Stor interesse for national læsestrategi

Skrevet af

18. september, 2019

Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges. Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – mod 43 procent internationalt. Og de danske skoleelever læser dårligere i dag end i 2011.

Det er baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening har igangsat arbejdet med at skabe en National Læsestrategi der skal sikre fremtiden læser. En bred koalitionsgruppe har arbejdet med læsning og præsenterede den 11. september ”En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi” som blev overrakt til kulturminister Joy Mogensen.

Det var ikke kun blandt fagfolk og hos kulturministeren, at høringen den 11. september på Christiansborg vakte interesse. Oplægget til en national læsestrategi fik ligeledes stor mediebevågenhed i landsdækkende aviser, radio og i bedste sendetid på TV. Høringen var i pressen med til at tydeliggøre, at tegn på en udfordret læsekultur blandt børn og unge skal tages alvorligt og der er behov for politisk opbakning.

Kulturminister Joy Mogensen interviewes til TV2
Kulturminister Joy Mogensen interviewes til TV2

Der var stuvende fuldt i Fællessalen på Christiansborg, hvor høringen foregik. De eftertragtede pladser var besat af repræsentanter fra biblioteker, forlag, skoler og forfattere, som alle var interesserede i at høre, hvordan vi sikrer fremtidens læsere. Bag talerstolen stod en lige så bred palette af oplægsholdere. På tværs af fagligheder og med forskellige perspektiver på strategien, havde de alle det til fælles, at læsekulturen blandt børn og unge skal styrkes. For det var tydeligt at mærke, at der er noget på spil, som kan have vidtrækkende konsekvenser i samfundet, hvis der ikke gøres noget.


Kulturminister Joy Mogensen

Denne opfordring blev givet videre til kulturminister Joy Mogensens, som i sin tale lagde vægt på at det er lokalt, den store indsats skal ydes. At kommunerne skal prioritere læselysten, men uden konkret at love hvordan regeringen vil understøtte det arbejde.
Se flere billeder fra høringen.

Blandt de politiske ordførere fra Socialdemokratiet, Venstre, SF og Konservative var der også stor begejstring for at læselysten blandt børn og unge er kommet på den politiske dagsorden. Det fremgik også af den afsluttende politiske debat til høringen var der bred enighed blandt flere af folketingets kulturordfører, at en stærk læsekultur i fremtiden er af høj prioritet og at de på nationalt plan agter at være med til at løfte denne opgave.


Jan Johansen, (A), Charlotte Mølbæk (F), Birgitte Bergman (C),
Kim Valentin (V) og Steen Bording Andersen (DB)

Så koalitionsgruppen bag oplægget til National Læsestrategi er klar til at fortsætte arbejdet for at få endnu flere til at tage del i den vigtige opgave med at skabe en lyselystkultur og forankre det i en National Læsestrategi.

Høringen i medierne

DR

TV2

  • Nyhederne/News morgen kl. ca. 06:13 
    Bag TV2 Play mur
  • Nyhederne kl. ca. 19:15 
    Bag TV2 Play mur 

Trykte og online medier

Invitation til konference: Sådan styrer techgiganterne din adgang til viden på nettet

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening medarrangør af en konference om digital informationssøgning: ‘Sådan styrer techgiganterne og kunstig intelligens din adgang til ...

Flere midler til fysiske lærebøger i skolen er et første skridt i den rigtige retning

Regeringspartiet Moderaterne vil efter svensk forbillede have øremærket en pulje på »et par hundrede millioner« til at få grundbøger og lærebøger tilbage i cirkulation ...

Danmarks Biblioteker nr. 1, 2024 er udkommet

Bliv klogere på bibliotekernes betydning og aktuel debat – brug bladet.Læs formandens leder i det nye nummer af Danmarks Biblioteker: Børn fortjener bedre end en læsekrise ...

Finansloven annullerer besparelser på undervisningsmidler

Regeringens forslag om at beskære Center For Undervisningsmidlers (CFU) budget med 41,8 millioner kroner er med dagens vedtagne finanslov for 2024 blevet annulleret. ”Danmarks ...

Regeringsforslag begrænser unges adgang til bøger i undervisningen

Skoler og elever landet over trækker normalt på Center for Undervisningsmidlers (CFU) materialer, rådgivning og bogsamlinger, når der skal bruges undervisningsmidler. ...

Foto: Thomas Evaldsen

Forsker: Vi har en regulær læsekrise

Vi har en regulær læsekrise, fastslog forsker Simon Skov Fougt på BellaScenen på det netop overståede Bogforum 2023. “Danmark ligger i bund internationalt set. Og kun ...

Børnene og læselysten er de store tabere, når kulturpolitikkerne flytter aben

Det hænger ikke sammen, når regeringen i finansloven først sætter penge af til kulturen, og kommunerne efterfølgende sparer endnu mere på kulturen, når de lægger deres ...

Selvfølgelig skal bibliotekerne udvikle sig. Men fokus er stadig på litteratur og læselyst

For tiden er der igen debat om folkebibliotekerne, og hvordan de skal udvikles. Det er godt, for folkebiblioteket skal som landets mest besøgte kulturinstitution løbende ...