fulde potentiale i samfundets tjeneste16. – 17. april 2020 på Alsion i ...

Syv skarpe fra Københavns Forsamlingshus

’Københavns Forsamlingshus’ er den fælles overskrift for syv veloplagte morgenoplæg, der sætter vor tids mest presserende spørgsmål til debat.Læs mere om ...