Seminar: Fra bruger til borger – om digitalt medborgerskab

Skrevet af

28. november, 2013

Biblioteker og Borgerservicecentre i Billund, Skanderborg, Stevns, Nordfyn, Kerteminde, Vesthimmerland og Næstved Kommuner samt Danmarks Biblioteksforening og konsulentfirmaet Knudsen Syd arbejder sammen om at finde nye måder at formidle de digitale services til unge mellem 15 og 25 år i forhold til deres aktuelle livssituation: Bolig, uddannelse, læringsforløb etc.

Parterne inddrager lokale unge i processerne, og inspirerer hinanden, lærer og udvikler undervejs i det 2-årige projektforløb, som Kulturstyrelsen har støttet.
Som led i udviklingsprojektet inviteres samarbejdspartnere og andre interesserede til et seminar, hvor formålet er

  • At opnå ny faglig indsigt i arbejdet med digitalt medborgerskab
  • At formidle projektideer og foreløbige erfaringer til kolleger i branchen og samarbejdspart-nere
  • At bidrage til den fortsatte udvikling af samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice.

Seminaret afholdes onsdag d. 4. december kl. 9.30 – 15.00
I Skanderborg Kulturhus, Parkvej 10, 8660 Skanderborg

Pris: 500 kr. inkl. fortæring + moms
Tilmeldingsfrist 29. november 2013
» Tilmelding
 

PROGRAM FOR SEMINARET
09.30 Ankomst og kaffe
10.00 Velkomst og præsentation
v. Biblioteks- og borgerservicechef Ole Bisbjerg,
Magion Billund
10.15 "Tillid, anerkendelse og kontrol – om borgere og myndigheder i en digital verden”

v. Søren Skaarup, erhvervs-Ph.D. hos NNIT A/S og Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab.

Hvordan håndterer borgerne forandringerne i den måde myndigheden medieres på? Hvilke udfordringer er der? Hvilke strategier anvendes? Hvad betyder det for måden, vi digitaliserer på, og for vores kanalstrategier, den organisatoriske implementering og for medarbejdernes kompetencer.

Søren Skaarups forskningsprojekt handler om, hvad centralisering og digitalisering betyder for borgerne, for deres relation til myndigheden og for deres opfattelse af de-res egen rolle som borgere. Søren Skaarup er ca. halvvejs i projektet og har inter-viewet ca. 300 borgere, som mødte op i borgerservice, jobcenter eller ydelsescenter i 3 sjællandske kommuner.

Debat i plenum.

11.15 ”Fra fire til firs procent?” – om udbredelsen af online selvbetjeningsløs-ninger i offentlige ydelser

v. Christian Østergaard Madsen, erhvervs-Ph. D hos ATP

Chr. Østergaard Madsens forskningsprojekt handler om udbredelsen af online selv-betjeningsløsninger med enlige forsørgere og Udbetaling Danmark som case.
Hvad kan man gøre for at fremme borgernes brug af selvbetjeningsløsninger? Hvor-dan hænger anvendelsen sammen med andre henvendelsesformer og borgernes hverdagsliv, og hvordan kan vi skabe løsninger, som borgerne føler sig sikre og tryg-ge med, og som passer til deres kompetencer og præferencer?

Chr. Ø. Madsen har gennemført en række fokusgruppeinterviews, fulgt op med indi-viduelle observationer og opfølgende interviews med respondenterne fra fokusgrup-perne, nu i deres egne hjem. Projektet kører fra august 2012 til juli 2015, og vil munde ud i en række anbefalinger til ATP, som skal anvendes til udbuddet af nye It-løsninger til Udbetaling Danmark.

Debat
Ordstyrer konsulent Hanne Marie Knudsen.

12.30 Frokost i Kulturhusets Kafe K.
13.30 Præsentation af lokale projekter fra udviklingsprojektet ”Hva’ ska’ jeg med kommunen?”

Hver kommune præsenterer sit projekt og status i arbejdet ved cafeborde.
Seminardeltagerne får mulighed for at cirkle rundt og give feed back og drøfte udfordringerne i det digitale medborgerskab når det gælder unge.
 
Der serveres kaffe undervejs i cafedrøftelserne.

14.30 Perspektiver og muligheder i projekterne

v. Søren Skaarup, Christian Østergaard Madsen og Hanne Marie Knudsen

15.00 Afslutning – og kom godt hjem.
 

 
Pris: 500 kr. inkl. fortæring + moms
Tilmeldingsfrist 28. november 2013
» Tilmelding

Hvordan styres din adgang til viden på nettet?

En opsamling på konferencen “Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til viden på nettet” fra den 3. april 2024.

Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode

Kom til konference og deltag på workshoppen "Giv naturen en stemme: Litterær folkehøring som metode", den 30. maj kl. 11.00.

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Demokratidag – Biblioteker i fremtidens demokrati

Kom med til demokratidag den 30. marts 2023 på DOKK1 i Aarhus, hvor vi inviterer andre biblioteker, fagpersoner og organisationer til at undersøge bibliotekernes rolle for ...

Klimafolkemødet i Middelfart 2022

Årets Klimafolkemøde i Middelfart byder på mange spændende debatter om kultur og bibliotekernes rolle i den bæredygtige omstilling. Danmarks Biblioteksforening blander sig ...

Verdens Bedste Løsninger LIVE

Faglig festival om verdensmål. Vi sætter de unge på verdensmålsdagsordenen.Hvem er de? Hvordan får vi fat i dem? Hvad siger de selv?For biblioteksansatte og verdensmåls ...

Stor interesse for national læsestrategi

Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges. Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de ...

Høring om en National læsestrategi

Hvem tager ansvaret for at fremtiden læser?Høring på Christiansborg 11. september 2019 kl. 10.00-13.00Tilmelding til høringen er lukket – alle pladser er optaget. ...